Feiltype: vet ikke hvordan å tvinge int32 og Series

stemmer
0

Jeg prøver å gjøre en standard devation mellom en verdi av en bestemt kolonne til alle andre verdier på den kolonnen. Feilen jeg får er:

Feiltype: vet ikke hvordan å tvinge int32 og Series

others = df[(df['01A']== 'Ulimin') & (df['01A']== 'WT') & (df['01A']== 'TU_aulima')\
  &(df['01A']== 'Insert') &(df['01A']== 'Bam;non_Insert')\
  &(df['01A']== 'individually')]

  sample1= [(df['01A']== 'Deleted!').count() , others.count()]
  print(The Standard Deviation of Sample1 is % s
                 %(stdev(sample1)))

Hvis jeg legger til df etter Eksempel 1 = Jeg får int64 er ugyldig nøkkel.

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:57
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more