Innstilling stoppunkt i dynamisk lasteren på iOS simulator

stemmer
0

Jeg kjører inn i en sak hvor den dynamiske lasteren krasjer i dyld_sim`memcmp. I prøver for å bestemme hvilken biblioteket ble lastet på den tiden, men stabelen virker ødelagt (i det minste argument registrene er ikke tilgjengelig).

Så jeg prøver å sette et stoppunkt i laster (lenger opp i bunken), men svake punktene i den dynamiske lasteren ikke synes å pinne. Jeg har også prøvd å sette symbolske stoppunkter, men de som ikke utløser. Jeg vet ikke om det er fordi jeg stave det feil (for eksempel dyld :: load ikke fungerte).

Noen ideer til hva jeg kan prøve?

dyld_sim`memcmp:
  0x107154afd <+0>: pushq %rbp
  0x107154afe <+1>: movq  %rsp, %rbp
  0x107154b01 <+4>: testq %rdx, %rdx
  0x107154b04 <+7>: je   0x107154b1e        ; <+33>
  0x107154b06 <+9>: xorl  %ecx, %ecx
-> 0x107154b08 <+11>: movzbl (%rdi,%rcx), %eax     ; Thread 1: EXC_BAD_ACCESS (code=50, address=0x1090fa000)
  0x107154b0c <+15>: movzbl (%rsi,%rcx), %r8d
  0x107154b11 <+20>: cmpb  %r8b, %al
  0x107154b14 <+23>: jne  0x107154b22        ; <+37>
  0x107154b16 <+25>: incq  %rcx
  0x107154b19 <+28>: cmpq  %rcx, %rdx
  0x107154b1c <+31>: jne  0x107154b08        ; <+11>
  0x107154b1e <+33>: xorl  %eax, %eax
  0x107154b20 <+35>: jmp  0x107154b25        ; <+40>
  0x107154b22 <+37>: subl  %r8d, %eax
  0x107154b25 <+40>: popq  %rbp
  0x107154b26 <+41>: retq  
#0 0x0000000107154b08 in memcmp ()
#1 0x0000000107144051 in ImageLoaderMachO::validateFirstPages(linkedit_data_command const*, int, unsigned char const*, unsigned long, long long, ImageLoader::LinkContext const&) ()
#2 0x0000000107147266 in ImageLoaderMachOCompressed::instantiateFromFile(char const*, int, unsigned char const*, unsigned long, unsigned long long, unsigned long long, stat const&, unsigned int, unsigned int, linkedit_data_command const*, encryption_info_command const*, ImageLoader::LinkContext const&) ()
#3 0x000000010714316f in ImageLoaderMachO::instantiateFromFile(char const*, int, unsigned char const*, unsigned long, unsigned long long, unsigned long long, stat const&, ImageLoader::LinkContext const&) ()
#4 0x00000001071356e1 in dyld::loadPhase6(int, stat const&, char const*, dyld::LoadContext const&) ()
#5 0x0000000107139ffd in dyld::loadPhase5(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#6 0x0000000107139bbd in dyld::loadPhase4(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#7 0x000000010713926a in dyld::loadPhase2(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, char const* const*, char const* const*, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#8 0x000000010713912a in dyld::loadPhase1(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#9 0x000000010713541c in dyld::loadPhase0(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#10 0x00000001071350e6 in dyld::load(char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&) ()
#11 0x000000010713a4ef in dyld::libraryLocator(char const*, bool, char const*, ImageLoader::RPathChain const*, bool, unsigned int&) ()
#12 0x0000000107140a2e in ImageLoader::recursiveLoadLibraries(ImageLoader::LinkContext const&, bool, ImageLoader::RPathChain const&, char const*) ()
#13 0x000000010713fc8a in ImageLoader::link(ImageLoader::LinkContext const&, bool, bool, bool, ImageLoader::RPathChain const&, char const*) ()
#14 0x0000000107136cc8 in dyld::link(ImageLoader*, bool, bool, ImageLoader::RPathChain const&, unsigned int) ()
#15 0x0000000107138123 in dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) ()
#16 0x0000000107133630 in start_sim ()
#17 0x00000001107168cc in dyld::useSimulatorDyld(int, macho_header const*, char const*, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*, unsigned long*) ()
#18 0x0000000110714575 in dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) ()
#19 0x000000011070f227 in dyldbootstrap::start(dyld3::MachOLoaded const*, int, char const**, dyld3::MachOLoaded const*, unsigned long*) ()
#20 0x000000011070f025 in _dyld_start ()
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:57
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more