Hvordan kan jeg integrere Python backend-kode til min tkinter GUI?

stemmer
-1

Jeg er en lærer frontend utvikling med tkinter og jeg prøver å koble en backend program jeg skrev i Python (atskilt fra frontend program) til GUI jeg opprettet med tkinter. Dette er backend:

import datetime
from datetime import date

naam = input(Hoe heet je?)
geboortejaar = input(Hoi  + naam + !, +  Wat is je geboortejaar?)
huidigeJaar = date.today().year
leeftijd = int(huidigeJaar) - int(geboortejaar)
print(Beste  + str(naam) + , in  + str(huidigeJaar) +  zal je  + str(leeftijd) +  zijn.)
venusLeeftijd = int(leeftijd) / 0.62  
print(En je leeftijd is dan  + str(venusLeeftijd) +  in Venusjaren.)

Og dette er GUI:

import tkinter as tk
from tkinter import *

root = tk.Tk()
root.wm_iconbitmap('hva_logo.ico')
root.wm_title('Hoe oud ben jij in venusjaren?')
root.geometry(500x500)

frame = tk.Frame(root, bg= white)
frame.place(width= 500, height= 500)

titel1 = Label(root, width= 80, height= 3, text= Hoe oud ben jij in venusjaren?, font= (Arial, 18, bold), fg= white, bg= #2C3E50)
ondertitel = Label(root, width= 80, height= 1, text= Vul je naam in om er achter te komen..., font= (Arial, 16, bold), fg= black, bg= white)
verderKnop = tk.Button(root, text= verder, padx= 6, pady= 2, fg= white, bg= #2C3E50)
invullen = Entry(root, bd= 2, font= (TkDefaultFont, 12,))

logo = PhotoImage(file= HVA-logo.png)
logo = logo.zoom(20)
logo = logo.subsample(60)
logoLabel = Label(root, image= logo)

titel1.place(anchor= n, x=250, y=0)
ondertitel.place(anchor= n, x=250, y=100)
invullen.place(anchor= center, x=210, y=250)
verderKnop.place(anchor= center, x=335, y=250)
logoLabel.place(anchor= center, x= 250, y= 450)

root.mainloop()

Hva gir dette: GUI-vinduet

Jeg ville sette pris på noen råd eller en tråd som gir en god oversikt på hvordan du gjør dette. Takk på forhånd. (For de som lurer, er språket nederlandsk)

Publisert på 19/03/2020 klokken 21:59
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more