Rekursiv lineær minste kvadraters

stemmer
0

I følgende spørsmål 10, er verdien av Q N er spurt. Ved å bruke den gitte glemme faktor α verdi, antar verdien av Q- N konvergerer mot null ettersom φ = 1 og Q- N -1 og θ (N + 1) vil øke til ∞. Men Q.11 ikke har ∞ som svaret. Kan du vennligst forklare hvorfor min antagelse er feil?

skriv

skriv

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:00
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more