Ved hjelp av .to_numpy () for å kopiere bestemte kolonner fra en rad av Pandaer Dataframe til en annen

stemmer
0

Jeg har en Dataframe som dette:

   UniqueID CST WEIGHT VOLUME PRODUCTIVITY
0 413-20012  3   123   12     1113
1 413-45365  1   889   75     6748
2 413-21165  8   554   13     4536
3 413-24354  1   387   35     7649
4 413-34658  2   121   88     2468
5 413-36889  4   105   76     3336
6 413-23457  5   355   42     7894
7 413-30089  5   146   10     9112
8 413-41158  5   453   91     4545
9 413-51015  9   654   66     2232

Og jeg har en ordbok for foreldre: barn kartlegginger for UNIQUEID tallet:

parent_child_dict = {
  '413-51015': '413-41158',
  '413-21165': '413-23457',
  '413-45365': '413-41158',
  '413-20012': '413-23457'
}

Det jeg trenger å gjøre er å sløyfe gjennom Dataframe, og erstatte vekt, volum og produktivitets verdier av 'barn' UNIQUEID rad med verdiene fra foreldrenes UNIQUEID rad, hvor resulterer Dataframe ville se slik ut:

   UniqueID CST WEIGHT VOLUME PRODUCTIVITY
0 413-20012  3   355   42     7894
1 413-45365  1   453   91     4545
2 413-21165  8   355   42     7894
3 413-24354  1   387   35     7649
4 413-34658  2   121   88     2468
5 413-36889  4   105   76     3336
6 413-23457  5   355   42     7894
7 413-30089  5   146   10     9112
8 413-41158  5   453   91     4545
9 413-51015  9   453   91     4545

Jeg har eksperimentert med flere mulige løsninger, og de problemer jeg har er å begrense kopi på en slik måte at UNIQUEID og CST verdier av 'barn' rad er bevart, men de andre verdiene er kopiert.

Det nærmeste jeg har fått er en sløyfe gjennom ordlisten der hver sammenkobling blir matet inn i dette:

df.loc[df['UniqueID'] == '413-51015'] = df.loc[df['UniqueID'] == '413-41158'].to_numpy()

Dette synes å pent erstatte alle verdier fra en rad til en annen.

Alle hjelpe på unntakene eller en bedre løsning samlet ville være svært nyttig. Takk skal du ha.

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:01
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more