SQL Alchemy datoformat - sjekk om det finnes pålegg for en klient i 5 år på rad

stemmer
-1

Jeg har følgende klasse i SQL Alchemy

class Order(Base):
   __tablename__ = 'orders'
   __table_args__ = {'sqlite_autoincrement': True}
   index = Column(Integer, primary_key= True, nullable=False)
   client_id  = Column(String, nullable=True)
   order_type = Column(String, nullable=True)
   order_value =  Column(Integer, nullable=True)
   order_date = Column(Date, nullable=True)

Jeg vil sende en lojalitet pakke til hver kunde som har bestilt i 5 år på rad minst en ordre.

Da pakningsstørrelsen vil være avhengig av hvorvidt verdien var lik / større (stor pakke) eller mindre enn 50 (liten pakke).

Dessverre datoverdier er gitt i SQL Alchemy Dato type.

Hva ville være den beste SQL for å sjekke for hver klient om han eller hun har rett til stor eller liten pakke?

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:01
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more