Javascript noob - Hva gjør jeg galt?

stemmer
2

Jeg gjør en kalkulator. Inspektør forteller meg at det ikke kan lese tilhører 'verdi' på linje 4 min JS.
Jeg har gått gjennom linje for linje, og jeg kan ikke finne ut hva jeg gjør galt .... jeg følger denne opplæringen fra mmtutus på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qQEYAOPWDzk Jeg har gått gjennom hver linje, og det er identisk med hans.

function calc() {
 var a = parseInt(document.querySelector(#value1).value);
 var b = parseInt(document.querySelector(#value2).value);
 var op = document.querySelector(#operator).value;
 var calculate;

 if (op == add) {
  calculate = a + b;
 } else if (op == min) {
  calculate = a - b;
 } else if (op == div) {
  calculate = a / b;
 } else if (op == mul) {
  calculate = a * b;
 }

 document.querySelector(#result).innerHTML = calculate;
}
<!DOCTYPE html>
<html lang=en>

<head>
 <meta charset=UTF-8 />
 <meta name=viewport content=width=device-width, initial-scale=1.0 />
 <title>Document</title>
</head>

<body>
 <form>
  Value 1: <input type=text id=value1 /> Value 2:
  <input type=text id=value2 /> Operator:
  <select>
   <option value=add> Add </option>
   <option value=min> Subtract </option>
   <option value=div> Divide </option>
   <option value=mul> Multiply </option>
  </select>
  <button type=button onclick=calc()>Calculate</button>
 </form>

 <div id=result></div>
</body>

<script src=main.js></script>

</html>

Takk på forhånd!

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:01
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Du har ikke tildelt en klasse- eller id-navn med 'operator', slik at den ikke kan finne det elementet.

Svarte 19/03/2020 kl. 22:06
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more