Pandaer erstatte DataFrame verdier basert på multiindex verdier

stemmer
0

Jeg har to dataframes, hvor de første dataframe indekser / kolonner er knyttet til den andre dataframe indekser / kolonner. I DF1 , er søylene månedene DF2 , og radene er den lave lag av indeksene. Jeg ønsker å distribuere DF1 i DF2 basert på at forholdet. Her er et forenklet eksempel:

df1 = pd.DataFrame([[1, 2], [3, 4]], index= [1,2], columns=[1, 6])

index_list = [[1, 1, 2, 2],[1,2,1,2]]
header_list = [np.datetime64('2020-01-01'), np.datetime64('2020-06-01'),np.datetime64('2021-01-01'),np.datetime64('2020-06-01')]
df2 = pd.DataFrame(index=index_list, columns=header_list)

DF1:

skriv

DF2:

skriv

Forventet resultat:

skriv

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:02
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more