Kode for å finne dobbel tid av en eksponentiell i R

stemmer
0

Jeg har et sett av data, som inneholder verdier som ligger på en eksponentiell kurve med en høy Pearson co-effektiv. Jeg trenger en måte å finne den gjennomsnittlige dobbel tid. Koden må finne hvor lang tid det tar en verdi x for å nå 2x, da gjennomsnittlig alle de gangene. Hvilke som helst andre fremgangsmåter som ville også gi den dobbelt-tiden for en eksponensiell ville være i orden. De to kolonnene er Dato (dttm) og verdi (dbl).

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:03
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more