Angular1 - ng-repeat fra en funksjon blir ikke oppdatert når den underliggende modellen endres

stemmer
0

Jeg har en blokk av boksene på en ng-repeat, men i stedet for den ng-repeat være et omfang objekt direkte, er det på en funksjon som flater en flernivågruppe som er i omfang kalt $ scope.customReportsCtrl.districts.

HTML

<li class=option ng-repeat=district in customReportsCtrl.subDistricts() | orderBy: customReportsCtrl.districtOrder | limitTo: 4>
    <input type=checkbox name=district id=d{{district.IDSubDistrictLogical}}cbx class=custom
      ng-model=district.selected ng-change=customReportsCtrl.districtSelectionChanged(district)
      ng-disabled=!customReportsCtrl.shouldDisplayDistrict() || (customReportsCtrl.selectedDistrictsChecked == customReportsCtrl.selectedDistrictsLimit && !district.selected)><!--
     --><label for=d{{district.IDSubDistrictLogical}}cbx><span></span>{{district.SubDistrictName}}</label>
  </li>

Vinkel Controller funksjon:

$scope.customReportsCtrl.subDistricts = function(){
    var subDistricts = new Array();

    angular.forEach($scope.customReportsCtrl.districts, function(districtDetail, districtKey) {
      angular.forEach(districtDetail.subDistricts, function(subDistrictDetail, subDistrictKey) {
        subDistricts.push(subDistrictDetail);
      });
    });
    return subDistricts;
  }

Skjerm og samhandling fungerer fint. Men nå prøver jeg å lage en funksjon som deslects alle elementer. Jeg forsøker å gjøre dette ved å oppdatere $ scope.customReportsCtrl.districts modell. Men det har ingen innvirkning på HTML.

function resetDistrictSelections() {
    angular.forEach($scope.customReportsCtrl.districts, function(districtDetail, districtKey) {
      districtDetail.checked = false;
      angular.forEach(districtDetail.subDistricts, function(subDistrictDetail, subDistrictKey) {
        subDistrictDetail.checked = false;
      });
    });
  }

Det hele virker litt rotete. Har jeg rett i å anta at fordi ng-repeat bruker en funksjon, det har ikke tak i den returnerte objektets tilstand?

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:04
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more