Nodejs / MongoDB: $ i behov en matrise

stemmer
0

det jeg prøver å gjøre, er å delta i to samlinger og deretter returnere elementer whome navnene eksisterer i en rekke

disse er modeller

CarModel

id,
carAuthorizedDrivers:[String],
garageId:{type: Schema.ObjectId,ref:garage}

driversModel

id,
garageId:{type: Schema.ObjectId,ref:garage}
drivers:[{name:String,skill:String}]

Dette er resultatet av å delta

id:1D99399379773,
carAuthorizedDrivers:[DriverA,DriverB],
garageId:010003,
JoinDrivers:[drivers:[{name:DriverA,skill:89},{name:DriverB,skill:77},{name:DriverC,skill:45}]]

Jeg ønsker å begrense Joindrivers i den hensikt å bare vise drivere (navn + ferdigheter) whome navnene tilhører carAuthorizedDrivers, så jeg ønsker joinDrivers å inneholde kun den følgende:

{name:DriverA,skill:89},{name:DriverB,skill:77}

hva jeg prøvde å gjøre er følgende:

join () {
  return new Promise(function (resolve, reject) {
   Car.aggregate([
    {
     $lookup: {
      from: 'drivers', // collection name in db
      localField: 'garage_id',
      foreignField: 'garage_id',
      as: 'joinDrivers'
     }
    },
    { $unwind: '$Joindrivers' },
    { $unwind: '$Joindrivers.drivers' },
    { $unwind: '$carAuthorizedDrivers' },
    { $match: { 'Joindrivers.drivers.name': { $in: 'carAuthorizedDrivers' } } }
   ]).exec((err, result) => {
    if (err) {
     reject(err)
    }
    resolve(result)
   })
  })
 }

Jeg får $ i behov en rekke FEIL , men hvis jeg setter en Array manuelt slik:

$match: { 'Joindrivers.drivers.name': { $in: [DriverA,DriverB] } } 

$ I fungerer godt, og jeg får resultatet, hvordan kan jeg løse dette problemet?

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:05
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more