Bruke flere DIMENSJON ID i faktatabellen

stemmer
0
declare
Cursor c_client is
SELECT s.sessionid from DW_SESSION s, DW_TEMP a, DW_REFERENCES b, DW_EMPLOYEE_DETAILS c;

begin
for c_rec in c_client loop
insert into DW_FACT_TABLE(fact_id, sessionid) values(
DW_FACT_TABLE_SEQ.nextval, c_rec.SESSIONID);

end loop;
end;

Jeg bruker mitt universitet server. Jeg kan ikke endre avstanden kvote og jeg har droppet en rekke tabeller som jeg ikke bruker. Jeg er fortsatt får denne feilmeldingen. Noen alternativ måte å bruke alle dimensjoner ID og sette den inn i det faktum tabellen ved hjelp av markøren. takk på forhånd. Jeg fortsetter å motta denne feil nedenfor:

ORA-01536: plass Grensen er overskredet for tabell 'STUDENT1'
ORA-06512: på linje 7
ORA-06512: på linje 7
01536. 00000 - plass kvote skredet for tabell '% s'
* Årsaken: plassen kvote for segmentet eieren i tabell er oppbrukt og operasjonen forsøkt å skape et nytt segment utstrekning i tabellplass.
* Handling: Enten slippe unødvendige objekter i

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:05
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more