Komme godkjent brukernavn i Django

stemmer
0

Jeg bruker Django innebygde bruker som er i min søknad autentiserer og bruker noen tjeneste. Nå er mitt problem er at jeg ønsker å få aktuelle brukerens brukernavn og skrive det til databasen. Her har jeg brukt en slik metode som nevnt bruker modellen som en fremmednøkkel, men det er å tildele til databasen som en tom data. Men jeg ønsker å skrive aktuelle brukerens navn. Her er mine koder:

views.py:

@login_required(login_url='sign_in')
def upload_document(request):
  context = {}
  form = UploadDocumentForm()
  if request.method == 'POST':
    form = UploadDocumentForm(request.POST or None, request.FILES or None)
    if form.is_valid():
      form.save()
      return redirect('index')
  context = {'form':form}
  return render(request, 'upload_document.html', context)

models.py:

class OriginalDocument(models.Model):
  document = models.FileField(upload_to='static/original_document', blank=False)
  document_title = models.CharField(max_length=300)
  student_name = models.CharField(max_length=100)
  teacher_name = models.CharField(max_length=100)
  document_type = models.CharField(max_length=100)
  university = models.ForeignKey(University, on_delete=models.CASCADE)
  date_added = models.DateTimeField(auto_now_add = True)
  checked_by = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return self.document_title
Publisert på 19/03/2020 klokken 22:05
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more