Trenger hjelp til å forstå produksjonen fra å bygge en klassifikasjonstre

stemmer
0

Jeg praktiserer gjør beslutningstrær ved å pakke kalt 'tre'.

#install.packages(ISLR)
set.seed(666)
library(ISLR)
index=sample(1:nrow(OJ),800,replace=F)
OJtrain=OJ[index,]
OJtest=OJ[-index,]
#install.packages(tree)
library(tree)
OJtraintree=tree(Purchase~.,data=OJtrain)
OJtraintree

Utgangen fra dette er:

node), split, n, deviance, yval, (yprob)
   * denotes terminal node

1) root 800 1073.00 CH ( 0.60625 0.39375 ) 
  2) LoyalCH < 0.508643 353 415.10 MM ( 0.27479 0.72521 ) 
   4) LoyalCH < 0.277977 161 112.80 MM ( 0.11180 0.88820 ) 
    8) LoyalCH < 0.035047 55  0.00 MM ( 0.00000 1.00000 ) *
    9) LoyalCH > 0.035047 106  96.58 MM ( 0.16981 0.83019 ) *
   5) LoyalCH > 0.277977 192 260.10 MM ( 0.41146 0.58854 ) 
   10) PriceDiff < 0.195 84  84.62 MM ( 0.20238 0.79762 ) 
    20) SpecialCH < 0.5 67  49.01 MM ( 0.11940 0.88060 ) *
    21) SpecialCH > 0.5 17  23.51 CH ( 0.52941 0.47059 ) *
   11) PriceDiff > 0.195 108 147.30 CH ( 0.57407 0.42593 ) *
  3) LoyalCH > 0.508643 447 348.80 CH ( 0.86801 0.13199 ) 
   6) LoyalCH < 0.764572 189 214.20 CH ( 0.74603 0.25397 ) 
   12) PriceDiff < -0.165 33  43.26 MM ( 0.36364 0.63636 ) *
   13) PriceDiff > -0.165 156 143.70 CH ( 0.82692 0.17308 ) 
    26) PriceDiff < 0.265 86  99.88 CH ( 0.73256 0.26744 ) *
    27) PriceDiff > 0.265 70  30.66 CH ( 0.94286 0.05714 ) *
   7) LoyalCH > 0.764572 258  90.94 CH ( 0.95736 0.04264 ) *

Jeg forstår at radene med stjernene på treet er terminal noder. Jeg sliter med å følge andre ting. Ved hjelp av rad 7 som et eksempel, jeg vet at 'LoyalCH> 0,764572' er der beslutningstreet deler og grener, til terminalknutepunktet, og CH er den kvalitative verdier av terminalen noden hvor kundene er større enn 76,4572% lojalitet til CH (i data er forhåndslastet med den ISLR pakken, er CH et juice merke). Jeg antar 258 er ment å være antall datapunkter som ender opp i at terminal node. Jeg vet at 90,94 er ment å beskrive godheten av tilpasningen til modellen, men jeg er litt forvirret om begrepet avvik. Er en høyere verdi av avvik ille? Betyr 90,94 tyder på at det er en svakere form? Som for tallene i parentes, er jeg å forstå at 0,95736 er sannsynligheten for hvert datapunkt i denne grenen velge CH?

Publisert på 19/03/2020 klokken 22:06
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more