etter oppgradering fra 8 til 9 ng byggefeil: Importerer uventet symbol invalidFactory mens kompilering av vinkel / kjerne

stemmer
0

etter å ha kjørt vinkeloppgradering får jeg følgende feil:

Compiling @ angular / core: module as esm5 Error: Feil på arbeider nr. 2: Feil: Importerer uventet symbol ɵɵinvalidFactory mens kompilering av @ angular / core på Object.validateAndRewriteCoreSymbol (C: \ sites \ regent-dev \ Nettsted \ DesktopModules \ RegentApp \ node_modules @angular \ kompilatoren-cli \ src \ ngtsc \ import \ src \ core.js: 90: 19)

Jeg kjørte ng update @ angular / cli @ 9 @ angular / core @ 9 - tvang for å oppgradere fra 8 til 9 fordi det var problemer med avhengighet av fagfeller.

Så snart dette var gjort kjørte jeg ng build og feilen ovenfor dukket opp. Så jeg prøvde å følge for å fikse det:

 • tilbakestill alle endringene
 • ta vekk node_modules mappe rm -rf node_modules
 • fjern package-lock.json fil
 • npm i
 • npm install @angular/cli -g
 • ng update @angular/cli @angular/core --force
 • ng update --all --force

Feilen vises fortsatt

Kan noen hjelpe meg med å finne ut hva som foregår her?

Takk på forhånd

Her er feilen som blir kastet når du kjører postinstall ngcc

$ npm i

> my-app@1.3.51 postinstall C:\sites\...\App
> ngcc

Warning: Entry point '@angular/core' contains deep imports into 'C:/sites/.../node_modules/ng2-bootstrap-growl/node_modules/rxjs/symbol/observable', 'C:/sites/.../node_modules/ng2-bootstrap-growl/node_modules/rxjs/Subject', 'C:/sites/.../node_modules/ng2-bootstrap-growl/node_modules/rxjs/Observable'. This is probably not a problem, but may cause the compilation of entry points to be out of order.
Compiling @angular/core : fesm2015 as esm2015
Compiling @angular/core : main as umd
Error: Error on worker #2: Error: Importing unexpected symbol ɵɵinvalidFactory while compiling @angular/core
  at Object.validateAndRewriteCoreSymbol (C:
... Stack Trace Continues ...

følgende er min kantede versjon (etter oppgradering og den som kaster feilen):

Angular CLI: 9.1.7
Node: 10.15.0
OS: win32 x64

Angular: 9.1.9
... animations, common, compiler, compiler-cli, core, forms
... platform-browser, platform-browser-dynamic, platform-server
... router
Ivy Workspace: Yes

Package              Version
-----------------------------------------------------------
@angular-devkit/architect     0.901.7
@angular-devkit/build-angular   0.901.7
@angular-devkit/build-optimizer  0.901.7
@angular-devkit/build-webpack   0.901.7
@angular-devkit/core       9.1.7
@angular-devkit/schematics    9.1.7
@angular/cdk           9.2.4
@angular/cli           9.1.7
@ngtools/webpack         9.1.7
@schematics/angular        9.1.7
@schematics/update        0.901.7
rxjs               6.5.5
typescript            3.9.3
webpack              4.42.0
Publisert på 25/04/2020 klokken 23:13
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more