Nativescript Sidekick Error: Kan ikke finne passende v8-versjon! Android Cloud Build

stemmer
12

Jeg prøver å bygge Android Nativescript App, med Sidekick, men alltid får jeg neste feil:

[20-05-06 18:46:17.245] (CLI) C:\Users\xxxx\Documents\Desarrollo\NativeScript\xxxx\node_modules\nativescript-dev-webpack\snapshot\android\project-snapshot-generator.js:160
        throw new Error(noV8VersionFoundMessage);
        ^
Error: Cannot find suitable v8 version!

Bare mislykkes i Android-bygg, bygg for iOS fungerer bra.

Publisert på 07/05/2020 klokken 02:53
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Som en feilmelding sier du ikke har egnet java JDK. Du bør laste ned java 8 herfra https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8-downloads.html og velge passende versjon for operativsystemet ditt som er mac tror jeg

Svarte 18/05/2020 kl. 10:57
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more