Flutter FlushBar skjuler unwinlingly toppen navigasjonslinje mens den vises

stemmer
0

Flutter 1.17.1, iPhone XS Max (fysisk enhet).

Når jeg fyrer opp en FlushBar med .show() , blir den øverste navigasjonslinjen gjemt under fading i FlushBar, og vises igjen bare når FlushBar begynner å FadeOut.

Slik fyrer jeg opp FlushBar:

Flushbar(
  message: 'message',
  duration: const Duration(seconds: 3),
  leftBarIndicatorColor: AppTheme.colorRed, // Custom color.
  flushbarPosition: position,
)..show(context);

GIF nedenfor viser feilen:

Toppnavigering

Publisert på 30/05/2020 klokken 02:27
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more