Hvordan planlegge noen oppgaver i django med jevne mellomrom ved å bruke django selleri beat?

stemmer
0

Dette er mitt første forsøk med selleri, så det er tydeligvis noen problemer. Her vil jeg lage Task Object hvert 1. minutt i databasen slik at jeg brukte django-celery-beat . Jeg vil bruke tilpasset planleggerklasse senere, så for dette formålet brukte jeg pakken django-selleri. Men jeg får ikke resultatene.

Jeg brukte django-skjemaet for å lage TaskModel-objektet og skrive en oppgave i oppgaver.py for å kjøre visningen hvert 1. minutt. Men det kaster denne feilen

Exception Type: EncodeError
Exception Value:  
Object of type timedelta is not JSON serializable

Jeg begynte selleri i en konsoll med kommandoen $ celery -A celery_demo beat -l info --scheduler django_celery_beat.schedulers:DatabaseScheduler og startet django server i en annen konsoll med kommando py manage.py runserver

settings.py

CELERY_BROKER_URL = 'amqp://localhost'

CELERY_BEAT_SCHEDULE = {

    'task-first': {
    'task': 'scheduler.tasks.create_task',
    'schedule': timedelta(minutes=1)
    },

celery.py

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

import os

from celery import Celery

# set the default Django settings module for the 'celery' program.
from django.conf import settings

os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'celery_demo.settings')

app = Celery('celery_demo')

# Using a string here means the worker doesn't have to serialize
# the configuration object to child processes.
# - namespace='CELERY' means all celery-related configuration keys
#  should have a `CELERY_` prefix.
app.config_from_object('django.conf:settings')

# Load task modules from all registered Django app configs.
app.autodiscover_tasks(settings.INSTALLED_APPS)


@app.task(bind=True)
def debug_task(self):
  print('Request: {0!r}'.format(self.request))

init .py

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

# This will make sure the app is always imported when
# Django starts so that shared_task will use this app.
from .celery import app as celery_app

__all__ = ('celery_app',)

app / tasks.py

from celery.task import task
from django.shortcuts import redirect, render

from scheduler.models import Task

@task(name='create_task')
def add_task_celery(name=None, date=None, frequency=None):
  Task.objects.create(name=name, date=date, frequency=frequency)
  return redirect('list_tasks')

appp / views.py

def add_task(request):
  form = AddTaskForm()
  if request.method == 'POST':
    form = AddTaskForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      name = form.cleaned_data.get('name')
      date = form.cleaned_data.get('date')
      freq = form.cleaned_data.get('frequency')

      add_task_celery.delay(name,date,freq)
  return render(request, 'add_task.html', {'form': form})

modeller

class Task(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=255)
  date = models.DateField()
  frequency = models.DurationField()
  is_completed = models.BooleanField(default=False)
  is_running = models.BooleanField(default=False)
Publisert på 01/06/2020 klokken 16:04
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Problemet er med den tredje parameteren i oppgavedefinisjonen, som er freq og dette er av typen timedelta. https://docs.djangoproject.com/en/3.0/ref/models/fields/#durationfield

Dette må serialiseres før du går over til oppgaven. en enkel måte ville være.

1) Du kan eksplisitt serialisere dette feltet og passere, i oppgaven konvertere det til timedelta-objekt igjen.

2) En annen ting du kan prøve er å passere serialiseren i parameterne eksplisitt.

add_task_celery.delay(name,date,freq, serializer='json')

3) du kan også angi en verdi for innstilling av CELERY_TASK_SERIALIZER = 'json' (standardverdien er sylteagurk)

Svarte 04/06/2020 kl. 07:59
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more