Symfony2 skjema feil innlevering (innstilt på en relasjon før innsending)

stemmer
2

Her er min lim:

https://gist.github.com/1026584

Det ovenfor frembringer feilen:

Fatal error: method_exists(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition Proxies\JStoutMainBundleEntityLocationProxy of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php on line 2266 Call Stack: 0.0001 622816 1. {main}() /www/jstout/web/app_dev.php:0 0.0120 1391096 2. Symfony\Component\HttpKernel\Kernel->handle() /www/jstout/web/app_dev.php:21 0.0155 1643168 3. Symfony\Bundle\FrameworkBundle\HttpKernel->handle() /www/jstout/app/bootstrap.php.cache:612 0.0155 1643888 4. Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() /www/jstout/vendor/symfony/src/Symfony/Bundle/FrameworkBundle/HttpKernel.php:44 0.0155 1643888 5. Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() /www/jstout/app/bootstrap.php.cache:416 0.0808 3808568 6. call_user_func_array() /www/jstout/app/bootstrap.php.cache:438 0.0808 3808816 7. JStout\MainBundle\Controller\VendorController->signupAction() /www/jstout/app/bootstrap.php.cache:0 0.1496 5248224 8. JStout\MainBundle\Form\Vendor\SignupHandler->process() /www/jstout/src/JStout/MainBundle/Controller/VendorController.php:55 0.1994 6163232 9. Doctrine\ORM\EntityManager->flush() /www/jstout/src/JStout/MainBundle/Form/Vendor/SignupHandler.php:57 0.1994 6163232 10. Doctrine\ORM\UnitOfWork->commit() /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php:328 0.1994 6163232 11. Doctrine\ORM\UnitOfWork->computeChangeSets() /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php:249 0.1998 6187424 12. Doctrine\ORM\UnitOfWork->computeChangeSet() /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php:505 0.2000 6196648 13. Doctrine\ORM\UnitOfWork->computeAssociationChanges() /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php:490 0.2000 6221624 14. Doctrine\ORM\UnitOfWork::objToStr() /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php:572 0.2000 6221752 15. method_exists() /www/jstout/vendor/doctrine/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php:2266

Feilen forsvinner hvis jeg fjerner:

$vendor->setOwner($user)

Er dette en bug eller er det en grunn til at jeg ikke kan sette eieren til en økt objekt?

Publisert på 15/06/2011 klokken 04:26
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Har du private eiendommer i brukerobjekt?

PHP-funksjonen serialize kalles når du setter inn et objekt i økten, og det er problemer med de private eiendommene. Du må swith thse private eiendommer til beskyttet.

Svarte 16/06/2011 kl. 09:37
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more