Symfony2: Utvide kvist datofeltet

stemmer
1

Jeg ønsker å overstyre eksisterende datofeltet type, slik at jeg kan bruke en js komponent. Jeg prøvde så langt:

{% block date_widget %}
{% spaceless %}     
  <input type=text {{ block('attributes') }} readonly=true value={{ value }}/>
  <script>
    mycal = new dhtmlxCalendarObject({{ id }});
    mycal.setSkin('yahoolike');
    mycal.setDateFormat('%d.%m.%Y');
    mycal.loadUserLanguage(de);
    mycal.draw();
  </script>     
{% endspaceless %}
{% endblock date_widget %}

Det fungerer ikke så langt (JS komponent er vist, men med ingen funksjon), mitt spørsmål er: i value, jeg trenger datoen representasjon som en streng som '31 .12.2011' , men valueser ut til å være en tom array.

Et annet spørsmål: hvordan kan kvist / sf2 deretter gjenkjenne resultatet? Komponentene skriver datoen som streng i inntastingsfeltet, men sf gir meg en feil

Forventet argument av typen array, streng gitt

Jeg bruker Symfony 2.0, Beta 5

Publisert på 19/06/2011 klokken 16:06
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Jeg lyktes - min feil var at jeg glemte å spesifisere 'widget'-alternativ som enkelt tekst: 'widget'=> 'single_text'.

Her er mitt FormBuilder:

$builder->add('abgabedatum', 'date', array('label' => 'Abgabedatum', 'widget' => 'single_text'));

og min oppføring i fields.html.twig (min form_theme)

{% block date_widget %}
{% spaceless %} 
<input type="text" {{ block('attributes') }} readonly="true" value="{{ value }}"/>
<script>
mycal = new dhtmlxCalendarObject("{{ id }}");
mycal.setSkin('yahoolike');
mycal.setDateFormat('%d.%m.%Y');
mycal.loadUserLanguage("de");
mycal.draw();
</script> 
{% endspaceless %}
{% endblock date_widget %}
Svarte 20/06/2011 kl. 15:12
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more