Symfony 2 Custom Security Provider

stemmer
0

Er det en måte å lage en tilpasset sikkerhetsleverandør uten å bruke økter, ved hjelp av min egen database klasse og får brukeren fra databasen med e-post og ikke uten haxing den getUsername returnere e-post?

Publisert på 22/06/2011 klokken 07:52
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Du kan bruke SecurityBundle for dette, for ex. se eksempel nedenfor:

security.yml

encoders:
    MyComapnyMysuperBundle\Entity\User:
      algorithm: sha512
      encode-as-base64: true
      iterations: 10

  providers:
    main:
      entity: { class: MyComapnyMysuperBundle:User, property: username }

  firewalls:
    main:
      pattern: /.*
      form_login:
        check_path: /login_check
        login_path: /login
      logout: true
      security: true
      anonymous: true

  access_control:
    - { path: /admin/.*, role: ROLE_ADMIN }
    - { path: /.*, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }

du kan bruke læren enhet som sikkerhet gir, jo YML ordningen med brukerenhet for eksempel:

User.orm.yml

MyComapny\MysuperBundle\Entity\User:
  type: entity
  table: user
  id:
    id:
      type: integer
      generator: { strategy: AUTO }
  fields:
    username:
      type: string
      length: 255
    password:
      type: string
      length: 255
    first_name:
      type: string
      length: 255
    last_name:
      type: string
      length: 255
    email:
      type: string
      length: 255
    created_at:
      type: datetime
    salt:
      type: string
      length: 255
  manyToMany:
    userRoles:
      targetEntity: Role
      joinTable:
        name: user_role
        joinColumns:
          user_id:
            referencedColumnName: id
        inverseJoinColumns:
          role_id:
            referencedColumnName: id

og rolle enhet:

Role.orm.yml

MyComapny\MysuperBundle\Entity\Role:
  type: entity
  table: role
  id:
    id:
      type: integer
      generator: { strategy: AUTO }
  fields:
    name:
      type: string
      length: 255
    created_at:
      type: datetime

og eksempel på routing.yml

login:
  pattern: /login
  defaults: { _controller: MyComapnyMysuperBundle:Security:login }

login_check:
  pattern: /login_check

logout:
  pattern: /logout

eTracker_home:
  pattern: /admin/{name}
  defaults: { _controller: MyComapnyMysuperBundle:Admin:index }
Svarte 09/11/2011 kl. 20:38
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more