Symfony2 caching

stemmer
3

Hva kan jeg gjøre for å redeclare Contoroller funksjon renderView funksjon (uten hardcoding)?

Hvordan kan jeg slå opp kvist cache (jeg tror det skal være oppslag funksjon i HttpCache klasse, men det er sier Fatal error: Ring til et medlem funksjon isNotModified () når jeg prøver å redefinere den), og skriv det inn memcache?

Er det innfødte memcache innstillinger som arbeider med kvist i Symfony2?

Publisert på 22/06/2011 klokken 14:30
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

isNotModifieder en metode på HttpFoundation\Responsedet tar en HttpFoundation\Requestgjenstand og kontrollerer lastModified og Es til på en forespørsel. Du bør ikke bruke HttpCachedirekte, men ser på Responseog Requestklasser for å se deres API. Også det er en Symfony Dokumentasjon klikk her

Svarte 03/11/2011 kl. 08:35
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more