Symfony2 delskjemaer

stemmer
5

Så, im prøver å legge inn en form i et annet uten å opprette en klasse for skjemaene. Her er hva ive fikk

  $form = $this
    ->buildForm('UserAlert', $alert)
    ->add('Alert', 'entity', array('class' => 'Blah\MgmtBundle\Entity\Alert', 'property' => 'name', 'required' => true))
    ->add('Site', 'entity', array('class' => 'Blah\MgmtBundle\Entity\Site', 'property' => 'name', 'required' => false))
    ->add('Keyword', 'entity', array('class' => 'Blah\MgmtBundle\Entity\Keyword', 'property' => 'name', 'required' => false))
    ->add('Variant', 'entity', array('class' => 'Blah\MgmtBundle\Entity\Variant', 'property' => 'name', 'required' => false))
    ->add('Name', 'text');


  $uac = $alert->getUserAlertConfig();
  $subform = $this
    ->buildForm('UserAlertConfig', $uac)
    ->add('EmailAlert', 'choice', array('choices' => array('1' => 'Yes', '0' => 'No'), 'required' => true, 'label' => 'Email Alerts'))
    ->add('EmailHours', 'text', array('required' => false, 'label' => 'Email Alert Hours'))
    ->add('TextAlert', 'choice', array('choices' => array('1' => 'Yes', '0' => 'No'), 'required' => true, 'label' => 'Text Alerts'))
    ->add('TextHours', 'text', array('required' => false, 'label' => 'Text Alert Hours'));

  $form->add($subform);
  $form = $form->getForm();

imidlertid på getForm()funksjon, dens sier

Neither property form nor method getForm() nor method isForm() exists in class Blah\MgmtBundle\Entity\UserAlert

noen som har noen anelse om hvordan im ment for å få dette til å fungere med quickloading ting?

heres buildForm

public function buildForm($model = '', $data)
{
  if (empty($model)) {
    throw new \Exception(Must define a model);
  }
  return $this->get('form.factory')->createBuilder('form', $data, array('data_class' => \\Blah\\MgmtBundle\\Entity\\$model));
}


  Stack Trace
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Form/Util/PropertyPath.php at line 314  
at PropertyPath ->readProperty (object(UserAlert), '0') 
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Form/Util/PropertyPath.php at line 191  
at PropertyPath ->getValue (object(UserAlert)) 
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Form/Extension/Core/DataMapper/PropertyPathMapper.php at line 64  
at PropertyPathMapper ->mapDataToForm (object(UserAlert), object(Form)) 
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Form/Extension/Core/DataMapper/PropertyPathMapper.php at line 55  
at PropertyPathMapper ->mapDataToForms (object(UserAlert), array('_token' => object(Form), 'Alert' => object(Form), 'Site' => object(Form), 'Keyword' => object(Form), 'Variant' => object(Form), 'Name' => object(Form), 'form' => object(Form))) 
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Form/Form.php at line 404  
at Form ->setData (object(UserAlert)) 
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Component/Form/FormBuilder.php at line 659  
at FormBuilder ->getForm () 
in /mnt/www/reporting/src/Blah/MgmtBundle/Controller/AlertController.php at line 96  
at AlertController ->editAction ('1') 
in at line   
at call_user_func_array (array(object(AlertController), 'editAction'), array('1')) 
in kernel.root_dir/bootstrap.php.cache at line 438  
at HttpKernel ->handleRaw (object(Request), '1') 
in kernel.root_dir/bootstrap.php.cache at line 416  
at HttpKernel ->handle (object(Request), '1', true) 
in /mnt/www/reporting/vendor/symfony/src/Symfony/Bundle/FrameworkBundle/HttpKernel.php at line 44  
at HttpKernel ->handle (object(Request), '1', true) 
in kernel.root_dir/bootstrap.php.cache at line 612  
at Kernel ->handle (object(Request)) 
in /mnt/www/reporting/web/app_dev.php at line 12  
Publisert på 22/06/2011 klokken 16:41
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Prøve

$form->add('The name of the UserAlertConfig property in the UserAlert entity', $subform);

Hvis du passerer en FormBuilder objekt til add metoden uten å spesifisere eiendommen navn, bruker det navnet på FormBuilder objektet (som er 'form') som eiendommen navn. Det finnes ingen eiendom heter formi UserAlert enhet.

Svarte 22/06/2011 kl. 19:05
kilden bruker

stemmer
4

Endte opp med å skape et grensesnitt for delskjemafeltet og legge det på denne

  $form = $this
    ->buildForm('UserAlert', $alert)
    ->add('Alert', 'entity', array('class' => 'Neokeo\MgmtBundle\Entity\Alert', 'property' => 'name', 'required' => true))
    ->add('Site', 'entity', array('class' => 'Neokeo\MgmtBundle\Entity\Site', 'property' => 'name', 'required' => false))
    ->add('Keyword', 'entity', array('class' => 'Neokeo\MgmtBundle\Entity\Keyword', 'property' => 'name', 'required' => false))
    ->add('Variant', 'entity', array('class' => 'Neokeo\MgmtBundle\Entity\Variant', 'property' => 'name', 'required' => false))
    ->add('Name', 'text');

  $uac = $alert->getUserAlertConfig();  $subform = $this->buildForm('UserAlertConfig', $uac, new \Neokeo\MgmtBundle\Form\UserAlertConfig)
    ->add('EmailAlert', 'choice', array('choices' => array('0' => 'No', '1' => 'Yes'), 'required' => true, 'label' => 'Email Alerts'))
    ->add('TextAlert', 'choice', array('choices' => array('0' => 'No', '1' => 'Yes'), 'required' => true, 'label' => 'Text Alerts'));

  $form->add($subform, '', array('label' => ''));
  $form = $form->getForm();

hvis noen kan finne en enklere måte uten å skape grensesnitt, la meg vite

Svarte 24/06/2011 kl. 12:50
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more