Stille Excel tallformat via xlcFormatNumber i en XLL

stemmer
4

Jeg prøver å sette tallformatet i en celle, men kallet til xlcFormatNumber svikter forlate cellen tallformatet som General. Jeg kan med hell sette verdien av cellen ved hjelp xlSet.

XLOPER xRet;
XLOPER xRef;

//try to set the format of cell A1
xRef.xltype = xltypeSRef;
xRef.val.sref.count = 1;
xRef.val.sref.ref.rwFirst = 0;
xRef.val.sref.ref.rwLast = 0;
xRef.val.sref.ref.colFirst = 0;
xRef.val.sref.ref.colLast = 0;

XLOPER xFormat; 
xFormat.xltype = xltypeStr;
xFormat.val.str = \4#.00; //I've tried various formats

Excel4( xlcFormatNumber, &xRet, 2, (LPXLOPER)&xRef, (LPXLOPER)&xFormat);

Jeg har ikke klart å finne noen dokumentasjon om bruk av denne kommandoen. Hjelp her vil bli verdsatt.

Publisert på 16/09/2008 klokken 07:16
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
5

Takk til Simon Murphy for svaret: - Smurf på regneark

//It is necessary to select the cell to apply the formatting to
Excel4 (xlcSelect, 0, 1, &xRef);

//Then we apply the formatting
Excel4( xlcFormatNumber, 0, 1, &xFormat);
Svarte 16/09/2008 kl. 11:21
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more