vim: <stille> nmap

stemmer
2

I vim har jeg dette nmap

nmap <silent> ,mu : marks ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<CR>

Hvis jeg ikke har øvre merkene og prøve ,mujeg får

E283: No marks matching ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

hvorfor ikke vise feil utgang?

Publisert på 29/08/2011 klokken 00:23
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
4

Prøve

 nnoremap <silent> ,mu :execute "try\nmarks ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\ncatch /\\V\\^Vim(marks):E283:/\nendtry"<CR>

Forresten, er det en grunn for å skrive :nmapi stedet for :nnoremap? Du bør ikke gjøre dette hvis du ikke har en grunn mindre du ønsker å kjøre i en situasjon der du ikke kan forutse hva som vil bli resultatet av å legge en annen kartlegging (direkte til vimrc eller ved å installere en plugin).

Edit (sehe)

For å gjøre ting mer lesbar, vil jeg foreslå å bruke et tekstutdrag som dette i din $MYVIMRC:

function! ShowGlobalMarks()
    try
        marks ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    catch /E283:/
    endtry
endfu

nnoremap <silent> ,mu :call ShowGlobalMarks()<CR>
Svarte 29/08/2011 kl. 13:49
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more