Emacs: å få lesbare tastatur-makroer

stemmer
14

Når du bruker insert-kbd-macrofor å redde en navngitt tastatur makro får jeg uleselig Lisp-kode som

(fset 'ppsql
   (lambda (&optional arg) Keyboard macro. (interactive p) (kmacro-exec-ring-item (quote ([134217788 134217765 44 return 44 17 10 return 33 134217765 102 102 backspace 114 111 109 return 17 10 102 111 109 backspace backspace 114 111 return 33] 0 %d)) arg)))

Jeg vil heller ha noe sånt som følgende:

(fset 'move-line-down
      [?\C-a ?\C-k delete down ?\C-y return up])

IIRC Jeg brukte samme metode for å spille inn, navn, og sett både tastaturmakroer: F3, F4, name-last-kbd-macro.

Er det mulig å få den første makroen i et lesbart format?

Publisert på 15/04/2009 klokken 20:01
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
-3

Jeg har aldri sett den første formen. Den andre formen er hva jeg er vant til. Visste du prøve å spille inn den første makro for å se hva som skjer hvis du er sikker på at du tar opp, deretter navnet, og sett?

Den andre tingen å prøve er "CX (", som påkaller kmacro-start-makro og "CX)" kmacro-end-makro, snarere enn F3 / F4, som gjør noe til overs om å holde en teller. Kanskje enklere tastaturet makro-kommandoen vil arbeide mer oversiktlig.

Svarte 15/04/2009 kl. 20:58
kilden bruker

stemmer
13

Tastaturet makrofunksjonalitet i Emacs står mellom to moduser: macrosog kmacros. Den tidligere avkastning makroen på en måte du liker-symbolet form-, sistnevnte gir lambda form. Slik at hvis du ringer name-last-kbd-macrofår du et symbol form, hvis du ringer kmacro-name-last-macro, får du en lambda form.

Svarte 16/04/2009 kl. 05:48
kilden bruker

stemmer
1

Takk for det!

navngiving av makro bestemmer formatet når du setter inn ?

Jeg har gjennomført noen flere eksperimenter og la merke til at M-x insert-kbd-macro RET RETville gi meg "symbol-formen".

Mens M-x insert-kbd-macro RET pp2sql RETgir "labmda-formen" (etter navngi med name-last-kbd-macro).

Nå innser jeg at jeg har hele veien brukt name-last-kbd-macroi mine tidligere forsøk ...?

Svarte 17/04/2009 kl. 18:07
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more