Authorize.Net Silent Post Issue

stemmer
2

Jeg bruker ASP.NET 4.0, C #, Web Forms, og Master Pages.

Jeg prøver å implementere Authorize.Net Silent Post-funksjonen og har skapt et par testsider

Jeg har en testside (Silent_Test) med knapp som innlegg til en annen side (Silent). Problemet synes å være at Silent siden registrerer kun informasjon gjennom POST hvis Silent siden lastes (dvs. klikk knappen Silent_Test brukeren omdirigert til Lydløs og siden lastes). Det er fornuftig siden informasjonen er i laste hendelse, men jeg forstår at Authorize.Net Silent innlegg ikke vil laste siden så hvordan kan jeg fange deres POST informasjon hvis siden aldri lastet? Er min forståelse av, eller skal jeg om dette på feil måte? ... Kan noen gi tips eller eksempelkode for å fange / behandle informasjonen Authorize.Net sender i Silent Post?

Silent_Test.ASPX

<%@ Page Title=Silent Test Language=C# MasterPageFile=~/MasterPages
/Site.master AutoEventWireup=true
CodeFile=Silent_Test.aspx.cs Inherits=_Silent_Test %>
<asp:Content ID=Content1 ContentPlaceHolderID=HeadContent runat=Server>
</asp:Content>
<asp:Content ID=Content2 ContentPlaceHolderID=MainContent runat=Server>
  <form action=https://www.test.com/silent.aspx method=post>
    <input type=hidden name=x_response_code value=9/>
    <input type=hidden name=x_cust_id value=99999999-9999-9999-9999-999999999999/>
    <input type=submit/>
  </form>
</asp:Content>

Silent_Test.ASPX.CS - Kode ikke endret -

Silent.ASPX

<%@ Page Title=Silent Language=C# MasterPageFile=~/MasterPages/Site.master
AutoEventWireup=true CodeFile=Silent.aspx.cs Inherits=_Silent %>
<asp:Content ID=Content1 ContentPlaceHolderID=HeadContent runat=Server></asp:Content>
<asp:Content ID=Content2 ContentPlaceHolderID=MainContent runat=Server>
  <div>
    <%--  There is no need to put anything in the .ASPX file since Authorize.net's server does not care about the response from the POST call.--%>
    <p>You have reached this page in error. Please verify you have the correct web page address.</p>
  </div>
</asp:Content>

Silent.ASPX.CS

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Silent : BasePage
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[ASPNETDBConnectionString1].ConnectionString;
    string insertSql = INSERT INTO Silent(x_cust_id, x_response_code)
    VALUES(@cust_id,@response_code);
    using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection(connectionString))
    {
      myConnection.Open();
      SqlCommand myCommand = new SqlCommand(insertSql, myConnection);
      myCommand.Parameters.AddWithValue(@cust_id, this.Request.Form[x_cust_id]);
      myCommand.Parameters.AddWithValue(@response_code,
      this.Request.Form[x_response_code]);
      myCommand.ExecuteNonQuery();
      myConnection.Close();
    }
  }
}
Publisert på 09/12/2011 klokken 20:44
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Nedenfor er et par eksempler hvordan den tause post bør gjøres i .net.

VS 2005 SilentPost ASP.NET Sample http://www.itdevworks.com/tools/downloads/AuthorizeNet_SilentPost_VS2005.zip

VS 2008 SilentPost ASP.NET Sample http://www.itdevworks.com/tools/downloads/AuthorizeNet_SilentPost_VS2008.zip

Svarte 14/03/2012 kl. 12:48
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more