En dyp struct-lignende lik () for .NET klasser?

stemmer
2

Gitt to innsigelser som ikke inneholder referansesløyfer i dem, vet du en metode som tester deres likestilling i en generisk måte (gjennom refleksjon)?

I utgangspunktet ønsker de samme semantikk som struct likeverdighet, bare på klasser.

Publisert på 17/05/2009 klokken 08:15
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
3

Jeg tror det er ingen slik metode tilgjengelig i rammen, men det er ganske lett skrevet. Kanskje ikke den korteste implementeringen men ser ut til å gjøre jobben:

private bool AreEqual(object x, object y)
{
  // if both are null, they are equal
  if (x == null && y == null)
  {
    return true;
  }
  // if one of them are null, they are not equal
  else if (x == null || y == null)
  {
    return false;
  }

  // if they are of different types, they can't be compared
  if (x.GetType() != y.GetType())
  {
    throw new InvalidOperationException("x and y must be of the same type");
  }

  Type type = x.GetType();
  PropertyInfo[] properties = type.GetProperties();

  for (int i = 0; i < properties.Length; i++)
  {
    // compare only properties that requires no parameters
    if (properties[i].GetGetMethod().GetParameters().Length == 0)
    {
      object xValue = properties[i].GetValue(x, null);
      object yValue = properties[i].GetValue(y, null);

      if (properties[i].PropertyType.IsValueType && !xValue.Equals(yValue))
      {
        return false;
      }
      else if (!properties[i].PropertyType.IsValueType)
      {
        if (!AreEqual(xValue, yValue))
        {
          return false;
        }
      } // if
    } // if
  } // for

  return true;

}
Svarte 17/05/2009 kl. 08:41
kilden bruker

stemmer
0

Hvis du ønsker å gjøre dette uten å gjøre refleksjon på hver samtale, bør du kanskje vurdere å bygge en DynamicMethodpå første påkallelse og bruke det i stedet. (Jeg hadde en link til artikkelen som gjør dette, men jeg mistet den - beklager -. Prøv Googling hvis interessert)

Svarte 17/05/2009 kl. 08:46
kilden bruker

stemmer
0

BTW

 Expression.Lambda<Func<T,T,bool>> Compile()

kan brukes som en dynamisk metode bygger.

har fortsatt å bruke refleksjon samtidig bygge Expresison

Svarte 22/09/2009 kl. 16:02
kilden bruker

stemmer
0

Her er en oppdatert versjon fra Fredrik Mörk svar som tar hensyn Nullableog rekursive referanser:

public static bool AreEqual<T>(T x, T y) =>
  AreEqual(x, y, new HashSet<object>(new IdentityEqualityComparer<object>()));

private static bool AreEqual(object x, object y, ISet<object> visited)
{
  // if both are null, they are equal
  if (x == null && y == null) return true;

  // if one of them are null, they are not equal
  if (x == null || y == null) return false;

  // if they are of different types, they can't be compared
  if (x.GetType() != y.GetType())
  {
    throw new InvalidOperationException("x and y must be of the same type");
  }

  // check for recursive references
  if (visited.Contains(x)) return true;
  if (visited.Contains(y)) return true;
  visited.Add(x);
  visited.Add(y);

  var type = x.GetType();
  var properties = type.GetProperties();

  foreach (var property in properties)
  {
    // compare only properties that requires no parameters
    if (property.GetGetMethod().GetParameters().Length == 0)
    {
      object xValue = property.GetValue(x, null);
      object yValue = property.GetValue(y, null);

      if (property.PropertyType.IsValueType)
      {
        // check for Nullable
        if (xValue == null && yValue == null) continue;
        if (xValue == null || yValue == null) return false;
        if (!xValue.Equals(yValue)) return false;
      }

      if (!property.PropertyType.IsValueType)
      {
        if (!AreEqual(xValue, yValue, visited)) return false;
      }
    }
  }

  return true;
}

private class IdentityEqualityComparer<T> : IEqualityComparer<T> where T : class
{
  public int GetHashCode(T value) => RuntimeHelpers.GetHashCode(value);
  public bool Equals(T left, T right) => left == right;
}
Svarte 27/01/2017 kl. 07:39
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more