Excel kolonnenavn

stemmer
0

Hva kolonne navnene kan ikke brukes når du oppretter et Excel-regneark med ADO.

Jeg har en setning som oppretter en side i et regneark:

CREATE TABLE [TableName] (Column string, Column2 string);

Jeg har funnet at bruk av en kolonne navn Dateeller Containervil generere en feilmelding når setningen blir utført.

Er det noen som har en komplett (eller delvis) liste over ord som ikke kan brukes som kolonnenavnene? Dette er for bruk i et brukerstyrt miljø, og det ville være bedre å fikse kolonnene enn å krasje.

Min work-around for disse er å erstatte eventuelle forekomster av Dateeller Containermed Date_, og Container_henholdsvis.

Publisert på 17/09/2008 klokken 18:50
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

Svarte 17/09/2008 kl. 18:55
kilden bruker

stemmer
0

Det virker mer som et problem med SQL reserverte ord. Dette er en god liste

Svarte 17/09/2008 kl. 18:57
kilden bruker

stemmer
0

Du kan bruke parenteser for alle feltnavn, for eksempel:

CREATE TABLE [TableName] ([Date] string, [Container] string)

Full eksempel:

using (OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\temp\\test.xls;Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes'"))
{
  conn.Open();
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("CREATE TABLE [TableName] ([Date] string, [Container] string)", conn);
  cmd.ExecuteNonQuery();
}
Svarte 17/09/2008 kl. 19:00
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more