hvordan oppdage sveip gest retning?

stemmer
19

Jeg trenger å oppdage retning av min swipe gest og jeg har fått problem med det. gest fungerer, men jeg vet ikke hvordan å oppdage retning. ...

swipeGesture = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(detectSwipe:)];
[swipeGesture setNumberOfTouchesRequired:1];
[swipeGesture setDirection:UISwipeGestureRecognizerDirectionDown | UISwipeGestureRecognizerDirectionUp];
[appView addGestureRecognizer:swipeGesture];

-(void)detectSwipe:(UISwipeGestureRecognizer *)recognizer { 
switch (recognizer.direction) {
  case UISwipeGestureRecognizerDirectionUp:
    NSLog(@smth1);
    break;


  case UISwipeGestureRecognizerDirectionDown:
    NSLog(@smth2);
  default:
    break;
}
}

det virker ikke :/

Publisert på 10/01/2012 klokken 22:28
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
20

Den directionegenskap definerer kun de tillatte retninger som gjenkjennes som sveiper, ikke den faktiske retning av en bestemt sveip.

Den enkleste ville være å bruke to separate gest kjennerne i stedet. Du kan også sjekke beliggenheten til touch når gest starter og når den slutter med locationInView:metoden.

Svarte 10/01/2012 kl. 22:55
kilden bruker

stemmer
11

Utvide OMZ løsning:

self.myViewer utsikten jeg ønsker å sette gest kjenneren på. Koden nedenfor er ikke testet, jeg tror det ville være bedre å holde kjennerne som propertys og legge dem inne viewDidLoad()eller xibfil. selfer en UIViewController.

UISwipeGestureRecognizer *swipeLeft = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(swipedLeft:)];
[swipeLeft setDirection:UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft ];
[self.view addGestureRecognizer:swipeLeft];

UISwipeGestureRecognizer *swipeRight = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(swipedRight:)];
[swipeRight setDirection:UISwipeGestureRecognizerDirectionRight ];
[self.view addGestureRecognizer:swipeRight];

Legg disse to metodene til UIViewControllerog legge til nødvendige tiltak:

- (IBAction)swipedRight:(UISwipeGestureRecognizer *)recognizer
{
  NSLog(@"swiped right");
}

- (IBAction)swipedLeft:(UISwipeGestureRecognizer *)recognizer
{
  NSLog(@"swiped left");
} 
Svarte 29/05/2013 kl. 07:25
kilden bruker

stemmer
48

Her er et eksempel fra en av mine prosjekter:

  // ...

  UISwipeGestureRecognizer *swipeLeft = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(didSwipe:)];
  swipeLeft.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft;
  [self.view addGestureRecognizer:swipeLeft];

  UISwipeGestureRecognizer *swipeRight = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(didSwipe:)];
  swipeRight.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionRight;
  [self.view addGestureRecognizer:swipeRight];

  UISwipeGestureRecognizer *swipeUp = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(didSwipe:)];
  swipeUp.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionUp;
  [self.view addGestureRecognizer:swipeUp];

  UISwipeGestureRecognizer *swipeDown = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(didSwipe:)];
  swipeDown.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionDown;
  [self.view addGestureRecognizer:swipeDown];

  // ...

- (void)didSwipe:(UISwipeGestureRecognizer*)swipe{

  if (swipe.direction == UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft) {
    NSLog(@"Swipe Left");
  } else if (swipe.direction == UISwipeGestureRecognizerDirectionRight) {
    NSLog(@"Swipe Right");
  } else if (swipe.direction == UISwipeGestureRecognizerDirectionUp) {
    NSLog(@"Swipe Up");
  } else if (swipe.direction == UISwipeGestureRecognizerDirectionDown) {
    NSLog(@"Swipe Down");
  }
}
Svarte 27/01/2014 kl. 06:47
kilden bruker

stemmer
0

Sveip bevegelsesretning detektere med Swift 5

  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

     let leftSwipe = UISwipeGestureRecognizer(target: self, action: #selector(handleSwipes(_:)))
     let rightSwipe = UISwipeGestureRecognizer(target: self, action: #selector(handleSwipes(_:)))

     leftSwipe.direction = .left
     rightSwipe.direction = .right

     view.addGestureRecognizer(leftSwipe)
     view.addGestureRecognizer(rightSwipe)
  }

  @objc func handleSwipes(_ sender:UISwipeGestureRecognizer) {

    if (sender.direction == .left) {
        print("Swipe Left")
    }

    if (sender.direction == .right) {
      print("Swipe Right")
    }
  }
Svarte 27/08/2019 kl. 08:11
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more