Kan en C ++ kompilatoren re-order elementer i en struct

stemmer
8

Kan en C ++ kompilator (spesifikt g ++) re-rekkefølge de indre elementer av en struct?

Jeg ser noen merkelige oppførsel hvor jeg har en struktur som inneholder noe sånt som følgende:

Struct SomeStruct{
  ...
  ...
  long someLong;
  long someLongArray[25];
  unsigned long someUnsignedLong;
  unsigned long someUnsignedLongArray[8];
  unsigned long int someUnsignedLongInt;
  ...
  ...
};

Når jeg skriver utgang dette til fil, rekkefølgen på someUnsignedLongArray og someLongArray synes å bli reversert (dvs. elementene i someLongArray [] vises etter someUnsignedLong og elementer av someUnsignedLongArray [] vises etter someLong ). Er dette mulig??

Takk


Oppdatering: Som forespurt, jeg skriver ut strukturen ved hjelp av følgende:

int fd = open(fspec,O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC,0666);
int writeRes = write(fd,(char *)&someStruct,sizeof(SomeStruct));

For fullstendighet, her er den fullstendige struct:

struct SomeStruct{
byte someByte;
byte someByteArray[6];
char someChar;
char someCharArray[5];
char someCharArrayArray[3][5];
short someShort;
signed short someShortArray[2];
unsigned short someUnsignedShort;
unsigned short someUnsignedShortArray[8];
int someInt;
int someIntArray[3];
int someIntArrayArrayArrayArray[4][3][2][6];
int *pSomeInt;
unsigned int someUnsignedInt;
unsigned int someUnsignedIntArray[9];
long someLong;
long someLongArray[25];
unsigned long someUnsignedLong;
unsigned long someUnsignedLongArray[8];
unsigned long int someUnsignedLongInt;
long long someLongLong;
long long someLongLongArray[5];
bool someBool;
bool someBoolArray[3];
unsigned long long someUnsignedLongLong;
unsigned long long someUnsignedLongLongArray[5];
unsigned long long someUnsignedLongLongArrayArray[5][2];
unsigned long long int *pSomeUnsignedLongLongInt;
};
Publisert på 27/05/2009 klokken 14:06
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
6

Det kan ikke se Automated feltet re-bestilling i C structs å unngå padding og hvorfor gjør ikke GCC optimalisere structs? for mer informasjon.

Jeg vet ikke hva du mener med "omvendt", kanskje du bør legge til kode og utgang.

Svarte 27/05/2009 kl. 14:13
kilden bruker

stemmer
27

Det normalt ikke kan omorganisere elementer, nei.

Et unntak er hvis det er en tilgang specifier skille dem:

struct Foo {  
 A a;
 B b;
 C c;
private:
 D d;
 E e;
 F f;
};

a, b og c er garantert å bli lagret i denne rekkefølge, og d, e og f er garantert å bli lagret i rekkefølge. Men det er ingen garantier for hvor a, b og c er lagret i forhold til d, e og f.

En annen ting å huske på er at kompilatoren kan sette inn så mye padding som den liker, selv om det ikke ordne noe.

Her er den aktuelle delen av standard:

Seksjon 9.2.12:

Nonstatic data medlemmer av en (ikke-union) klasse erklært uten en mellomliggende tilgangs-spesifiserendes fordeles slik at senere medlemmer har høyere adresser innenfor en klasse objekt. Rekkefølgen for tildeling av nonstatic data medlemmer atskilt av en adgangs spesifiserendes er uspesifisert (11.1)"

Svarte 27/05/2009 kl. 14:20
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more