gjør en lappet / nedlasting og kjører exe-filer taus

stemmer
0

ok, jeg har laget et program som må også lappe en klient. heller deretter å laste ned hver fil og overskriver, vil jeg gjerne gjøre en selvutpakkende WinRAR filnedlasting deretter kjøre stille og pakke til en bestemt bane. så langt dette er hva jeg tror jeg vil trenge

{
 //check for patch(client)(server).txt file
 //download the file
 MessageBox.Show(working, 
         Patcher, 
         MessageBoxButtons.OK, 
         MessageBoxIcon.Information);
 //check file for needs & write to string
 //delete file
 //implement progress bar steps by files needed
 //find if file is already in directory
 //if not then download
 //finish and show msg (patcher will now extract)
 //msg ok resets progress bar
 //set steps for files needed
 //extract resources  <---
 //overwrite text file
 //finish and show msg (Patch finished)
}

Jeg kan gjøre alle sjekker og nedlastinger, men som for de som utvinner ressursene jeg er på en blank, også kan du lese og se om jeg har gått glipp av noen sjekker.

Edit: Jeg ferdig med alt, men utvinning koder, sjekk for godkjenning

  public void extractrar(string fileneeded)
  {
    string realfileneeded = ini\\update\\ + fileneeded;

    count++;
  }

  public void extractexe(string fileneeded)
  {
    string realfileneeded = ini\\update\\ + fileneeded;

    count++;
  }

  public void downloadfile(string fileneeded)
  {
    //find if file is already in directory
      if (!File.Exists(ini\\update\\ + fileneeded))
      {
        webClient.DownloadFile(http://webaddress.com/folder/ + fileneeded, ini\\update\\ + fileneeded);
        count++;
        progressBar1.PerformStep();
        if (!fileneeded.Contains(.rar) || !fileneeded.Contains(.exe))
        {
          File.Move(ini\\update\\ + fileneeded, fileneeded);
        }
      }
      else
      { count++;
progressbar1.performstep();
}  private void button6_Click(object sender, EventArgs e)//patcher
  {
    progressBar1.Value = 0;
    progressadvance(2); 
      if (File.Exists(version.dat) == true)//check for version file
      {

        TextReader reader1 = File.OpenText(version.dat);
        int x = int.Parse(reader1.ReadLine());
        int clientVer = x;
        reader1.Close();
        progressadvance(2);

        webClient.DownloadFile(http://divinecreation.no-ip.info/patchCO5165/update.dat, ini\\update.dat);
        progressadvance(2);

        TextReader reader2 = File.OpenText(ini\\update.dat);
        int y = int.Parse(reader2.ReadLine());
        int serverVer = y;
        reader2.Close();
        progressadvance(2);

        File.Delete(ini\\update.dat);
        progressadvance(2);

        if (clientVer < serverVer)
        {
          string NeedPath = Application.StartupPath + ini\\update\\patch( + clientVer + )( + serverVer + ).txt;
          string smallNeedPath = ini\\update\\patch( + clientVer + )( + serverVer + ).txt;

          if (MessageBox.Show(Possible patch, Continue?, Patcher, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
          {
            progressBar1.Value = 0;
            //download the file
            webClient.DownloadFile(http://divinecreation.no-ip.info/patchCO5165/patch( + clientVer + )( + serverVer + ).txt, smallNeedPath);
            progressadvance(2);

            //check for patch(client)(server).txt file
            if (File.Exists(smallNeedPath))
            {
              //check file for needs
              TextReader reader3 = File.OpenText(smallNeedPath);
              string z = (reader3.ReadLine());
              string[] bits = z.Split(' ');
              reader3.Close();
              progressadvance(2);


              //delete file
              File.Delete(smallNeedPath);
              progressadvance(2);

              //implement progress steps by files needed
              progressBar1.Value = 0;
              progressBar1.Maximum = (3 + bits.Length);

              //download needed files
              while (count < bits.Length)
              {
                downloadfile(bits[count]);
              }

              //reset counter
              count = 0;
              progressadvance(1);

              //finish and show msg (patcher will now extract)
              //msg ok resets progress bar
              if (MessageBox.Show(Neccesarry files downloaded, preparing extraction check, Patcher, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
              {

                //set steps for files needed
                progressBar1.Value = 0;

                //find if files needing extraction
                while (bits[count].Contains(.rar))
                {
                  //extract resources via rar
                  extractrar(bits[count]);
                }

                //find if files needing execution
                while (bits[count].Contains(.exe))
                {
                  //extract resources via exe
                  extractexe(bits[count]);
                }

                //overwrite text file
                using (StreamWriter newTask = new StreamWriter(version.dat, false))
                {
                  newTask.WriteLine(serverVer.ToString());
                }

                //finish and show msg (Patch finished)
                MessageBox.Show(client patched successfully, Patcher, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
              }
            }
            else
            {
              MessageBox.Show(Error during patch [please allow downloaded files], Patcher, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
              progressBar1.Value = 0;

            }
          }
          else
          {
            progressBar1.Value = 0;
          }

        }
        else
        {
          MessageBox.Show(Your client is already patched, Patcher, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          progressBar1.PerformStep();
          progressBar1.PerformStep();
        }
    }
      else if (MessageBox.Show(Please create a Version.dat file with your client version, Patcher, MessageBoxButtons.RetryCancel, MessageBoxIcon.Error) == System.Windows.Forms.DialogResult.Retry)
      {
        progressBar1.Value = 0;
        button6_Click(sender, e);
      }
      else
      {
        progressBar1.Value = 0;
      }

  }
Publisert på 21/03/2012 klokken 17:07
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more