Siste spørsmål

stemmer
0
svar
0
visninger
4
Internet explorer -11 -Developer verktøy (F12) -> kategorien emulering -> Dokumentmodus viser ikke IE 11-alternativet
Internet explorer -11 -Developer verktøy (F12) -> kategorien emulering -> Dokumentmodus viser ikke IE 11 alternativ i stedet sin visning Edge, 10,9,8.

IE - Versjon: 11.0.9600.19541 IE - Update Versjon: 11.0.160 (KB4525106) Windows server 2012 64 bit

Hvorfor 11 mangler her? Er det noen måte jeg kan gjøre 11 til å være på nett ved å oppdatere registeret? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker Dinesh
stemmer
0
svar
1
visninger
11
Ukjent resultat i Z3 python for Int typen
Jeg prøvde å løse visst sett av begrensninger ved bruk av Z3 i python. Min kode:

import math
from z3 import *

### declaration
n_co2 = []
c_co2 = []
alpha = []
beta = []
m_dot_air = []
n_pir = []
pir_sensor = []

for i in range(2):
c_co2.append(Real('c_co2_'+str(i)))
n_pir.append(Real('n_pir_'+str(i)))

n_co2.append(Real('n_co2_'+str(0)))
alpha.append(Real('alpha_'+str(0)))
beta.append(Real('beta_'+str(0)))
m_dot_air.append(Real('m_dot_air_'+str(0)))
pir_sensor.append(Real('pir_sensor_'+str(0)) ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker Nur Imtiazul Haque
stemmer
1
svar
0
visninger
10
Er ASP.NET MVC filtre (av samme type) utføres i den rekkefølgen de er inkludert i kode, og er det garantert?
Når inkludert MVC filtre, forstår jeg at de kan registreres på følgende steder


Utland (FilterConfig.cs)
Controller nivå
handling nivå


Jeg vet også at det er 4 typer og at de utføres i følgende rekkefølge:


Autorisasjons filtre
handling filtre
Respons filtre
Unntaks filtre


Men jeg er litt forvirret på prioritet her:


Er de stedene som utføres i den rekkefølgen som vises?
Forutsatt at plasseringen er utført i orden, som har prioritet: type eller plassering?
Hva skjer hvis flere filtre av samme type er ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker Jon Story
stemmer
2
svar
2
visninger
27
samsvarer med et antall ved hjelp av regex for komma separert antall
Jeg har en streng som inneholder tall med separert med komma som nedenfor.


15,22,20,26,33,445,40,44,22,225,115,2


Jeg ønsker å vite om en rekke si 15er at streng eller ikke. Problemet er at 15, og 115begge er en kamp. Samme for andre nummer si 2, for denne saken 20, 25og 225er matche. For begge tilfeller bare det burde tilbake hvis det er 15eller 2i strengen. Jeg prøvde å bruke likesøkeord, men det fungerer ikke. Det er også returnerer radene med 115eller 20, 225, 222 whille samsvarende 15 and 2henhold ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker Sujeet Agrahari
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvorfor jQuery validerings funcs ikke fungerer i ASP.NET MVC Core-app?
Jeg har ASP.NET Kjerne MVC app og jeg ønsker å bruke jQuery klientsiden validering. Jeg importere skript i _Layout.cshtml og jeg ser dem i Kildefiler:

<script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
<script src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js"></script>
<script src="~/lib/jquery-validation/dist/additional-methods.js"></script>
<script src="~/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js"></script>


Diskret valideri ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker kubala9
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Java ikke fungerer for en bestemt versjon av Firefox / Java
Jeg prøver å kjøre en <52 firefox versjon med en tilpasset versjon av Java. (NPAPI) Jeg trenger dette for å kjøre en VPN-ekstender som er avhengig av firefox / java.

Først jeg installere firefox 48:

sudo tar xjf firefox-48.0.tar.bz2 -C /opt/


Deretter installerer java 6:

mkdir /usr/java
mv jdk-6u45-linux-x64.bin /usr/java
cd /usr/java
chmod a+rx jdk-6u45-linux-x64.bin
./jdk-6u45-linux-x64.bin


Deretter legger denne versjonen som add-on til firefox:

sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
sudo ln -s ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker Robert Smith
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Løpe Kubernetes med selen gitter
Er det en god idé å utnytte både selen rutenett for forvaltning av min Docker skraping forekomster og Kubernetes på toppen av det? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:45
bruker Lars Mohammed
stemmer
1
svar
0
visninger
18
Er det en måte å få plassering (offentlig url) av S3 objekt med AWS CLI?
<Premiss>
Jeg er ny cloud computing generelt, AWSspesielt, og REST API, og prøver å brolegge sammen en "store bildet" forstå.

Jeg jobber med LocalStack- som ved min forståelse, simulerer den virkelige AWSved å svare identisk til (en undergruppe av) AWSAPI hvis du angir endepunktet adresse / port som LocalStacklytter på.

Til slutt, jeg har jobbet fra denne opplæringen: https://dev.to/goodidea/how-to-fake-aws-locally-with-localstack-27me
</ premiss>

Ved hjelp av den kjente opplæringen, og per ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:44
bruker StoneThrow
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Finner ikke symbolet R i kjører androidTests
Jeg prøver å klone og kjøre dette prosjektet.
Catroid
jeg ikke å kjøre testene inne androidTests. Jeg har tidligere skrevet tester for prosjektet mitt, men jeg kan ikke synes å forstå problemet med dette. Trinnene jeg følger er: -


Kloning depotet.
Åpne den i android studio, er app kjører helt fint.
Men når jeg prøver å kjøre testene (androidTests), Det gir følgende feil:

Error:Can Not find the symbol R

Error:package R does not exist,and gives 72 such errorsEn av disse linjene som forårsaker denne ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:44
bruker Pratik kumar
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan bruker API fra Fire?
Jeg har et spørsmål. Hvordan å konsumere REST API fra Fire, jeg ønsker å vise data på Xamarin? Vet gode YT tutorials? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:44
bruker SpaceX_Fan
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Vinkel 8: NG-velger i FormGroup sviktende omgivelser standardverdi på bare én forekomst
I min app, i alle EditXYComponent, standardverdiene for ng-selecter satt riktig, bortsett fra en rekke objekter (kontoer). Følgende vil jeg gi eksempel på min EditExpenseComponent. Det er tre ng-selectjeg befolke: kontoer, enheter og typer.

I ngOnChanges()metoden, kan jeg inntil alle verdier er til stede, da jeg opprette FormGroup

ngOnChanges(): void {
if (this.checkAllValuesPresent() && !this.formReady) {

console.log(this.expense);
console.log(this.accounts);
console. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:44
bruker Valentino Ru
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Prøver å legge Recaptcha v3 til en allerede arbeider Ajax form med SweetAlert (Swal)
Jeg har dette ganske enkelt skjema som begynte å bli bombardert med spam i det siste og ønsker å gjøre det bruker Recaptcha tre.

Så her er formen:

<div class="col-md-6 mt50">
<form class="contact-us-form" id="contactForm" name="myemailform" action="contact_form_submit.php" method="post">

<input type="text" name="name" value="" placeholder="Εισάγετε το όνομά σας.." required=""/>
<input type="email" name="email" value="" placeholder="Εισάγετε το email σας.." required=""/>
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:44
bruker escozul
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Genererer en AD token i C #
Jeg prøver å generere en Azure AD token, men jeg får en feilmelding med følgende;

var authParam = new PlatformParameters(PromptBehavior.Auto);


Feilen er;

Det er ingen argument gitt som svarer til den nødvendige formell parameter 'customWebUI' av 'PlatformParameters.PlatformParameters (PromptBehabior, ICustomWebUi)

Jeg har prøvd å legge til;

var authParam = new PlatformParameters(PromptBehavior.Auto, true);


Men med det jeg får;

kan ikke konvertere fra 'bool' for å Microsoft.IdentityModel.Cli ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker Mayamiko
stemmer
0
svar
2
visninger
14
Resultat type med generisk suksess Type
Jeg bytter over et prosjekt fra en tilpasset Resultat typen til den opprinnelige Swift Resultat type og holde kjører inn i dette - eller tilsvarende - feilmeldinger:

Member 'success' in 'Result<_, Error>' produces result of type 'Result<Success, Failure>', but context expects 'Result<_, Error>'

protocol DataFetcher {
func request<T>(completion: @escaping (Result<T, Error>) -> Void )
}

struct RandomFetcher: DataFetcher {
func request<String>(completion: @esca ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker RickiG
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Logg ut av etter 10 sekund i ASp.net MVC4
Det er et problem i Mitt nettsted opprettet av ASp.net MVC 4 etter 10-20 andre Nettsteds Logg ut jeg sett timeout = "99999999" slidingExpiration = "true", men logge ut etter 10 sekund eller refresh siden, eller klikk på menyen det anvender web api for alle siden jeg ikke kan skrive engelsk riktig
takk for spør meg ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker fotouhi fotouhi
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Få resultater fra pool.map () av ​​pathos
Jeg har forsøkt å skape en sak av meg i koden under:

import numpy as np
from pathos.multiprocessing import ProcessPool
import multiprocessing
shapes_to_display=[]
products =[ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

def hay(i):
print('PROCESSOR ID: ', multiprocessing.current_process().pid, 'Iteration: ', i)
product = products[i]
shapes_to_display.append([i, product])
return shapes_to_display

pool = ProcessPool(nodes=4)
res= pool.map(hay, range(len(products)))

pool.close()
pool.restart()

res = np.asarray(re ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker Alpay Durukan
stemmer
0
svar
0
visninger
10
ønsker å slette en bestemt node (markløft) i firebasedatabase
Jeg ønsker å slette markløft node under navnet.
dette er min Fire sanntid database

Jeg har prøvd denne koden

Query queryRef = mReference.child("uid").child("exercise_name").orderByChild().equalTo("deadlift");
queryRef.addChildEventListener(new ChildEventListener() {
@Override
public void onChildAdded(DataSnapshot snapshot, String previousChild) {
snapshot.getRef().setValue(null);
}
});


Dette fungerer ikke .. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker Konark Shivam
stemmer
-2
svar
2
visninger
26
CONCATENATE kolonner i utvalgsspørring og add komma hvis verdien ikke er null
Jeg har på hovedtabellen og 10 igjen blir med andre tabellen:

SELECT a.*, f1.Name + ',' + f2.Name + ',' ...
[dbo].[tblStep] a (nolock)
left join OPStep_Flag (nolock) sf1 ON sf1.StepId = a.StepId
left join OPFlag f1 (nolock) ON f1.Id = sf1.FlagId AND f1.Id = 1
left join OPStep_Flag sf2 (nolock) ON sf2.StepId = a.StepId
left join OPFlag f2 (nolock) ON f2.Id = sf2.FlagId AND f2.Id = 3
left join ...


Og nå er problemet med komma, fordi hvis f1.Namevil være null i resultat vil jeg få 'aaa'.

Hvordan unngå uts ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker Robert
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Flagre - Legg en eiendel filen til en ekstern flagre plugin
Jeg utvikler en Flutter plugin med mors Platform View. Min PlatformView trenger en fil som er prosjektavhengig. Jeg ønsker å passere min filbanen som er i eksempelet prosjekt til biblioteket mitt prosjekt (Native Android / iOS-kode). I enkle ord hvordan kan jeg få tilgang til mine prosjektmidler i ytre bibliotek fra eksempel / prøveprosjekt.

Jeg tenkte på å endre src katalog i android Gradle men jeg forvirret hvordan du sett scrc directorry til et eksempel prosjekt.

flutter_library_project
- android
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker Hamza Ahmed Khan
stemmer
0
svar
1
visninger
14
Spring boot program planleggere ikke fungerer hvis en av planleggeren tar lengre tid å kjøre
Jeg har planleggere våren boot program hvis noen scheduler tar tid til gjennomføring av prosessen gjenværende planleggeren vil ikke fungere på gitt tidspunkt eller etter bestemte tidsintervall.

@Component
public class ScheduledTask(){

@Scheduled(cron ="0 00 01 1/1 * ? ")
public void method1(){
//process 1 do something.

}

@Scheduled(initialDelay =5000, fixedRate=900000)
public void method2(){
//process 2 do something.

}

@Scheduled(cron ="0 10 00 1/1 * ? ")
public void method3(){
//process 3 do some ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:43
bruker Dalvi
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Javascript gjemme liste element via css (nekter å gjengi på Shopify)
Kode ser ut til å kjøre på feler. På å legge til Shopify klikkene ikke fungerer. Jeg har tatt jquerymin, mindre, og alt er koblet riktig. Min eneste gjetning er resten av intensiv css på Shopify overstyrer? Grunnen til dette formatet var å ha et Ligger trekkspill.

Også har jeg denne løping med en enorm liste (50 kB +) så jeg vil gjerne forenkle noe jeg kan så langt som formatering / struktur. Hver noen tegn telle lol.

Full Kode:
https://codepen.io/elijah-hoffman/pen/JjdBXZN

Prøve HTML:

<span class=" ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:42
bruker rootsup
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Trouble opplasting en tekstfil til Spark Container
Jeg er helt ny på Docker / Hadoop / Virtual Machines så vennligst unnskylde min uvitenhet! Jeg vil forklare i detalj steg for steg hva jeg har gjort, fordi jeg har sikkert gjort en feil et sted.

Jeg har installert en Ubuntu virtuell maskin fra Microsoft Azure. Jeg får tilgang til VM med kitt. Min datamaskin navn er Taram og så roten navn.

Når jeg er på maskinen, installerte jeg docker, lastet ned Docker bilde i et depot "Docker-Hadoop". Jeg var i stand til å skape en Hadoop cluster, for å leke seg med n ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:42
bruker Tara McGirl
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Python kombinasjon med en twist
Anta Jeg har følgende:
arr = [0, 0, 0], [20, 20, 90], [30, 30, 50], [40, 40, 80], [10, 75, 10], [100, 100, 0]

Jeg bygge en kombinasjon av det
print(list(itertools.combinations(arr, 2)))

Så jeg får en fin alle kombinasjoner - bare flytte "forward" som er stor:

[([0, 0, 0], [20, 20, 90]), ([0, 0, 0], [30, 30, 50]), ([0, 0, 0], [40, 40, 80]), ([0, 0, 0], [10, 75, 10]), ([0, 0, 0], [100, 100, 0]), ([20, 20, 90], [30, 30, 50]), ([20, 20, 90], [40, 40, 80]), ([20, 20, 90], [10, 75, 10]), ([20, 20, 90], [100, 1 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:42
bruker batlin010
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Form innsending til databasefeil dersom tomme felt
Jeg har et skjema som sender forretningsinformasjon. Vi ikke alltid har all info så jeg ønsker å ha det slik at bare firmanavn og kontakt er nødvendig. Problemet jeg har nå er om e-posten er tømme side feil ut. Gi meg en 500-feil. Jeg bruker! Emtpy og trim i manuset.

legge til / index.php

session_start();

if (!isset($_SESSION['logged_in'])) {
header('Location:https://portal.site.net/');

}

require 'dbconnect.php';

if(isset($_POST['addsmb'])){


$businessName = !empty($_POST['businessName']) ? t ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:42
bruker David Morin
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Javascript nedtelling tidssone
Jeg har timer. Nå timeren viser gjenværende tid til slutten av dagen, og deretter oppdateres. Men jeg må binde timeren til den UTC-3 tidssone, eller bare trekke -1 time fra denne tid. Hvordan kan jeg gjøre det riktig?

Min kode:

function create_target_date()
{
var target_date = new Date();
//target_date.setDate(target_date.getDate()+1);
target_date.setHours(23,59,59);
return target_date;
}

function calculation_timer()
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:42
bruker aston_ua
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Komme Syntaks i curl kommando i en deklarativ rørledning
Arbeids Curl Command i utføre shell:

curl -X PATCH "https://api.appcenter.ms/v0.1/apps/raghu/${app_name}/release_uploads/${upload_id}" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Api-Token: xxxxxxxx" -d "{\"status\": \"committed\"}"


utgang:


{ "Release_id": "67", "release_url": "v0.1 / applikasjoner / raghu / ABC / utgaver / 67"}


Jeg har prøvd under curl kommando i aa deklarative rørledning. Dens kasting under feil.

Command:

def app_name="ABC"
def upload_id="A2B4"
sh "curl -X PATCH 'https://api.app ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:42
bruker Raghunath Dhara
stemmer
0
svar
3
visninger
26
Forespørsel - Return et element
Sup!

Så la oss begynne med å sette min kode og feilen jeg har.

Det er min kode:

login(token = 'string') {
if (!token) throw "Veuillez entrer un token"
request(
{
url : this.baseURL+this.endpoints[2],
headers : {
"auth" : token
}
},
function (err, response, body) {
// Do more stuff with 'body' here
if (err) throw err
if (body.status == 40 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker Mister_KoRo
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Refresh Datatable i for: hver sløyfe: Lightning Web Components
Jeg har problemer med å oppdatere en Datatable i min Lightning Web Component etter oppdatering rekord. Jeg kaller en onclick handling på en knapp i raden, og uomgjengelig ringer en Apex metode for å oppdatere denne posten. I så ringe refreshApex () for å oppdatere data blir matet inn i Table. Men etter refreshApex (), tabellene innenfor for: hver ikke blir oppdatert med nye data. Postene er riktig endret, og gjenspeile endringene riktig når oppdatere hele siden.
Merk: Oppgave objekt støttes ikke i LWC, og j ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker rvmorada
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Socket.io lyttere reagerer klasse komponent ikke fungerer
Den socket.io hendelse lytteren i under kode fungerer ikke. Noen ideer?

class Foo extends React.Component {
constructor(props) {
super(props)
this.state = {
socket: io("localhost:5000")
}
}
componentDidMount() {
this.state.socket.on("event", data => {console.log("event logged.")})
}
render() {
return (
<div>
<h1>Hello World!</h1>
</div>
)
}
}


Det kan være verdt å merke seg at "foo" her er barn av en funksjonell kompo ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker noobslayer
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Problemet med Python selen ved hjelp av `find_element_by_xpath (xpath) '
Jeg bruker Python selen for å prøve og skrape eller skaffe data fordi LXML er så dårlig dokumentert med parsing HTML og innhente data ved hjelp av XPath, og uansett hva jeg prøver, ingenting fungerer med det biblioteket.

Jeg har en viss suksess med selen slik: (men ikke alltid - derav dette spørsmålet)

element = self.driver.find_element_by_xpath(xpath)
print(element.text)
Problem:

Hvis jeg har en HTML segment som dette i et HTML-dokument:

<strong>Address:</strong>
24 some street, CA
< ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker user10664542
stemmer
0
svar
3
visninger
35
Bruke en peker til å gå inn strenger fra en fil til et 2D-røye array i C
Jeg har problemer med å legge inn strenger fra en fil inn i min 2D char array (string array). Jeg trenger å gjøre det med pekere, men det gir en merkelig virvar av den siste og nest siste ord. Også, jeg kan ikke bruke string bibliotekfunksjoner.

Her er min kode så langt:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
FILE *fin, *fout;
char lineRead[20], arr2[20][20];
int i, j, k, len;


fin = fopen("cp4in_1.txt","r");
if (fin){
while(fscanf(fin,"%s",&lineR ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker Andrew
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Hvordan bruke DCMTK binærfiler å sende arbeidsliste
Jeg bruker storescp.exe å motta bilder fra en CR. Er det mulig å bruke en annen binær å sende PatientName og PatientId til CR manuelt før pasienten går der? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker niyo66
stemmer
0
svar
2
visninger
37
Lag en smart funksjon for å trekke ut verdier fra listen over ordbøker
Jeg har en liste over data som dette

data = [
{
"name": "Box 0",
"type": "Box",
"vals": {
"corner1": "0,0,0",
"corner2": "0,0,5",
"rotate": "0",
"scale": "1",
"translate": "0,0,0"
}
},
{
"name": "Ovus 1",
"type" ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker glory9211
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Hvordan flette rad informasjon om Google BigQuery
Jeg har et enkelt brukerinformasjon bord hvor informasjon kan komme fra flere kilder. Vi kan få informasjon om brukeren fra intern systembruk, tredje partnere, eller maskinlæringsmodeller. Den samme type informasjon kan komme fra flere kilder, og i dette tilfellet, vil jeg gjerne legge til en ny rad i tabellen, endre kolonneverdi til de nyeste dataene.

ex:

Tabell kolonner: (id, navn, telefonnummer, postnummer, e-post, timestamp)

Source A -> id = 1, name = John, telephone: xxx, zipcode: 60014
Source B ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker Lucas Rolim
stemmer
0
svar
1
visninger
21
PHP Class tilfeldig tall
Hva jeg vil gjøre:

Generere enkelt tilfeldig tall som vil bli overlevert til funksjoner inne i klassen.

Med andre ord mens du ringer $ dette-> tilfeldig både en () og to () skal returnere samme verdi

Hva som faktisk skjer:

Jeg har flere tilfeldige tall fordi rand () er å bli kalt flere ganger

Viktige notater:

Jeg ønsker å unngå å lagre nummeret i økten eller SQL

Hvordan min kode titt:

class Install
{
private $random= '';

public function __construct()
{
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker George Samarguliani
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Hvordan du skal definere typer for en dekoratør som injiserer rekvisitter i en React komponent
Jeg prøver å bygge en dekoratør som injiserer på dekorerte komponenter noen rekvisitter fra et reagere kontekst, har jeg hatt mange problemer som definerer den type signatur for dekoratør selv, som dekoratør samtalen, gjennomføring og dekorert komponent bruk vil alltid gi en feil .

Dette er min siste tilnærming:

Dekoratør:

type ContextType = {
pageContext: {
language: string;
};
};

const PageContext = React.createContext({
pageContext: {
language: 'en-US',
},
// there are more keys t ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:41
bruker ColdMeson_06
stemmer
0
svar
0
visninger
25
Hvordan å konsekvent spore alle nye rader i en SQL-database tabell
Det jeg prøver å gjøre

Jeg utvikler en web-tjeneste, som går i flere tjenerforekomster, alle tilgang til de samme RDBMS (PostgreSQL). Mens databasen er nødvendig for utholdenhet, den inneholder svært lite data, noe som er grunnen til at hver server eksempel har en buffer for alle dataene. Videre programmet er veldig enkelt at det bare noen gang setter nye rader i stedet for enkle tabeller og velger at data i en planlagt måte fra alle tjenerforekomster (ingen oppdateringer eller endringer ... bare innstikk ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker Wolf
stemmer
0
svar
1
visninger
22
Jeg er ganske forvirret her om bruk trefoldig
Så jeg prøver bare å beregne gjennomsnittskarakter her med denne koden. Jeg får udefinert Jeg er ikke sikker på hvorfor.

const finalGrade = (num1,num2,num3) =>{
let sum = num1 + num2 + num3;
let grade = sum / 3;

grade < 59 ? 'F':
grade < 69 ? 'D':
grade < 79 ? 'C':
grade < 89 ? 'B':
grade < 100 ?'A': console.log('Error!');


} ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker Angelo
stemmer
1
svar
0
visninger
11
Å gjøre horisontalt srcollable beholderen
Jeg bruker ngbootstrap og kantete, men jeg tror problemet her er mer av html / css saken. Jeg ønsker å lage en beholder for å bla horizonstally, har jeg funnet noen tråder om det, men kan ikke gjøre det i mitt tilfelle ... Her er min kode html:

<div style="width: 100%; background-color: rgb(177, 177, 177);">
<div class="container" >
<div class="my-container">
<h1>Usługi</h1>
<p>Nasza firma posiad ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker reznov46
stemmer
0
svar
1
visninger
17
deduping en liste basert på en del av en klasse
Jeg har en List<Person>og ønsker å fjerne duplikater basert på NPIfeltet.

Jeg sliter med å finne noe relatert til dette, eller løse det på min egen. Nedenfor er Personklasse. Jeg trenger å dedupe basert på NPIfeltet, men problemet mitt er at noen NPIfelter er tomme slik at jeg ikke kan ha noe som har et tomt felt vises som en dedupe og fjerne det fra listen.

Det spiller ingen rolle hvilken duplikater blir fjernet fra listen, så lenge det ikke er like NPs igjen.

class Person
{
string NPI;
st ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker bigs89
stemmer
1
svar
0
visninger
22
Hvordan legge til elementer i en handlekurv?
Hei alle sammen jeg ny i PHP og MySQL. Jeg er for tiden prøver å skape en handlekurv for min E-handel og har kjørt inn i en bit av et problem. Foreløpig når brukeren treffer knappen for å legge til et element i handlekurven handlekurven er ikke lagrer elementet. Jeg trenger å handlevogn for å kunne lagre elementet. Nedenfor er min nåværende kode.

Dette er mine funksjoner, den første vise alle inventar og andre, legger til elementer i handlekurven.

function getConsoles($db) {
$query = "select * from c ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker WaterHearts
stemmer
0
svar
2
visninger
48
Hvordan sjekker jeg om et mønster eksisterer i en oppgitt streng?
Jeg har et oppdrag hvor brukeren angir en streng og deretter et mønster i en funksjon, og har deretter å sjekke om mønsteret finnes i strengen og hvor mange ganger det ser ut og til hvilken offset. Jeg stabbet og mine klassekamerater fortsette å gi meg kryptiske hint. Nedenfor er min get funksjon

int getNums()
{
printf("Please enter a number: "); //Initial printf

int count, patcount;
int torf;
char len_num[31]; //The character array for the initial entered string
char pat_nu ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker AerialSong
stemmer
0
svar
0
visninger
14
I Julia og med HDF5 import, hvordan å opprettholde null padding når du leser
Min generelle jobb er å sette sammen 4 eksisterende hdf5 filer til en ny hdf5 fil. Det er 6 datasett i hvert hdf5 fil, og jeg har nå opprettet en ny hdf5 filen ved hjelp av noen Julia code Jeg satt sammen. Men når jeg går å bruke denne kombinerte hdf5 filen som en kilde for å trene en maskinlæring algoritme, jeg kjører inn i et problem prøver å lese en av de 6 datasett.

Et eksempel på en av de fire inngangs hdf5 filer for å støte datasettet er

DATASET "/train/gt" {
DATATYPE H5T_STRING {
STRSIZE 105;
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:40
bruker demongolem
stemmer
-2
svar
0
visninger
10
Hiding produkter uten bilder Bigcommerce
Kan noen hjelpe med en nødvendig script for stor handel: Jeg laster ned produkter via csv og ønsker ikke at de skal vises i butikken min før jeg har hatt en sjanse til å legge til bilder eller pris element.


Hvis du vil skjule produkter når ingen bilde er til stede, eller om produktet har prisen på 0,00 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:39
bruker Tony Lawn
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Laravel modell: INSERT / UPDATE med DB :: rå til CONCAT verdier
Jeg prøvde å redde en data med DB :: rå av mysql CONCAT funksjon, men jeg var stakk og holder sviktende på å spare når saken hvis inngangs er spesialtegn tror jeg. Bellow er min kode.

$sample_input = `from mobile$#@@hggg$_-++?!;:hh:'"#1f`;
$histCon = 'CONCAT(history, "'.$sample_input.'" Updated from [E] on 2020-03-19 20:09:50 by: nix")';

$model = ModelTable::query()->where('encounter_nr', $enc_no)->first();
$model->final_diag = $sample_input;
$model->other_diag = 'sample others value';
$mode ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:39
bruker BONIX SULOD
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Effekten av NULL-innføringer på funksjonelle avhengig
Jeg skal gjøre dette kort. Jeg må normalisere denne tabellen, men NULL oppføringer kaster meg av.

Jeg vet {EID -> Administrasjon Siden} er en funksjonell avhengighet, fordi EID er unik og kan ikke peke på to forskjellige verdier av samme attributt.

Men er {Branch Name -> Administrasjon Siden} en avhengighet?

Seattle peker (05/01/2007), men også peker på en nullverdi.
Betyr dette at det ikke kan være en avhengighet, som det ikke ville vært så hvis det pekt på en annen dato i stedet for en NULL? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:39
bruker Ivar
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Corba oppslag for WebSphere Liberty
Jeg jobber med å migrere øret søknad fra WebSphere 8,5 til Liberty.

Som en del av endringene, er jeg erstatte JNDI bindinger (i oppslag) med java navnerom.

På Liberty, java: namespace oppslag er kun tilgjengelig når du ser opp bønner innenfor samme server prosessen.

For oppslag mellom server prosesser, vil vi måtte bruke corba oppslag.

Trenger du mer informasjon om hvordan corba oppslag vil fungere på frihet.


Har vi å passere leverandøren URL til InitialContext som hvordan vi passerer i Websphere 8. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:39
bruker girish
stemmer
0
svar
1
visninger
9
Finner ikke Egenskap med fornavn [trackere] på denne ManagedType
I'am prøver å gi Søknad på våren med Lazy-Fetch relasjon mellom enheter.

Modell "Bruker":

Entity
@Table(name = "users")
@Component
public class User {

@Id
@SequenceGenerator(name = "userseq", sequenceName = "userseq", allocationSize = 1)
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "userseq")
private Integer id;

// Some fields/getters/setters

@OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "user")
private List<Tracker> trakers;

}


Modell "Tracker ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:39
bruker Андрей Дмитриев
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Hvordan kan løse ber "dart.ui" i Flutter mens Integration Testing
Jeg gjør integrasjonstesting til min påloggingssiden. Her feilen som jeg fikk. Hvordan kan jeg løse denne feilen.


C: \ brukere \ user \ AndroidStudioProjects \ flutter_project> flagre drive Target = test_driver / app.dart Funnet flere tilkoblede enheter: SM J210F • • 4200a590689b1400 android-arm • Android 6.0.1 (API 23) Android SDK bygd for x86 • emulator-5554 • android-x86 • Android 8.1.0 (API 27) (emulator) Ved anvendelse av enheten SM J210F. Starte programmet: test_driver / app.dart Installere bui ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker Hasini
stemmer
-2
svar
0
visninger
15
er det en API for Få informasjon om flyvninger med bestillingsnummer / reservasjonskode?
Jeg prøver å bygge en web-app ved hjelp reagere og node js som backend, målet med programmet er å være en markedsplass hvor brukerne kan videreselge / endre eier navnet på flybilletter.

Brukeren kan legge inn billetter måneder før flyturen, brukeren fylle ut et skjema med informasjon som reservasjon / bookingkode, avreisedato, returdato hvis er en rund fly, etc ..

Jeg ønsker å validere at flygingen finnes, og få informasjon med reservasjonskoden / bestillingsnummer, er det en API for det? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker RAMG
stemmer
0
svar
0
visninger
8
React Hooks: å registrere data som er lagret inne i sammenheng fra innsiden useEffect ()
Jeg har en stor JSON blob lagret inne i min kontekst at jeg kan da gjøre referanser til hjelp jsonpath ( https://www.npmjs.com/package/jsonpath )

Hvordan skulle jeg gå om å være i stand til å få tilgang til kontekst fra innsiden useEffect () uten å måtte legge min sammenheng variabel som en avhengighet (konteksten er oppdatert på andre steder i programmet)?

export default function JsonRpc({ task, dispatch }) {
const { data } = useContext(DataContext);
const [fetchData, setFetchData] = useState(null);
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker spamspark
stemmer
-2
svar
0
visninger
14
Hvordan løse runner labyrinten problem i java
Velkommen Adventurer til Maze løper. Ditt mål er å navigere labyrinten og nå mål punkt uten å berøre noen vegger. Dette vil drepe deg umiddelbart!

Du vil bli gitt en 2D array av labyrinten og en rekke retninger. Din oppgave er å følge instruksjonene som gis. Hvis du kommer til endepunktet før alle dine trekk har gått, bør du returnere Fullfør. Hvis du treffer noen vegger eller gå utenfor labyrinten grensen, bør du returnere døde. Hvis du befinner deg fortsatt i labyrinten etter bruk alle trekkene, bør du r ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker Aayush Kc
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Bruke mer enn én type tap i min modell
Jeg bruker to typer tap i min modell (loss_iou og loss_hed) og deretter den endelige tapet er en kombinasjon av disse to (en loss1 + b loss2) men jeg er ikke sikker på hvordan akkurat jeg bør bestemme parametrene a og b, noe innsikt? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker kil007
stemmer
0
svar
0
visninger
23
Marshling C ++ null-terminert liste over null-terminert C strenger til C #
I am prøver å bruke en API C stil fra en pakke, og det er en metode som jeg sliter med marshaling data mellom C # og C. metoden jeg prøver å bruke til C # med DllImport er som følger:

void drGetPlot(char const* const* path, const char *item,
int *points, drPoints **curvedata, int *ier)


basert på dokumentasjon av banen er en null-terminert liste over null-terminert C strenger. Jeg trenger bare hjelp på veien parameter. Jeg har prøvd marshaling hjelp:

[MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, Array ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker Farshid
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Hvordan sette opp cloudtrail å overvåke RunInstances?
Jeg gjør en lambda funksjon som triggere på ny forekomst skapelse gjennom "RunInstances"hendelsen. Her er min regel:

{
"detail-type": [
"AWS API Call via CloudTrail"
],
"detail": {
"eventSource": [
"ec2.amazonaws.com"
],
"eventName": [
"RunInstances"
]
}
}


Jeg skaper dette i en fersk konto uten en eksisterende cloudtrail. Må jeg sette opp i cloudtrail sti lagret i en s3 bøtte for dette skal fungere? Hvis så hva konfigurasjonen detaljer vil dette behovet for å utløs ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker Alex Cohen
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Hvordan kan jeg sette i gang flere Futures samtidig for å fylle en enkelt FutureBuilder Listview?
Så langt det jeg har jobbet er å ringe hver fremtiden ene etter den andre. Alle som legger til listen. Men noen ganger kan en av APIer ikke og derfor resten som ikke har blitt lastet er bottlenecked. Jeg ønsker å starte alle futures på samme tid og har dem alle kjøre parallelt for å fylle ut listen som resultatene kommer på fra noen av dem. Hvordan kan jeg oppnå dette?

TLDR: Multi innskruing dart / flagre? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker TWH
stemmer
1
svar
1
visninger
20
Bruke flere jokertegn i Python Pandaer
Takk for hjelpen. Verdsatt. Jeg har sett gjennom SO, og kunne ikke helt får det svaret jeg håpet på.

Jeg har dataramme med søyler som jeg ønsker å oppsummere, men ønsker å ekskludere basert på wildcard (så håper å inkludere basert på wildcard, men også ekskludere basert på wildcard)

Mine kolonner er: "dose_1", "dose_2", "dose_3" ... "new_dose" + "infusion_dose_1" + "infusion_dose_2" + mange flere tilsvarende

Jeg forstår hvis jeg ønsker å oppsummere bruke wildcard, kan jeg gjøre

df['new_column'] = df ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker Be Lee
stemmer
1
svar
1
visninger
19
Innhold Redigerbar falsk ikke fungerer med delete-knappen
Jeg prøver å skape en inline editor.

<div contentEditable="true">
<div> <span contentEditable="false" >hello</span></div>
<div > <span contentEditable="false">world</span></div>
</div>


når vi flytter markøren foran første teksten og klikk sletteknappen, vil det fjerne denne teksten node. Her hallo tekst div node fjerne. Jeg trenger å begrense det, kan du foreslå løsning for dette. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:38
bruker user1877944
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Hvordan behandle nestet repository (submodule) som en vanlig katalog?
Min Wordpress nettstedet er versjon styrt med Git, inkludert wp-content/plugins/mappen. Nå er det en plugin (wp-editormd) som kommer med sin egen Git repository, wp-content/plugins/wp-editormd/vendor/jaxsonwang/wp-settings-api-class/(med .git/innsiden). Git behandler det som et submodule, noe som er uønsket. Jeg er bekymret for at Git-ignorerer det kunne bryte plugin eller plugin oppdateringsfunksjon. Hvordan kan jeg fortelle Git at det skal behandle katalogen som en vanlig katalog? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:37
bruker Marco Eckstein
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Redigerer CoreData og utsikt oppdatering
Jeg har problemer med å oppdatere min oppfatning etter redigering CoreData.

Jeg har denne oppføringen i min CoreData enhet som heter "TST" og gjennom en NavigationLink jeg redigerer det navnet

NavigationLink(destination: editingPage(thread: tr.title)){
Text(tr.title)}


@State var thread : String

Form {
TextField("thread", text:$thread)
}.onDisappear{
do {
try self.managedObjectContext.save()
} catch {
print(error.lo ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:37
bruker Tim
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Hvordan få absolutte forskjell blant alle verdiene i en kolonne med hverandre?
Jeg prøver å finne forskjellen mellom-st alle verdier i nøkkelkolonne holde disse fire sifret kode som min indeksverdi. Jeg prøvde å bruke pivot for denne operasjonen, men mislyktes. Det ville være veldig nyttig hvis jeg kan få den tilnærmingen for denne presentasjonen.

DF1

Name | Key | 1001 | 1002 | 1003 |
Abb AB 5 8 10
Baa BA 10 11 33
Cbb CB 12 40 90


forventet df

Code | Key | AB | BA | CB |
1001 AB 0 5 7
1001 BA 5 0 2 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:37
bruker table_101
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Terra - utdatavariabler som sitert verdier
Jeg bruker terra å bygge våre AWS infrastrukturprosjekter. Jeg må være i stand til å sende ut flere variabler til en fil og deretter laste inn den filen tilbake til en annen terra script.

Akkurat nå er jeg i stand til å sende ut variablene, men de kommer ut med de som ikke er notert verdier:

variable = value


Hvis du legger inn en variabel filen inn terraform, forventer det alle verdier å bli sitert, som dette:

variable = "value"


Så jeg kan ikke forstå hvorfor i helvete terra ikke bare eksportere vari ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:37
bruker blizz
stemmer
0
svar
1
visninger
25
Utdrag strenger fra tegn vektor i R / fra bestemte ord
Her er et eksempel på et tegn vektor som jeg har, jeg trenger å trekke ut alle strenger mellom "## Code:" og "## Mitt bord". Jeg forstår at jeg kan gjøre dette ved posisjon ved hjelp text[4:8], men lengden på koden for å pakke vil variere, så jeg trenger en løsning som ikke er avhengig av faste stilling.

text <- c("## Author: user", "## Data = data.txt", "## Code:", "temp(){", "x = a1 + b1", "a1(b1 = 3)", "tf(cov = c(,1,))", "}", "## My table")

Den nye karakteren vektoren skal inneholde dette:
c("temp ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:37
bruker jwcb1025
stemmer
0
svar
0
visninger
11
stm32mp1 bilde bygd med yocto mangler header filer
Jeg har bygget et bilde ( kjerne-bilde-minimalt ) med Yocto, med poky distro anvendelse av meta-st-st32mp1 lag for stm32mp1-disco maskin,

Mens følgende tutorial på st nettside for å bruke tidsur driver, la jeg merke til flere header filer mangler fra build

For eksempel linux/mfd/stm32-timers.h, og linux/of_platform.hblant mange andre. Jeg har ikke engang har noen undermappe kalt 'mfd' under inkludere. Det virker også som at hver header fil relatert til sjåføren modellen mangler ( platform_device.h, of_pla ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:37
bruker thp9
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Hva betyr (Liste <?>) I støpt fra en liste over "generiske" objekt representert med et grensesnitt til en konkret typen implementere det?
Jeg jobber med et Java-program, og jeg har følgende tvil om propper måten å conver en liste over objekter som implementerer et grensesnitt til en bestemt konkret objekt. Jeg har følgende kode, er det fungerer fint, men jeg er ikke completly forstå betydningen av syntaksen:

List<ExcelTabInterface> compVibrAndTempDTOListOriginal = excelService.getCompVibrAndTempTab();

List<CompVibrAndTempDTO> compVibrAndTempDTOList = (List<CompVibrAndTempDTO>)(List<?>) compVibrAndTempDTOListOriginal ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:36
bruker AndreaNobili
stemmer
0
svar
1
visninger
17
vende serie av strengen datapunktene til liste
Jeg har importert noen data som ser ut som en liste over elementer på grunn av hakeparentes, men er egentlig bare strenger.

Jeg pleide Pandaer df['column name'].values.tolist()å konvertere hver rad til en liste:

[
"41885593, 'DNV GL Group AS', 'DNVGI', 'SNPC', '2nd Party Consultant', datetime.date(2017, 2, 28)",
"48551738, 'Vigeo SAS', 'VIGEO', 'SNPC', '2nd Party Consultant', datetime.date(2017, 2, 28)",
"50177826, 'Climate Bonds Initiative', 'CLIBON', 'TRPC', '3rd Party Certifier', datetime.date(2017, ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:36
bruker SMJune
stemmer
0
svar
1
visninger
37
Hvordan endre størrelsen verktøytips i css
Prøver å tilpasse verktøytips jeg har laget. Jeg ønsker verktøytipset til å vises rett under hover tekst, for å være lydhør og viktigst å gjøre teksten linjer. Med dette mener jeg når jeg vil ha min verktøytips til stedet for å spre horisontalt for å spre vertikalt.

Så å justere bredden av teksten, jo lenger teksten jo lenger den vertikale størrelsen av beholderen, i motsetning til den tekst som strømmer horisontalt.

Dette er hva jeg har prøvd så langt:.tooltip {
position: relative;
display: i ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:36
bruker Emmanuel Sibanda
stemmer
2
svar
0
visninger
27
hvordan du angir rekkefølgen av bar grupper plottet med dodge stilling
Jeg har et spørsmål knyttet til spørsmålet på bestilling posisjon "Dodge" i ggplot2 . I stedet for å angi rekkefølgen av de enkelte stenger i hver bar gruppe, f.eks plassere sertifisert til høyre i plottet under (fra koblingen ovenfor), jeg ønsker å angi rekkefølgen av stanggrupper, for eksempel plassere Soziale MADIEN til venstre. Takk. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:36
bruker Shiping
stemmer
0
svar
0
visninger
13
ValueError mens løse et system av differensiallikninger som bruker sol_ivp i python?
Jeg prøver å ringe funksjonen definert convdobbelt så henhold til vilkårene specified.The koden er som angitt nedenfor:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy import zeros
from scipy.integrate import solve_ivp

vin = 12
vdon = .7
sw=0
X = np.array([[0], [0], [0], [0]])
U = np.array([[vin], [vdon]])
A1 = np.array([[(-.01 - 10) / 1e-5, -1 / 1e-5, 10 / 1e-5, 0],
[1 / 1e-8, -1 / (.05 * 1e-8), 0, 0],
[10 / 1e-8, 0, (-10 - 1) / 1e-8, -1 / 1e-8],
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:35
bruker hinata exc
stemmer
0
svar
0
visninger
23
C ++. Jeg får tilgang Brudd på Create med en getter å hente den classname string
(feil 'koder' kopieres og limes på bunnen)

Jeg følger en online tutorial, men har også 3 bøker og ferdig et avansert c ++ kurs av Microsoft @ EDX, men skjønner jeg er fortsatt en nybegynner. Jeg nevner dette slik at folk ikke tror jeg lærer først og fremst ved dårlige youtube tutorials, er jeg ikke.

Denne feilen er fra innenfor en c ++ Window Class 'Window' som jeg har laget som holder en annen klasse, 'Windowclass'. De brukes til å lage vinduer og det indre singleton klasse skjuler detaljene.

Jeg skal k ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:35
bruker Ryan Birks
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Hvordan bruke MaterialSharedAxis Overgang i Java
Hvordan får jeg den MaterialSharedAxis overgang som nevnt her
i Java . Du kan se at dokumentasjonen er i Kotlin jeg kunne ikke finne en Java dokumentasjon for disse overgangene. Jeg tok en titt på biblioteket via Android Studio og jeg kunne finne en slik klasse heller. Vennligst hjelp ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:35
bruker Arun K Babu
stemmer
0
svar
0
visninger
33
Betinget erstatte verdier i en kolonne
Jeg prøver å erstatte noen viktige tall med sine respektive folk navn. Til tross for mine to forsøk, kan jeg ikke endre tallene (tegn) inn navn, noen forslag?

Her er hva jeg prøvde så langt:

setDT(df)[person == "447745939698" , person := "John"]


og

df <- df %>% mutate(person=ifelse(person=="447745939698","John",person))


datasett:

structure(list(person = c("Pavel", "Anna", "Julian", "Bernardo",
"Bryony", "KJ", "Filippo", "Duncan", "‪447761633878‬", "Josh",
"Alex", "Berna", "Melina", "Marth ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:34
bruker Amleto
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Forvirring matrise og ROC AUC kurvene er ikke synkronisert
Jeg opprettet en klassifiseringsmodell med tre mål klasser og skapt en forvirring matrise for å måle nøyaktighet, her er matrisen kode

mat=confusion_matrix(y_test, y_pred, labels=[0,1,2])


Utgangen fra den ovenstående matrise er

array([[13, 1, 0],
[ 0, 14, 0],
[ 1, 0, 7]])


Så dette er en balansert datasett og gi meg en nøyaktighet på 94% nesten.

Problemet er da jeg forsøkt å trekke ROC-kurve for AUC klasse 0 ved hjelp av under-kode, er AUC kurve motsatt og jeg får bare 0,05 arealet ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:34
bruker user2567665
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Utvid Flask WTForms å legge lenker til dynamisk liste over boksene
Jeg har koden under hjelp wtforms dokumentasjon for å lage liste over boksene med dynamiske data som fylles ut etiketter for hver avkrysnings vellykket:

from flask_wtf import FlaskForm
from wtforms import widgets, SelectMultipleField, SubmitField

class MultiCheckboxField(SelectMultipleField):
widget = widgets.ListWidget(prefix_label=False)
option_widget = widgets.CheckboxInput()

class SimpleForm(FlaskForm):
string_of_files = GetDirectory.getfiles()
files = [(x, x) for x in string_of_files]
example = Mult ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:33
bruker MattE
stemmer
-5
svar
0
visninger
25
funksjon for å sjekke datoen og når datoen er riktig dråpe tabellen
Hei Jeg ønsker å lage en funksjon (i php 5.6) som chceck dato og hvis datoen er riktig det samme som i funksjon i den første vil være "drop table logger" og deretter "lage tabell logger", men jeg er sittende fast...

function datacheck ($data) {
$seq = pg_escape_string($data).date('2020-03-21');

$if_exist = pg_fetch_row(pg_query ("DROP TABLE logs"));

if (!$if_exist[0]){
pg_query("CREATE TABLE logs");
}


} ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:33
bruker Przemek
stemmer
0
svar
0
visninger
13
argparse bibliotek konflikt mellom Django og Google Cloud SDK - hvordan å løse
Jeg prøver å kjøre min Django app i PyCharm og får følgende feilmelding:

TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'allow_abbrev'


(Dette skjer kun når jeg kjører den fra 'Kjør' menyen i PyCharm, ikke fra terminalen).

Feilen kommer fra django.core.management.base.py. Den CommandParserklassen i det arver fra ArgumentParser, men tolken blander opp standarden from argparse import ArgumentParser, som har søkeordet argument allow_abbrev, med ArgumentParseri Google Cloud SDK, som ikke har argume ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:33
bruker alstr
stemmer
1
svar
1
visninger
22
Axios post stoppet i Chrome
Jeg omdannelse av en kode som er forbundet AWS Lambda til Nanoexpress. Mine VueJS frontend ikke ble bestått data på riktig måte, så jeg begynte å gjøre endringer, og nå kan jeg ikke nå backend i det hele tatt, og jeg aner ikke hvorfor.

Den bakstykket er trivielt:

const nanoexpress = require('nanoexpress');
const app = nanoexpress();
app.post('/v1/authorizeUser', async (req) => {
console.log(req);
const { email, password } = req.body;
console.log(email);
return { status: 'Ok', body: req. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:33
bruker Leos Literak
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Hvordan kilden en variabel liste trekkes ved hjelp sqlplus i bash uten å lage en fil
Im prøver å kilden en variabel liste som er befolket i én enkelt variabel i bash.

Jeg så ønsker å kilden dette enkelt variabel til innholdet (som er andre variabler) i variabelen er tilgjengelig for manuset.

Jeg ønsker å oppnå dette uten å måtte spole den sqlplus filen så kilden denne filen (dette fungerer allerede som jeg prøvde det).

Nedenfor finner du hva Im prøver:

#!/bin/bash

var_list=$(sqlplus -S /@mydatabase << EOF
set pagesize 0
set trimspool on
set headsep off
set echo off
set feedback o ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:32
bruker Ali E
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Jeg trenger å gjøre Linux modbus driver som jeg kan kopiere det over noen Linux-plattform
For nå jeg bruker en Raspberry Pi og har Linux installert i den. Jeg ønsker å koble Raspberry Pi til målenheten ved hjelp av en Ethernet-kabel. Bringebær pi vil være herre og målenheten vil være slave. Hvordan skal jeg gå om dette?

Takk skal du ha. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:32
bruker Arrow
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Laravel Google App Engine offentlige filer ikke funnet
Jeg er for tiden å utplassere en Laravel + Vue app på Google App Engine, og jeg har vært i stand til å sette opp programmet på Google App Engine. Men etter utplassering, mens rutene er tilgjengelige, ingen av bildefiler, Stilark og Javascript-filer i fellesmappen er lesbare og returnerer en 404-feil.

Her er min app.yaml fil (Variable Data har blitt fjernet for uklarhet grunner)

runtime: php72

env_variables:
## Put production environment variables here.
APP_KEY: <key>
APP_STORAGE: /tmp
VIEW_ ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:32
bruker Kavinda Keshan Rasnayake
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Hvordan slå sammen tre Conllu filer med Conllu python bibliotek?
Dette er min første gang å jobbe med conllu filer. Jeg er ikke i stand til å finne noen måte å slå sammen disse filene i Conllu python biblioteket. Noen spor ville være nyttig. Takk. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:32
bruker Shreya Agarwal
stemmer
0
svar
1
visninger
26
XslCompiledTransform ignorerer DTD skjema på .NET Framework 4.6 og nyere
Målet er å utveksle XML-koder med nøkler (kort vs fulle / ref kodenavn) spesifisert i en DTD ved å kjøre XSL transformasjon:


XSL avgjør hvilket format en XML er: korte eller full
XSL prøver å finne motsatt tasten (forkortelse for full, full for kort) for XML-koder fra DTD
XSL erstatter XML-koder med funnet motsatte nøkler


så XML

<!DOCTYPE Note SYSTEM "note.dtd">
<Note>
<To>Tove</To>
<From>Jani</From>
<Heading>Reminder</Heading>
<Body> ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:32
bruker svonidze
stemmer
1
svar
0
visninger
15
Slik pakker du ut en bane-param fra en Reitit backend slutten rute
Hvordan får du en bane-param ut av en Reitit backend Clojure rute? Jeg prøver å få val assosiert med :idpå følgende måte, men får stadig en 404-fil ikke funnet feil i ERSTATTER.

["/edit-job/:id" {:get (fn [{:keys [path-params ]}]
(crud-jobs/request-single-job (:id path-params)))}]


Min front end routing har

["edit-job/:id"
{:name ::edit-job
:view #'confirm-job-modification-modal/edit-job
:controllers [{:params (fn [match]
(d ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:32
bruker KhmerCoder
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Rediger knappen del av embedded Shopify Kjøp Button
Jeg trenger å innlemme følgende kode i iFrame:

.shopify-buy__btn {
position: fixed;
right: 0;
bottom: 0;
padding-left: 36px;
padding-right: 36px;
}


JSFiddle: https://jsfiddle.net/tgve2kqb/

Jeg kan ikke finne ut hvordan du skal formatere den i iFrame for den å arbeide. Er det noen som vet hvordan du gjør dette? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker John Smith
stemmer
-2
svar
0
visninger
20
Befolke Combo boksen fra SQL Server - Visual Studio 2019
Jeg prøver å fylle en kombinasjonsboks fra en SQL Server-database. Jeg har forsøkt under, men er helt ny på VB. Ved hjelp av Visual Studio 2019.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace combo
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeCompo ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker Sm85
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Kopier Marketing versjon og byggversjon fra Main App til utvidelser på Xcode 11
Appen min har flere utvidelser som må ha den samme markedsføringen versjon. Før Xcode 11, ville min skript kopiere verdiene som dette:

Markedsføring versjon: Fra i forlengelsen bygge fase:

version=$(/usr/libexec/PlistBuddy -c "Print CFBundleShortVersionString" "$SRCROOT/MyApp/Info.plist")

/usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :CFBundleShortVersionString $version" "$INFOPLIST_FILE"


Bygg versjon: Fra i hoved app bygge fase:

if [ "${CONFIGURATION}" = "Release" ] || [ "${CONFIGURATION}" = "Beta Release" ]; the ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker the Reverend
stemmer
0
svar
0
visninger
9
hvordan du oppretter en selectbox i SQL
Jeg oppretter en tabell via SQL for å gå opp til "WpDataTable", jeg gjorde det og det fungerte riktig, men i et bestemt felt, hvordan å sette en utvalgt boksen? fordi "Status" feltet må være "In Progress" eller "Done"

CREATE TABLE `demandas_portal` (
`id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
`Estado` varchar(255) default NULL,
`Município` varchar(255) default NULL,
`Comunidade` varchar(255) default NULL,
`Demandante` varchar(255) default NULL,
`Data_de_Solicitação` DATE,
`Data_de_Resposta` DATE,
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker Gabriel Menegueli
stemmer
1
svar
1
visninger
45
Bruke PHP syntaks hvis / annet hvis riktig
Jeg prøver å ha et webskjema bruk ulike tider på kalenderen basert på om formen er en viss ID, hvis det er å bruke den første gruppen, hvis ikke bruker standard. Jeg håper noen kan hjelpe meg her. Jeg er en nybegynner på php og mellom i beste fall i koding, ville jeg sette pris på hjelp. Takk skal du ha!

public function is_time_disabled($dt, $h, $m) {
$monday = 1;
$tuesday = 2;
$wensday = 3;
$thursday = 4;
$friday = 5;
$saturday = 6;
if (($form_id == 31)
return (
(($dt->format('w') == $monday && ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker Rob
stemmer
-4
svar
0
visninger
17
Hvordan kan jeg lage en iOS-app som gjentatte ganger gjør telefonsamtaler?
Jeg ønsker å gjøre en iOS-app som gjentatte ganger gjør telefonsamtaler. Jeg allerede kan gjøre en enkelt telefonsamtale med UIApplication.shared.open (url). Men jeg vil appen ringe igjen og igjen. Hvordan kan jeg gjøre det? Jeg bør også merke at jeg bruker SwiftUI og den nyeste versjonen av Swift. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker user12660318
stemmer
1
svar
1
visninger
26
Jeg vil gjerne at du sender den nye informasjonen (som JSON) til PHP siden asynkront. PHP mottar nye data og oppdaterer databasen
Koden min ikke oppdatert i databasen asynkront, bør jeg klikker "oppdater" -knappen for å oppdatere den, bør funksjonen fungerer når brukeren bruke 'Update' -modus, kan han redigere informasjonen deretter informere side at de ferdig med å redigere .. kan help💔 html:

<form method="POST" action="EditCourse.php?id=<?php echo $courseid ?>" id="form">
<fieldset> <legend> Course Information</legend>
Course Title: <input type="text" name="title" id="title" value="<?php echo $na ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker Reem
stemmer
0
svar
0
visninger
8
får status Utgang fra sjekksum med pv & dd & md5sum dynamisk
Jeg ønsker å legge prosessen med en md5sum i et GUI-vinduet, derfor trenger jeg å oppdatere den regelmessig. Jeg ønsker ikke å skrive en fil og lese den i.

Jeg prøvde ulike tilnærminger, og i øyeblikket er jeg stuck med (og ja, jeg trenger hopp og bs og tellingen):

import subprocess

CMD = "sudo dd if="/dev/sdb" bs=512 skip=1 count=8192 | pv -s 3542m | md5sum"
process = subprocess.Popen(CMD.split(), stderr=subprocess.PIPE, universal_newlines=True)
for line in iter(process.stderr.readline, ""):
self.gu ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker xtlc
stemmer
-8
svar
0
visninger
21
Hvordan lage en Messaging Screen i Flutter / Dart
Jeg ønsker å opprette en meldingsskjerm som vil koble to brukere i min app. Applikasjonen vil være som iMessage på iPhone. Programmet er programmert i flagre / dart. Vet noen noen biblioteker eller avhengig jeg kunne bruke? Jeg har allerede prøvd å bruke Fire allerede.

Her er hva jeg vil den skal se ut, men bare i min app, og ikke i en tredje part ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker Hudson Kim
stemmer
0
svar
0
visninger
24
Hvordan oppdaterer app bruke Swift uten å lukke den?
Min app har en fanelinja Controller med en Meny-kategori, en Favoritter-kategorien og kategorien Innstillinger (som tillater brukeren å endre farger, språk osv). Hver gang brukeren velger et nytt alternativ i kategorien Innstillinger jeg omlasting app for å gjenspeile endringene. For øyeblikket gjør jeg dette ved hjelp av følgende kode:

let keyWindow = UIApplication.shared.connectedScenes.filter({$0.activationState == .foregroundActive}).map({$0 as? UIWindowScene}).compactMap({$0}).first?.windows.filter({$ ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker BG_Programmer
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Hvordan omgå popup blocker i safari
Jeg har følgende kode som fører til Safari / Firefox vise en popup blocker

var link = document.createElement('a');
link.href = "/ex/pricing?code=" + code;
link.target = "_blank";
document.body.appendChild(link);
link.click();


Er det en måte å åpne en ny link i et nytt vindu ved hjelp av javascript uten å utløse popup-blokkering. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker jake
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Opplasting python moduler som python hjul
Jeg har nettopp begynt å bruke Azure Databricks. Jeg har noen .pynbbærbare som kaller visse .pymoduler. Jeg importerte de Jupyter notatbøker, men jeg sliter med å finne en måte å importere moduler. Databricks støtter .eggog .whlbiblioteker. Jeg er relativt ny i emballasje generelt. Jeg har lest veiledningen på https://packaging.python.org/guides/distributing-packages-using-setuptools/ . I utgangspunktet, jeg trenger bare en måte å konvertere mine .pymoduler til .whlfiler og laste dem opp til min Databricks ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:31
bruker Sergej Shteriev
stemmer
1
svar
2
visninger
29
Kan ikke vise listeelement
Jeg er ny på Vinkel og jeg skaper en enkel enkelt side matoppskrifter søknad. Jeg prøver å vise en liste over oppskrifter som brukeren kan velge fra, men for noen grunn, det vant; t lese tilhører oppskriften objekt i oppskriften array. En feilmelding fortsatt vises når rekompileres som sier "Property 'name' does not exist på type 'oppskrift []".

Her er recipes.html filen:

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster&display=swap" rel="stylesheet">

<h2>Recipes</h2& ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:30
bruker JohnDev
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Månedlig Minnebruk Prometheus
Jeg er ny på Prometheus. Jeg prøver å komme forbi 30 dager minne gjennomsnittlig bruk.

Min spørringen er summen (avg_over_time (memory_usage) [30d])).

Men når jeg prøver å sammen summen (memory_usage), er dataene så forskjellig. Ikke sikker på hva som vil være problemet. I min forståelse gjeldende verdi bør ikke være en stor forskjell i forhold til gjennomsnittet _ løpet _ tid resultatet. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:30
bruker qing zhang
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Loggfila: hvordan å spire funksjon fra importerte navnerom
Jeg har følgende filer

// definition file
export namespace Foo {
export function foo() {
bar();
}
export function bar() {
throw 'not implemented yet'
}
}

// test file
import { Foo } from 'fooFile'
describe('', () => {
it('', () => {
const sandbox = sinon.createSandbox();
sandbox.stub(Foo, 'bar');
Foo.foo(); // expected not to throw since I stubbed bar
});
});


og jeg vet ikke hvorfor det fortsatt kaster. så langt jeg har kunnet stubb funksjoner importert fra fil ute ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:30
bruker Tsathoggua
stemmer
2
svar
1
visninger
13
Hvordan kalle metoder i Vue app $ refs.components eller Vuex $ butikken fra registerServiceWorker.js?
Jeg jobber med en Vue PWA stillaset med Vue CLI, som standard bruker register-service-workerpakken for å eksponere de serviceWorker livssyklus metoder registerServiceWorker.js:

ready () {
console.log(
'App is being served from cache by a service worker.'
)
},
registered () {
console.log('Service worker has been registered.')
},
cached () {
console.log('Content has been cached for offline use.')
},
updatefound () {
console.log('New content is downloading.')
},
updated () {
console.log('New c ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:30
bruker Rhecil Codes
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Hvordan omdirigere konsollet for å min GUI i PyQt5?
Jeg har bygget en GUI bruker QtDesigner. Jeg wire GUI til min kode i PyQt5. I koden, jeg bruker en shell script for en av trykknappene for å opprette en selvsignert sertifikat. Når skriptet er kjørt, spør den brukeren for enkelte innsatsfelt (for eksempel brukernavn, passord, firmanavn og så videre). Disse spørsmålene vises på terminalen. Jeg trenger spørsmålene som skal vises i OutputTextEdit av GUI når skallet skriptet er kjørt. Jeg prøvde å se opp hvordan å omdirigere utdataene fra konsollen til GUI, men ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 19:30
bruker Shriya Rangaswamy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more