Siste spørsmål

stemmer
0
svar
0
visninger
9
Merkelig oppførsel av stadier i JavaFX når fullføre nivå og starte spillet
Jeg har laget et spill med 2 nivåer og en startskjermen. Det fungerer i utgangspunktet, men etter å komme til slutten av andre nivå og starte spillet på nytt, skjer rare oppførsel (døende ikke lenger Fjerner liv fra skjermen, men det gjør fjerne dem fra tabellen), selv om koden for å gjøre det på er der. Jeg har en følelse mine problemet ligger i måten jeg har satt opp mine turer / scener og hvordan de er lastet. Koden under viser hvordan de er lastet:

Button handler:

@FXML
private void startGame(Acti ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:35
bruker Kappa123
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan å feilsøke stakk reagere-skript-ts bygge
Jeg er ganske ny til å reagere slik at jeg kanskje mangler noe grunnleggende. Anyways jeg har denne abandend reagere app for å få jobbe. Først Jeg prøver bare å bygge den, og kjøre den. Men når jeg kjører npm run-script build, og det i sin tur går react-scripts-ts buildfår jeg denne produksjonen:

> react-scripts-ts build

Creating an optimized production build...
Starting type checking and linting service...
Using 1 worker with 2048MB memory limit
(node:22439) DeprecationWarning: Tapable.plugin is depre ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:35
bruker Pavel Schoffer
stemmer
0
svar
0
visninger
7
sende ut en handling innvendig getInitialProps
Jeg skriver en enkel brukerautentisering ved hjelp av en ekstern uttrykkelig server og neste js. Jeg har brukt reduxsom min global tilstand manager med neste-redux-wrapper

_app.js


const MyApp = ({ Component, pageProps, store }) => {
return (
<Provider store={store}>
<Page>
<Component {...pageProps} />
</Page>
</Provider>
)
}

MyApp.getInitialProps = async ({ Component, ctx }) => {
checkServerSideCookie(ctx)
const pageProps = Compon ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:35
bruker Shahin Bayat
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Restart funksjon i min python arkadespillet doesnt arbeid ordentlig
Jeg er for tiden arbeider med et skoleprosjekt, som er et spill med Python Arcade. Det er min første koding erfaring så jeg er fortsatt en nybegynner. Dessverre projekt skyldes i noen dager, og det er derfor jeg ville virkelig satt pris på litt hjelp!

Den grunnleggende strukturen i spillet (det er et Jump'n kjøres) er allerede arbeider, og jeg trenger bare å legge til flere plattformer og enemys, men samtidig prøver å gjøre en omstart funksjon, har jeg støtt på et problem. Etter kampen er vunnet eller over ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:35
bruker gollumeye
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Opprett en Google Cloud Platform budsjett via en Cloud Funksjon
Jeg ønsker å utnytte beta BillingBudgets API via en Cloud funksjon skrevet i Python. Med Billing API , er det ganske grei bruk API for å oppdatere fakturering på et prosjekt ...

from oauth2client.client import GoogleCredentials
credentials = GoogleCredentials.get_application_default() from apiclient import discovery
service = discovery.build('cloudbilling', 'v1', credentials=credentials, cache_discovery=False)
billing_info = service.projects().updateBillingInfo(name='projects/{}'.format( ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:34
bruker CoolFriday7
stemmer
0
svar
1
visninger
18
SED statement å erstatte variable inne Shell Script
Jeg har laget et bash script som får en IP-adresse som variabel ${MYSQL_SERVER_IP}. Jeg så ønsker å passere den i en sed for å erstatte den forrige IP-adresse i en settings.py fil. Her er det nærmeste jeg har kommet til en sed uttalelse som faktisk kjører uten feil:

export MYSQL_SERVER_IP= '172.19.0.2'
sed -i -e '/\DB_HOST =\**/c\DB_HOST = os.getenv( '\''IP'\'', '\''${MYSQL_SERVER_IP}'\'')\' Flask-URL-Shortener/settings.py


Problemet er at skriptet ikke erstatte variabelen med verdien av variabelen.

Nåvæ ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:34
bruker Yash Narang
stemmer
1
svar
0
visninger
9
Python statiske metoder definisjoner plassering
Jeg leter etter en konvensjon som sier hvordan ulike typer metoder (dvs. @staticmethodeller @classmethod) inne i klassedefinisjonen Python skal ordnes. PEP-8 gir ikke noen informasjon om slike tema.

For eksempel har Java programmeringsspråk noen kode konvensjoner som refererer til i hvilken rekkefølge statiske og instansvariabler dukker opp i klassen definisjonen blokken. Er det noen standard for Python 3 erklære slike anbefalinger? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:33
bruker kost
stemmer
0
svar
1
visninger
15
Perl variabel disambiguation innenfor regulært uttrykk
Jeg ønsker å sikre variabler er interpolert som de er innenfor perl regulære uttrykk. Vil heller unngå binding over til andre variabler i en cascate av "hvis" som sjelden trenger den variabelen gjennom kjøring av kode. Hvordan kunne jeg sørge for at jeg brukte variabel?

use strict;
use warnings FATAL => "all";

$_="botherther";

my $bo = "bother";
if (/^$bother$/) { # want to consider just $bo here!
print("Undestood regex as /($bo)ther/.\n");
} else {
print("Couldnt discern variable.\n");
}

my $bi ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:33
bruker Avenger
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Problemet i Barcode skanning ved hjelp firebase_ml_vision
Jeg prøver å skanne to strekkoder fra et bilde tar fra et galleri, men det kan ikke skanne hele strekkoder, den skanne bare en og ikke alle tallene Jeg vet ikke hvorfor du kan noen hjelpe meg

Future decode() async {
FirebaseVisionImage ourImage3 = FirebaseVisionImage.fromFile(pickedImage3);
BarcodeDetector barcodeDetector = FirebaseVision.instance.barcodeDetector();
List barCodes = await barcodeDetector.detectInImage(ourImage3);
info3["1ligne"] = "";
info3["2ligne"] = "";


for (Ba ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:33
bruker Oumaima
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Docker Compose: Depends_On med en ekstern beholder?
Jeg prøver å legge depends_ontil en ekstern MySQL beholder navnet "mysql" (jeg ønsker ikke å opprette en ny mysql beholder for denne bunken, jeg ønsker å bruke den eksisterende container).

Koden min så langt ser slik ut:

version: '2'

services:
wordpress:
image: wordpress:latest
hostname: mia
restart: unless-stopped
ports:
- 80
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: mysql:3306
WORDPRESS_DB_USER: "mia"
WORDPRESS_DB_PASSWORD: "12345"
WORDPRESS_DB_NAME: "mia"
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:33
bruker J. Scott Elblein
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Fjerne linjeskift fra Wikipedia API explaintext
Mitt prosjekt bruker Python å ringe wikipedia api og få explaintext av en gitt side. Denne teksten er deretter gått gjennom kolbe til en javascript funksjon som skal vises på siden:

python:

return """<body onload="myscript(wikipedia_explaintext)"></body>"""


Dette fungerer som regel bra; Men noen ganger jeg får en feilmelding i nettleseren å si det var en ubehandlet linjeskift. Jeg har prøvd å korrigere for dette med følgende kode i python:

explaintext.replace('\n', ' ')
explaintext.replace ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:33
bruker eric
stemmer
0
svar
0
visninger
10
android quiz knappene endrer størrelse og posisjon, hvordan å fikse det
Jeg gjør en quiz i android, alt gjort bare trenger å gjøre oppsettet ser rent. Quizen layout har et spørsmål og 4 svaralternativer, alt er vertikalt og ser ut som en klassisk quiz app.

Saken er, med hvert spørsmål, layouten endres, knapper hoppe opp og ned og endre størrelse (høyde), avhengig av hvor mange tekstlinjer de har (noen spørsmål og svar har 2-3 linjer). Jeg vil at alle elementene for å forbli den samme høyde og posisjon uansett av mengden av tekst, men klarte ikke uansett hva jeg prøvde.

Jeg ha ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:33
bruker Borna Ungar
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Python socket sender en melding til Kunden etter at ingen data mottatt i 5 sekunder
En måte for python-kontakten for å sende for eksempel: "Timeout" til kunden dersom kunden ikke har sendt noe i for eksempel 5 sekunder og deretter lukke tilkoblingen (jeg kan gjøre tilkoblingen avslutt som ville være c.close (), men det er så vidt jeg vet i denne situasjonen)? Jeg er en nybegynner når det kommer til mer avanserte socket programmering som dette. Jeg vet ikke hva jeg skal prøve så kan ikke sende en "hva Ive prøvd" kode. Alt jeg kan sende er min nåværende kode for serveren.

import socket
from ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:32
bruker Metsatahe
stemmer
0
svar
1
visninger
24
NodeJS JSON skrive feil i Try Catch
Ta et kurs på NodeJS og for tiden å lære om lagring av data i JSON-format for et notatskriving app. Brukes en prøve catch-blokken til å håndtere feil hvis .json filen ikke eksisterer. Første gang de fangsten blokket utføres fordi filen er tom og jeg kommer tilbake en tom matrise og lagre den i JSON-fil. Andre gang også catch-blokken blir kalt når det er data i den. I instruktører video samme koden fungerer, og føyer til dataene. Vi er begge bruker readFileSync funksjon.

Bruke yargs for argument parsing.

H ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:32
bruker Sriram Sridhar
stemmer
-1
svar
0
visninger
6
Etter Gradle oppdatering ombyggingsprosjektet ga feil av dupliserte klasser
På å oppdatere min android Gradle og ombygging prosjektet ga meg følgende feil av dupliserte klasser. Tusen takk på forhånd. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:31
bruker Aman Kumar Chourasiya
stemmer
0
svar
3
visninger
21
Hold barnet element inne i det overordnede (HTML og CSS)
Jeg har en fast div beholder (artikkel) som holder en tittel (m-tittel), beskrivelse (m-beskrivelse) og en annen div for selve artikkelen innhold (m-legeme). Den faste div beholder (artikkel) endrer størrelse, avhengig av gjenstanden, men har en maksimal høyde på 80% av visningsfeltet høyde.

Nå har jeg prøvd en million forskjellige ting, men jeg klarer ikke å holde m-kroppen div å holde seg innenfor den overordnede og lage en skikkelig arbeids scrollbar for innholdet. Jeg ville ha antatt å sette høyden på ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:31
bruker Chrazini
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Feil ved distribusjon flink program på EPJ
Jeg får denne feilmeldingen når jeg distribuere min flink søknad om EPJ

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/flink/api/common/serialization/DeserializationSchema
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Class.java:348)
at org.apache.hadoop.util.RunJar.run(RunJar.java:232)


Selv om det fungerer fint når jeg distribuere på en lokal klynge. Jeg bruker flink 1.9.0 på EPJ versjon 5.28.0 ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:31
bruker user1628018
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Er det en måte å komme tilbake to separate lister fra en funksjon?
Jeg har en dataramme som ser slik ut

value <- c(1:1000)
group <- c(1:5)
df <- data.frame(value,group)


Og jeg ønsker å bruke denne funksjonen på min dataramme

myfun <- function(){
wz1 <- df[sample(nrow(df), size = 300, replace = FALSE),]
wz2 <- df[sample(nrow(df), size = 10, replace = FALSE),]
wz3 <- df[sample(nrow(df), size = 100, replace = FALSE),]
wz4 <- df[sample(nrow(df), size = 40, replace = FALSE),]
wz5 <- df[sample(nrow(df), size = 50, replace = FALSE),]

wz ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:31
bruker C. Toni
stemmer
1
svar
0
visninger
17
Segfault etter endring avledet klasse data medlem
Jeg er ny på OOP programmering og C ++ (gjorde litt java først), og jeg kom over et problem jeg ikke forstår. I utgangspunktet prøver å bruke polymorfisme og bruke den virtuelle funksjonen til å ringe avledet funksjon på base *jeg Hvorfor dette pause når du legger den kommenterte linjen?

#include <iostream>

class Base
{
public:
Base() { std::cout << "Base constructor.\n"; }
virtual ~Base() { std::cout << "Base destructor.\n"; }
virtual void foo() { std::cout << "Base::f ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:31
bruker pekkas
stemmer
0
svar
0
visninger
16
Hvordan få objektet der en Action finnes
Jeg står overfor et problem der jeg prøver å få klassen der en JButton handling lytteren er kalt, men jeg sliter med.

Jeg har forsøkt å få e.getSource () (der e er Actione), men som bare returnerer JButton. Bruk av dette søkeordet får meg Action som ikke er til nytte for meg.

Hvordan går jeg om å få objektet der JButton er bosatt, i hovedsak.

Takk ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:30
bruker insertUserName
stemmer
-1
svar
0
visninger
7
Samhandle med Android låseskjermen
Jeg oppretter en applikasjon som aktiverer låseskjermen av en Android enhet når visse betingelser er oppfylt. Jeg har funnet en løsning i Java, men jeg skriver mitt program i C # spesielt Xamarin.

Vet noen om det er mulig å samhandle med Android låseskjermen fra en app skrevet i C #? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:30
bruker Nick Wright
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Behovet for et bilde API som kan tillate får valuta
Kan noen i samfunnet hjelpe meg med et bilde API som bruker "får verdi" det er veldig haster ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:30
bruker Inioluwa John
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Slå på flere Samsung-TV ved å koble dem med HDMI-kabel?
Når mine maskinen starter opp, vil jeg gjerne starte tre koblet Samsung TV-er. En av dem er koblet til datamaskinen via PulseEight USB-CEC-adapter og sender CEC hendelse til hovedskjermen. Vil de andre 2 TV slår seg på, også, hvis jeg kobler TV1 => TV2 => TV3 med HDMI? Burde ikke den første spark TVen en CEC hendelse til den andre, og så videre? Takk! :) ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:30
bruker User9123
stemmer
1
svar
2
visninger
22
React Hooks setState av et element i en matrise
Hvordan kan jeg oppdatere en enkelt element i en tilstand array? Nedenfor er et eksempel på mitt problem:

const Cars = props => {
const [cars, setCars] = React.useState(["Honda","Toyota","Dodge"])
const handleClick1 = () => { setCars[0]("Jeep") }
const handleClick2 = () => { setCars[1]("Jeep") }
const handleClick3 = () => { setCars[2]("Jeep") }
return (
<div>
<button onClick={handleClick1}>{cars[0]}</button>
<button onClick={handleClick2}>{cars[1]}</ ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:30
bruker Redline
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Legg utsikt rett klikket på handlingen metoden
jobbet med å skape prøve app med ASP.NET kjerne ved hjelp av Visual Studio 2015-oppdatering 3. Jeg fikk ikke se "add visning" eller "gå å se" når jeg rett klikket på handlingen metoden. Er det noen innstillinger jeg må endre i Visual Studio? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:29
bruker Omer Mohamed
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Liten forskjell mellom SVG og lerret når rende tekst (Chrome)
Jeg konvertere en SVG tekst til et lerret gjengivelse men la merke til en liten forskjell når man sammenligner de to tekstene (bare på Chrome)

Her er et eksempelkode som jeg pleide å gjøre konverteringen

// this svg code is normally calculated dynamically
var svg_code = `
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 -272 501 336" width="501" height="336">
<text font-size="300" font-family="'Arial'" fill="#f00" x="0" y="0" text-anchor="middle">
<tspan x="50%" dy="0">123& ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:29
bruker UnLoCo
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Hvordan lage en bestemt celle ikke redigeres i inline redigerbar rad i primeNG
Jeg bruker PrimeNG Datatable med kantete og radene er inline redigerbar som i eksempelet i dokumentasjonen [ https://www.primefaces.org/primeng/#/table/edit] og jeg prøver å unnta en celle danne denne redigerbare rader, men problemet jeg bruk * ngFor å vise data i TD element

Min HTML :

<ng-template pTemplate="body" let-rowData let-editing="editing" let-ri="rowIndex" let-columns="columns">
<tr [pSelectableRow]="rowData" [pEditableRow]="rowData">
<ng-container>
< ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:28
bruker Mohamed Elkast
stemmer
0
svar
0
visninger
14
NASM: Disk lese timeout
Prøver å lese data fra disk (fra samme fil). Disk lese funksjon som er:

; read DH sectors to ES:BX from drive DL
disk_read:
push dx

push bx ; Tried to check if disk is ready first, this code runs without errors
mov ah, 0x10
int 0x13
jc disk_not_ready
mov bx , DISK_CURRENT_STATUS_MSG
call print_string
mov bx, 0
mov bl , ah
call print_hex
pop bx

mov ah , 0x02 ; BIOS read sector function
mov al , dh ; Read DH sectors
mov ch , 0x00 ; Select cy ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:28
bruker mike
stemmer
-2
svar
0
visninger
32
C ++ funksjon som summerer det antall ganger en rekke verdi == (det er plass i denne matrisen) ^ 3
matrise: 1,4,27,5,125,80,16,2,400,1000.

utgang: 4.

fordi: 1^3=1, 3^3=27, 5^3=125, 10^3=1000.

Jeg er ikke sikker på hvordan du skal skrive det riktig.

Jeg vet at problemet er med hvordan jeg definerer matrise og heltall og måten jeg passerer dem fra funksjon til hoved.

Hva jeg har:

#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int func(int arr[])
{
int i, sum;
for(i=0;i<=9;i++)
{
if (arr[i]==pow(i+1,3))
{
sum=sum+1;
}
}
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:28
bruker Tao Hyun
stemmer
-1
svar
0
visninger
7
Hva er de verktøyene som trengs / biblioteker som brukes for å lage et program som kan "snakke" med et midi lydenhet?
Jeg ønsker å skrive min egen app for å kontrollere en midi synth-modul (Roland Integra 7).

Jeg har midi implementering dokumentet, og jeg har planlagt å bruke python med tkinter for dette formålet, selv om jeg ikke var i stand til å finne en bestemt bibliotek eller modul som tillater meg å sende og motta midi signaler.

Min antakelse er at hvis jeg knytte en bestemt midi signal relatert til en parameter på maskinvaren midi synth modul, vil endringer i parameteren påvirker maskinvaren. Så jeg kan lage en k ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:28
bruker heyjude
stemmer
0
svar
0
visninger
20
Endre Locale I Kø Job
Jeg har en mutator som konverterer modellens kropp i ønsket oversatt format.

public function getTextAttribute() {
return $this->constructText($this->body); // which does __($key, $value)
}

protected $appends = ['text'];


Men når de er i jobb i køen, jeg kan ikke forandre locale hva jeg prøvde til og med jeg passerer en veltalende Collection, den forandrer dem til standard locale også.

Det jeg prøvde:


Før avfyring jobben, passerer $ locale og $ eloquentCollection til jobben.

MyEvent::dispatch ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:28
bruker senty
stemmer
-1
svar
1
visninger
15
PHP - MySQL: Hvordan velge hvor mange brukere har forskjellige radverdier
Jeg har ROW heter "Vacancy" - det viser hvor mange ganger noen gikk til ferie.

Noen har verdien "0". Noen har verdien "1" eller "30". Det spiller ingen rolle.

Men, jeg vil velge alle brukere som har "stilling" rad IKKE 0. Hvordan kan jeg gjøre det?

User1: Vacancy row 0
User2: Vacancy row 0
User3: Vacancy row 5
User4: Vacancy row 8
User5: Vacancy row 6000
User6: Vacancy row 100
User7: Vacancy row 0
_______
Total users who went to vacancy: 4. How can I echo number 4?
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:27
bruker Alx Tioltisan
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Derfor er onCreate sky funksjon snap tom
Jeg har en onCreate sky funksjon skrevet i node.js når jeg skriver inn i databasen ved hjelp node.js funksjonen er utløst, men når jeg bruker python til å skrive inn data med samme nyttelast som node.js skyen funksjonen er utløst, men snapshot er tom. Jeg vet ikke hvorfor dette skjer.

exports.tollEntry = functions.database
.ref('toll/entry/{entryId}')
.onCreate((snap, context) => {
const tollEntry = snap.val()
console.log("what going on : "+snap.val())
const userId = tollEntry.userId
var newPost ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:27
bruker Izere Kanimba Eric
stemmer
0
svar
1
visninger
25
å sette inn flere kolonner under en annen i R
Her er mine data.dat<-read.table(text=" MP1 MP2 MP3 N1 N2 N3 WP1 WP2 WP3

A A A Y Y Y 10 11 11
A B A Y Y Y 10 11 11
B B A Y Y Y 10 10 11
A B A Y Y Y 11 11 10
B B A Y Y Y 10 10 11
B B A N Y Y 11 10 10
B C A Y Y Y 11 11 11
C C B Y Y N 10 11 10
B C B Y Y Y 11 11 11
B C B Y N Y 10 11 11
",header=TRUE)
Jeg ønsker å få denne tabellen. Faktisk jeg ønsker å få tre kolonner i stedet for ni columns.These kolonner er navngitt som følger:MP N WP
A Y 10
A Y 10
B Y 10
A Y 11
B Y 10
B N 11
B Y 11
C Y 10
B Y ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:27
bruker User20100
stemmer
-1
svar
0
visninger
7
hvordan å vise brukernes kommentarer i ProfileActivity, bare en bruker kommentar ikke andre?
For eksempel, jeg er en bruker og i profil aktivitet, jeg ønsker bare å se mine egne kommentarer, ikke andres. Jeg prøvde så mange ting, men ikke fungerer hvis du hjelper meg det ville være flott, men ikke merke som duplikat kan jeg søke alt i stakkoverflyt, men ingen av dem fungerer. Her er min koden under.

This is adapter
@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull final Myholder myHolder, final int i) {
final Comments comments = commentsList.get(i);
myHolder.comment.setText(comments.getCom ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:27
bruker Gurung
stemmer
0
svar
0
visninger
4
.htaccess redirect fra rot til undermappe viser kort undermappe i URL
Jeg bruker delt hosting som skaper underdomener som mapper i public_html. I et forsøk på å holde ting organisert, har jeg laget en annen mappe for å lagre hoved domenets filer, og jeg forsøker å omdirigere til det transparent.

Min .htaccess er:

RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?example\.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/www/ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ www/$1 [L]


Det er en statisk html fil i wwwog innenfor det en mappe som inneholder en Ionic app som heter app. Viderekobling ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:27
bruker Poxblossom
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Problem med GeoJSON i koropletkart av India
Jeg ønsker å plotte en koropletkart bruker denne GeoJSON fil for India. Jeg får en feilmelding for dette.

Dette er min GeoJSON filen:

{
"type": "FeatureCollection",
"crs": {
"type": "name",
"properties": {
"name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"
}
},
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"ID_0": 105,
"ISO": "IND",
"NAME_0": "India",
"ID_1": 1,
"NAME_1": "Andaman and Nicobar Islands",
"NL_NAME_1": null,
"VAR ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:26
bruker Mantra Bhatt
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Gjør reagerer barnet komponent å okkupere hele skjermen
Kanskje jeg savnet noe etter å gå gjennom reagerer innfødte kamera docs. Jeg ønsker å lage en komponent som vil lansere RNC fullskjerm. Min utfordring er å skape et barn komponent som vil holde fullskjermvisning på kameraet. Jeg har for tiden barnet komponent som har flex 1, men den fungerer ikke som forventet. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:26
bruker Nick.K
stemmer
0
svar
0
visninger
4
sklearn SVM standard avstandsmåling
SVM bruker et avstandsmål i algoritmen, Hva er standard avstandsmåling brukes i sklearn SVM?

Er det mulig å endre den? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:26
bruker Akshay Ram
stemmer
-1
svar
1
visninger
35
Min Dersom uttalelsen er bestått, men bør ikke være. (Python 3.6.1)
Jeg har prøvd å lage en side rulle spill for mitt prosjekt i koding klasse. Men jeg har jobbet med å prøve å få kollisjon på jobb i 9 dager nå, og kunne virkelig bruke litt hjelp.
Mitt største problem er at hvis uttalelser bestemme hvorvidt spilleren kolliderer med en gjenstand pass når spilleren skal kollidere, men hvis uttalelser bestemme bevegelsen pasning anyways, selv om de ikke burde på grunn av den forrige Hvis uttalelse.
Dette er min kode:

from graphics import *
import time
import keyboard

### ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:25
bruker StitchTheFox
stemmer
0
svar
1
visninger
18
HTML-inngang kreves ikke fungerer som forventet
Dette er ment å være malen for en registreringsside som jeg for tiden arbeider med. Jeg har problemer med <input required>ikke blir validert når brukeren sender inn skjemaet - jeg forventer det å fortelle meg at jeg må fylle ut visse felt for å sende / fortsette, men dette synes ikke å være tilfelle<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Register</title>
</head>
<body>
<h1>Register</h1>
<form metho ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:25
bruker why_u_wanna_no_me_name
stemmer
0
svar
0
visninger
18
avbryter ut muligheten for å gjenta skjerm ved hjelp ternæroperatoren
Jeg bygger en spørrekort app med Reagerer på hjelp til å beholde programmering konsepter. Så langt jeg har app satt opp til å vise et kort med et konsept definisjon / forklaring på forsiden av kortet, og den tilsvarende begrep / konsept på baksiden. Brukeren kan snu kortet og bytt til et annet kort med et klikk på en knapp. Problemet er at for tiden, onclick noen ganger viser kortet som ble vist rett før. Jeg ønsker å hindre at dette skjer. Jeg forsøkte å gjøre det ved hjelp av en trefoldig operatør, men en ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:25
bruker Jevon Cochran
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Når du bruker GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync brukeren kan klikke på feil e-postadresse
Vi bruker dette biblioteket Google.Apis.Auth.OAuth2 å be brukeren om å angi OAuth legitimasjon.

https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/guide/aaa_oauth

denne linjen

var precreds = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
clientSecret,
scopesList,
emailAddress,
CancellationToken.None,
new FileDataStore(AuthStorageDir)
);
var creds = await precreds;


Dette vil popup en nettleser og be brukeren til å ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:25
bruker mbalsam
stemmer
0
svar
1
visninger
22
HTML-elementet ikke endre størrelsen riktig - avstand?
Jeg prøver å holde det samme forholdet for min HTML-elementer og samme avstand, men når jeg endre størrelsen på vinduet, trenger objektene ikke har samme avstand. Jeg er ikke sikker på hva er egentlig problemet som jeg har spilt rundt med marginer / padding, og ingen av dem som arbeidet.

Screen mindre

Skal se slik ut ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:24
bruker WKDO
stemmer
-1
svar
0
visninger
9
Kan ikke oppdatere symfony / sikkerhet fra 4.4.1 til 5.0.1
Jeg har min symfony app i versjon 4.4.1 og jeg ønsker å oppgradere den til versjon 5.0.1. Når jeg sletter min composer.lock og gjennomføre composer updatedet kaster feil som om det ikke er enda versjon 5 løslatt ...

resultat

- The requested package symfony/security 5.0.* exists as symfony/security[2.0.4, 2.0.5, ..., v4.4.0-BETA2, v4.4.0-RC1, v4.4.1] but these are rejected by your constraint.


Jeg antar at min " begrensningen " er denne linjen fra composer.json: "symfony/security": "5.0.*",.

Her er bevi ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:24
bruker rafineria888
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Slik pakker du ut triples for både normale og kompliserte setninger eller dokument av setninger (subjekt, objekt og predikat) ved hjelp av Stanford CoreNLP i Java?
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import edu.stanford.nlp.ie.util.RelationTriple;
import edu.stanford.nlp.simple.*;
import java.util.Collection;
import java.util.Properties;


public class OpenIEDemo {
public static void main(String[] args) throws Exception {

/ ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:23
bruker Devagudi Lalith Sagar
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Return Null etter ringer .getElementById i reagere kode
Jeg er ny til å reagere og HTML5 og jeg prøver å lage et lerret som har 3 bilder under hverandre. Jeg bruker reagere for det.

I lage en funksjon som gjengir en App komponent. Denne funksjonen returnerer noe sånt som dette

return (
<div className="App">
<canvas className="canvas1" id="canvas1" width="70" height="300"></canvas>
{Game()}
</div>
);


The Game er den funksjonen som (liv inne i app-funksjonen) Jeg ønsker å forhåndslaste bildene og gjøre noen innlede ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:23
bruker Gspoon
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Spring REST kunder - som avhengighet?
Vi har en lagdelt Spring Boot program (data, service og hvile lag). Datalaget har bare de enheter og lagringssteder; tjenesten lag har all logikk, er transaksjonen grensen, og kjenner datalaget; resten sjiktet er meget tynt, definerer de andre styringer og delegerer til tjenestelaget, bruker den Spring MVC.

Nå må vi skrive den første REST klient og vi ønsker å sette den i tjeneste / forretningslogikk lag. Det viser seg, for å bruke den RestTemplate, må jeg legge til en avhengighet på hele spring-webgjensta ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:23
bruker wujek
stemmer
-1
svar
0
visninger
22
Kan ikke kompilere Python kode fordi prøver å ha flere linjer inne hvis du er i for loop?
Jeg kan ikke finne ut hvorfor jeg får denne indendation feil. Jeg bruker atom redaktør og alt fungerer fint når jeg bruker faner til innrykk. Men dette linjen holder å gi meg noen feil i terminalen ...

File "examine.py", line 20
fName = open(f, "r+", encoding="utf-8-sig")
^


import os
import math
import sys
from collections import Counter

curr_dir = os.getcwd()
words = []

for dir, sub, files in os.walk(curr_dir):
print('directory is:', dir)
sub = [n for n in sub]
contents = sub + f ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:22
bruker Dezque
stemmer
0
svar
1
visninger
14
Hvis variabelen er definert sett variabel, hvis ikke definert sett null
Jeg ønsker å sette variabel hvis definert variabel. Men hvis ikke definert, sett null .

funksjon -

def change(cursor:)
end


brukt: change(cursor: cursor || nil)

Men jeg får dette problemet.

NameError: undefined local variable or method `cursor' ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:22
bruker yu-coder
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Python Dato sammenligning ikke fungerer som ønsket når man sammenligner innspill dato strenger og dato strenger fra fil
Jeg har en vær datafil som har høye temps, lav temp, nedbør, etc. Jeg trenger å åpne filen og gå tilbake data basert på året varierer fra brukerundersøkelser. Bruker innganger en startdato og sluttdato da jeg satt som data i en liste som brukeren kan deretter søke etter høyest (HIGHTEMP) eller laveste temps (LOWTEMP) eller høyeste nedbør (PRCP) i den underliste med data for året områder.

Min dato sammenligning ikke fungerer for noen grunn, derfor ingenting dukker opp i resultatene. Jeg bruker from dateutil ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:22
bruker Jason Thompson
stemmer
0
svar
0
visninger
39
Multiplisere to objekter
Hei så jeg vil gjøre mitt beste for å forklare dette (og blir nødt til å endre noen kode beklager hvis det ser rart) så jeg har for tiden:

public Job(String name, int tickets, double wage) {
this.name = name;
this.tickets = tickets;
this.wage = wage;


& Og kundeskaffere og settere for disse og også lage en liste her:

Job Peter = new Job (name: "Peter", tickets: 100, wage: 1.55);
System.out.println(Peter);


Så mitt problem er at la oss si den samlede lønns beregnes ved billetter ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:22
bruker Peter Jetta
stemmer
2
svar
1
visninger
15
Vinkel: Hvorfor er ViewChild med QueryList retur bare første omgang?
Jeg har en Vinkel komponent kalt Component1. Den inneholder flere nestede forekomster av samme komponent, slik som dette:

<div>
<ng-container *ngFor='let item of items'>
<component-1>
</ng-container>
</div>


Alle 5 elementer i itemsblir vist, så jeg vet at de er der. Men når jeg prøver å hente en matrise som inneholder alle 5 tilfeller av Component1slik:

@ViewChild(Component1) children: QueryList<Component1>;

da children, i stedet for som inneholder en oppstil ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:21
bruker RNdev
stemmer
0
svar
0
visninger
9
JavaEE Globalt Catch Runtime unntak
Jeg ønsker å "globalt" fange en Runtime unntak, nå dette høres dumt rett, men la meg forklare. Jeg har laget en avskjæringsjager som jeg bruker på alle mine EJBs som krever tillatelse til å bruke, dette interceptor kalles hver gang en metode kalles.

Se her koden:

@Secure
@Interceptor
public class SecurityInterceptor {

@EJB
private SessionManager sessionManager;

@AroundInvoke
private Object securityCheck(InvocationContext ctx) throws Exception {
System.out.println("hello");
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:21
bruker LostSoul
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Kan ikke konvertere lambda uttrykk for å skrive 'CancellationToken' fordi det ikke er en delegat typen
Jeg er veldig nytt for MVC og jeg er ikke sikker på hvordan å løse denne feilen. Jeg trenger å liste element detaljer basert på id gått gjennom parameter. Finnes det en alternativ måte å skrive dette, hvor jeg ikke vil få feil i tittelen?

.ToListAsync(d => d.ItemDetailId == id)


Controller

public async Task<IActionResult> Details(int? id)
{
if (id == null)
{
return NotFound(); }


var itemDetail = await _context.ItemDetail
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:21
bruker Seth Wheeler
stemmer
0
svar
0
visninger
5
NetLogo: nettverks fjær layout med 2 raser
Jeg er ny på NetLogo og har problemer med å legge til 'layout våren'.

To av mine viktigste spørsmålene er:


Noder kan være for nær kanten av verden (jeg vil ha dem til å være tilfeldig tildelt, men ikke så nær kantene)
Noder lage koblinger som går over verden grenser.


breed [A-agents A-agent]
breed [B-agents B-agent]

to setup
clear-all
reset-ticks
spawn-A
spawn-B
connect-spawns
end

to spawn-A ;; create one intial A-agents and add to setup
create-A-agents 1
[ set shape "triangle"
set ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:20
bruker meurman
stemmer
0
svar
2
visninger
13
v-om å veksle melding som resulterer i uendelig løkke oppdatering Vue advarsel
Jeg lærer Vue Native, spesielt v-ifbetinget, og har følgende test kode:

<template>
<view class="container">
<button :on-press="seen = !seen" title="Click to Toggle Message Visibility" />
<text v-if="seen">Now you see the message</text>
</view>
</template>

<script>
export default {
data: function() {
return {
seen: false
};
}
};
</script>

<style>
.container {
flex: 1;
align-items: center;
ju ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:20
bruker knot22
stemmer
0
svar
0
visninger
5
MemSQL vs MySQL for en (wordpress) nettbutikken, vil MemSQL være FASER?
MemSQL vs MySQL for en (wordpress) nettbutikken, vil MemSQL være FASER? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:20
bruker tamut
stemmer
0
svar
3
visninger
26
Jeg ønsker å konvertere data typen i et nestet liste
Bruke Jupyter Bærbare / python 3.x; Jeg har prøvd å finne ut hvordan å konvertere en streng til flyter i en liste. Jeg er ikke sikker på hvordan du best kan oppnå dette, og noen råd ville være mye verdsatt. Jeg fikk så langt som å konvertere de enkelte elementene, men jeg får forskjellige feil når jeg prøver å lagre data tilbake i testlisten.

my_test_list=[]
my_test_list= [[ '7','8','9','10','11'],['12','13','14','15','16']]

for i in my_test_list:
for x in i:
try:
x=float(x)
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:20
bruker Christopher Bump
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Hvordan du aktiverer Kontekstmeny i Chrome når webapplikasjon overskriving med sin egen
Jeg bruker en web-applikasjon på fransk, og jeg ønsker å oversette det til engelsk ved hjelp av Chrome kontekstmenyen (høyreklikk >> Oversett til engelsk). Men når jeg prøver å høyreklikk jeg ser webapplikasjonen egen hurtigmeny i stedet for krom en. Er det en måte å vise krom kontekstmenyen i dette tilfellet vil. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:20
bruker hanuman411
stemmer
0
svar
3
visninger
35
Lag en rekke objekter for elementer større enn null
Jeg må opprette en rekke objekter for elementer som er større enn null. Jeg har følgende kode:

const payments = [];
if (values.ops > 0) {
payments.push({
"tax": options.find(item => item.value === "ops"),
"type": ops.find(item => item.value === "tax"),
"year": values.year,
"period": ops.find(item => item.type === "period"),
"sum": values.ops
})
};
if (values.ops1 > 0) {
payments.push({
"tax": options.find(item => item.value === "ops1"),
"type": ops1.find( ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:19
bruker jupiteror
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Hvordan legge inn bilder ved hjelp av XMLHttpRequest uten å miste noen av dem
På asp.net prosjektet, jeg legger bilder av ajax til behandleren. Hver ting fungerer fint, men på sak brukeren prøver å laste opp mer enn 100 filer, det er å miste noen av dem.

Jeg testet gjeldende kode lokalt, og det er greit. men på serveren mister vi noen av bildene uten å vite problemet.

var doneCounter = 0;
var fileCount = 0;
var counter;
function UploadFile() {
var files = $("file1").get(0).files;
counter = 0;
// Loop through files
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:19
bruker مهدی نبوی
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Hvordan definere en streng Pattern i Java med et bestemt utvalg for tallene?
Jeg ønsker å definere en streng mønster av den type som ABCD hvor verdien av A, B, C og D bør være i området fra 0 til 255. Lengden av A, B, C og D skal være fra 1 til 3.

Jeg nå definert et mønster, men hvis jeg teste den med 256.255.255.255 det skrives ut sant, men det skal skrive ut falske fordi 256> 255.

Her er min oppskrift:

class MyRegex{
String pattern = "\\d{1,3}[.]\\d{1,3}[.]\\d{1,3}[.]\\d{1,3}";

} ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:19
bruker David Krell
stemmer
-4
svar
2
visninger
26
Hvordan CONCAT Strings i en liste
Hei Jeg er en programmerings noob.

Jeg ønsker å sette sammen strenger i Arrays, men ikke har noen anelse om hvordan du starter.

Her er et eksempel:

for(int x = 0; x < 10; x++) {
String strValue = String.valueOf(x);
String array[x] = strValue;
}
for(int x = 0 ; x < 10; x++) {
result = result + array[x];
}


Jeg ønsker at resultatet er en streng av tall. men resultatet gir meg null :( ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:18
bruker Yus
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Pyautogui og Pyglet krasj
Så jeg har lekt med tanken på å automatisere, og jeg har besluttet å bruke Pyglet å legge et visuelt aspekt til det (blant andre grunner).

Men når det brukes sammen de ser ut til å utløse en feilsikker i pyautogui, selv med FAILSAFE satt til usann.

Koden som forårsaker ulykken er under:

from pyglet import window, app
from pyautogui import click, press, keyDown, keyUp

screen = window.Window(width=200, height=300, caption="Auto")

click(x=1541, y=420)

app.run()


Hele feilmeldingen er:

D:\Anaconda3\en ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:18
bruker Serpendio
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Henter kjernedata flere ganger
Jeg bygger en prat app med kjernedata, og det er ViewControllermed liste over samtaler. Jeg prøver å oppdatere denne listen hver gang før visning vises:

override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
super.viewWillAppear(animated)

chatlist.removeAll()
tableView.reloadData()

guard let appDelegate = UIApplication.shared.delegate as? AppDelegate else {
return
}

let managedContext = appDelegate.persistentContainer.viewContext
let fetch ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:18
bruker Scripy
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Sett samme y-lim for multi panel tomten ved hjelp plot_model ()
Jeg har laget en multi-panel tomten ved hjelp plot_model (). Men skalaen begrensninger på Y_AXIS kom forskjellig for hvert panel.

Jeg først kjøre en modell fm deretter plotte den anslåtte verdier:

p <- plot_model(
fm,
type = c("pred"),
terms = c("Trial","CS [-0.9,0,0.9]", "Prof[-10.9,0,10.9]", "Congr"))


Da jeg ønsket å få samme y-aksen skala (grenser) på alle paneler:

p + ggplot2::scale_y_continuous(limits = c(5.9, 6.2))


men dette ikke fungerte!

Alle hjelpe er verdsatt! ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:18
bruker Sousou
stemmer
1
svar
0
visninger
11
Continiously oppdatering tkinter app mens du leser filen
Jeg designe programmet i tkinter, jeg trenger å lese linje for linje en fil hver andre og vise resultater på widgets, også hvert sekund. Problemet er at mitt program er å lese hele filen og bare etter denne oppdateringen min Gui.

class Gui(Frame):
def __init__(self, master):
super(Gui, self).__init__()
self.master = master

# ... here are my tkinter widgets

self.ser = None
self.start_update()

def start_update(self):
if self.ser is None:
self.ser = open("serial.txt") # ope ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:17
bruker Алексей Мельников
stemmer
0
svar
0
visninger
9
C # SteamKit CSGO Commendation fungerer ikke
Jeg koding i dette øyeblikk min egen Commendation Bot men jeg får ikke roset Kan noen hjelpe meg?

public static void Commendation()
{
var accountID = new SteamID(TargetID).AccountID;
var Message = new ClientGCMsgProtobuf<CMsgGCCStrike15_v2_ClientCommendPlayer>((uint)ECsgoGCMsg.k_EMsgGCCStrike15_v2_ClientCommendPlayer);
Message.Body.account_id = accountID;
Message.Body.match_id = 8;
Message.Body.tokens = 10;
Messag ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:17
bruker Xetlov
stemmer
0
svar
0
visninger
14
fjerne dupliserte fra sortert matrise, slik at to dubletter tillates
spørsmål: Gitt en sortert array-nums, fjerne duplikater på stedet slik at duplikater dukket opp på det meste to ganger og returnere den nye lengden.

Ikke bevilge ekstra plass for en annen matrise, må du gjøre dette ved å endre inngangs array i-plass med O (1) ekstra minne.

Min løsning: Denne koden er alltid mangler på en indeks, uansett hva. Kan noen vennligst hjelpe meg hvorfor? For eksempel mitt eksempel innspill er ment å returnere 6, men det returnerer 5.

int[] arr2= {1,1,1,2,3,4,4};
int i=fi ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:17
bruker Java_stack1
stemmer
0
svar
0
visninger
41
Min viktigste funksjon er å kjøre ting som er kommentert ut c ++
Når jeg kjører min viktigste funksjon, står det "trykk på en knapp for å fortsette", så stenger betyr at systemet ( "pause") er i gang, men som du kan se fra min kode, som er kommentert ut. Selv når jeg kommentere alt, men domstol, jeg fortsatt få pause streng. Da jeg prøvde debugging med stoppunkter, sa det at stoppunkt vil aldri bli nådd. Jeg oppdaterte innstillingene som det sa jeg skulle, men likevel ... ingenting. Hvordan kan jeg fikse dette?

int main() {

//show title
cout << "Hello" &l ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:17
bruker Parker
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Oser krever maddhatter / laravel-fullcalendar i laravel 6.6
Jeg bruker laravel 6,6 jeg prøve å lage arrangement calander hjelp fullcalander Jeg får følgende feilmelding:

- don't install illuminate/support v5.0.22|don't install laravel/framework v6.6.0
- don't install illuminate/support v5.0.25|don't install laravel/framework v6.6.0
- don't install illuminate/support v5.0.26|don't install laravel/framework v6.6.0
- don't install illuminate/support v5.0.28|don't install laravel/framework v6.6.0
- don't install illuminate/support v5.0.33|don't install laravel/framewor ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:17
bruker Chamod Dilshan
stemmer
-1
svar
0
visninger
5
DNS-server. Python. Hvordan omdirigere brukeren til bestemte ip-adresse hvis domenenavnet i svart liste
Jeg fant guiden hvordan du kan lage din egen dns server på YouTube. Men jeg trenger din hjelp til å lage en svart liste over ip-adresser, så hvis noen ønsker å få tilgang til utestengt IP-adresse, vil de omdirigere til bestemte ip-adresse som localhost for eksempel.

Down under koden og linken på guide-video.

import socket, glob, json

port = 53
ip = '127.0.0.1'

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind((ip, port))

def load_zones():

jsonzone = {}
zonefiles = glob.glob('zo ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:17
bruker your nightmare
stemmer
2
svar
2
visninger
27
Hvorfor er Valgrind memcheck ikke finne feil?
Jeg har ikke brukt Valgrind før, men jeg tror det skal oppdage noen minnefeil.

Min kode:

#include <stdio.h>
unsigned int a[2];

int main()
{
a[-1] = 21;

printf("%d,", a[-1]);

return 1;
}


Som du kan se, er jeg tilgang til a[-1]som jeg ikke burde.

Hvordan bruker jeg Valgrind?

Jeg kompilering med gcc -g -O0 codeFile.c

Og gjennomføring: valgrind -s ./a.out

Resultatet er:


== 239 == Memcheck, et minne feildetektoren

== 239 == Copyright (C) 2.002 til 2.017, og GNU GPL'd, ved J ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:16
bruker Kristjan Kica
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Slik oppdaterer numpy for Mac?
FEIL: Kan ikke avinstallere 'numpy'. Det er en distutils installert prosjekt, og dermed kan vi ikke fastslå nøyaktig hvilke filer tilhører det som ville føre til bare en delvis avinstallere. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:16
bruker Pier Bianchi
stemmer
1
svar
0
visninger
10
Hvorfor vil ikke Tkinter kjør fange tastekombinasjoner?
Jeg bygger en tkinter app på Python 3.7 og skape en .exe med Pyinstaller 3,5 i Windoows 10. Når du kjører inn koden fra IDE, alt beregnet tastaturkommandoer fungerer som forventet. Men i den kjørbare, tastekombinasjoner fungerer ikke mens enkelttastetrykk er fine.

Her er noen test kode som demonstrerer problemet:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

txt = tk.StringVar()
lbl = tk.Label(root, textvariable=txt)

def key_handle(event):
global txt
txt.set(event.keysym)

def kc_handle(event):
tk.me ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:15
bruker del42z
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Forvirret om GLSL vektormatrise multiplikasjon orden
Jeg har en matrise som gir deg skjermen koordinater når du plugger en vec2 inn i den. Det gir resultater som dette:


Jeg kan invertere matrisen, og plugg i mus koordinater og bruke den til å tillate deg å plassere blokkene med markørenDet er et problem skjønt, hvis oppløsningen ikke følger width = høyde * 2 så får du en messed opp bilde


Bytte sjatteringen slik at matriksen er multiplisert etter vektor løser dette, men nå vil markøren ikke være på linje med blokkenHer er shader kode som bestemme ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:15
bruker Sebastian Frederick
stemmer
1
svar
2
visninger
15
Stillas-DbContext lagrede prosedyrer bare i EF Kjerne
Jeg har alltid brukt kode først med EF Core, nå trenger jeg å bruke Database-First. Det er mange spørsmål, dokumenter og tutorials om dette, undervisning hvordan stillas en database ,

Scaffold-DbContext "Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=Blogging;Trusted_Connection=True;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models


Imidlertid er min eneste kravet her mangler i dem alle. Jeg trenger å stillas bare et par lagrede prosedyrer og visninger, men alle disse dokumentene, og spørsmålet si om hvordan å ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:14
bruker Ashkan Mobayen Khiabani
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Navnet 'CAPTURE_WIDTH' er ikke definert - error
Jeg kjørte en kode på PCen min som handler om musepekeren kontroll med håndbevegelse. Det fungerte perfekt her, men nå er jeg prøver å kjøre den samme koden i en bærbar PC. Jeg installere alle bibliotek som jeg har installert på min PC for dette programmet. Men likevel fant jeg en feil som heter "navnet 'CAPTURE_WIDTH' er ikke definert". Hvordan kan jeg fikset dette?

koden min er som -


import cv2
import numpy as np
from pynput.mouse import Button, Controller
import argparse
from constants import *
from ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:14
bruker Ashiqur Rahman
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Slik sletter du en bestemt barn i Fire sanntid (Vinkel 7)
Jeg har vært fast i å prøve å slette en bestemt barn i min Fire sanntid databasen ved en knapp klikk. En paginator er tilgjengelig med listen over barnet jeg har tenkt å slette på forespørsel. Nedenfor er hvor langt jeg har gone.I har prøvd alt mulig tutorial på nettet, men ingen ser ut til å work.Either den sletter hele forelder node eller det viser en vellykket melding, men ingenting virket.

<div fxLayout fxLayoutAlign="center center">
<mat-form-field fxFlex="60%">
<input matIn ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:13
bruker Oliver Precious Chukwuemeka Jr
stemmer
-1
svar
2
visninger
13
for sløyfe for å sette inn i post tabell
-set serveroutput ON


Skriv en PL / SQL blokk for å sette tallene inn i post tabell. a) Sett tallene 1 til 10, med unntak 6 og 8. b) begå før slutten av blokken

BEGIN
FOR l_counter IN 1..10
LOOP
insert into mails
VALUES (i);
--continue WHEN 6 AND 8;
END LOOP;
commit;
END; ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:13
bruker Bharatkumar Chandvani
stemmer
0
svar
0
visninger
4
python ../manage.py collectstatic - RuntimeError: Max post-prosess passerer skredet
Jeg har en Django app med et reagere frontend utplassert på Heroku. Når jeg prøver å gjøre endringer og deretter kjøre

python ../manage.py collectstatic

det synes å være etter behandlingen en uendelig mengde filer. Det går bare i det uendelige før det til slutt ganger ut.

Når jeg kjører den samme kommandoen i min utvikling modus alt fungerer fint. Jeg kan ikke finne ut hva som er galt. Er filene som blir brakt over feil?

Her er hele meldingen:

Post-processing 'All' failed!

Traceback (most recent call ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:13
bruker able-leopard
stemmer
0
svar
1
visninger
8
Flagre - Hvordan starte en listevisning direkte fra bunnen uten animasjoner?
Jeg skaper en flagre chat app, og når brukeren går inn i chatten, jeg vil at den skal starte fra bunnen (nyligste samtaler), men jeg kan ikke synes å finne en løsning uten overganger / animasjoner som ser så ille når siden lastes.

Her er hva jeg bruker akkurat nå:

var _listController = ScrollController();
override
void initState() {
SchedulerBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
_listController.animateTo(_listController.position.maxScrollExtent,
duration: Duration(milliseconds ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:13
bruker B.Mik
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Er det en måte å filter dimensjon i holoviews Shankey diagram
Jeg prøver å vise migrasjon fra steder i et Shankey diagram i Holoviews, men jeg kan ikke finne en måte å legge en dropdown-type filter. Jeg er ikke lov til å liste et høyere antall sentrale dimensjoner enn hva jeg er plotting, som jeg forventet å arbeide som jeg får rullegardinmenyen i andre HaloViews elementer som den automatisk grupper mine data fra alle de viktigste dimensjonene jeg gjorde ikke tildele til elementet .

import pandas as pd
import numpy as np
import holoviews as hv
from holoviews import o ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:13
bruker NRVA
stemmer
-1
svar
0
visninger
22
Beste praksis for bruk av ES6 kart, Reduser, Filter på typescript?
Er dette den riktige måten å bruke høyere ordens funksjoner i Loggfila:

let myNumbers: Array<number>;
myNumbers = [1,2,3,4,5,6];

let myNumberMap = myNumbers.map((numValue)=>{
console.log(numValue)
});

let total = myNumbers.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue);
console.log(total)

let myFilter = myNumbers.filter((numValue)=>{
console.log(numValue%2 === 0);
})


Jeg kommer fra Java så dette virker som den mest naturlige, men jeg er ikke sikker på dette er ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:13
bruker Cesar D. Puentes F.
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Websiden Collector bruke google bot
Jeg fortsetter et prosjekt som har kommet i noen år på universitetet mitt. En av aktivitetene dette prosjektet gjør er å samle noen websider ved hjelp av google bot.

På grunn av et problem som jeg ikke kan forstå, er prosjektet ikke får gjennom denne delen. Allerede forskning mye om hva som kan skje, hvis det er en del av koden som er utdatert.

Koden er i Java og bruker Maven for prosjektledelse. Jeg har prøvd å oppdatere litt informasjon fra maven er "pom". Jeg har allerede prøvd å endre den delen av kod ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:12
bruker MarceloTrj
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Intent For åpning google maps med spesifikke søketekst
Jeg oppretter en lokal guide app på android, og jeg vil sette en onItemClickListener til mitt utvalg som vil åpne Google Maps med fylt søketeksten. For eksempel: I shoppe kategorien, er det butikker som Zara H & M. Så, jeg ønsker å opprette en intensjonsavtale som vil åpne Google Maps med søketeksten "ZARA nær meg" osv

Kan noen hjelpe meg med det.

Takk på forhånd. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:12
bruker Owais Raza
stemmer
-2
svar
0
visninger
6
Jeg Tring å automatisere scenario: Automatisering scenariet “Logg inn på amazon mobilapplikasjon og søke etter et element, og legg i handlekurven og kjøpe
Under er SCENARIO

• Detaljer data som skal testes: søk etter en 65-tommers TV og kjøpe en tilfeldig (ikke den første / siste) TV fra søkeresultatet ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:11
bruker Rahul
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Hvordan får jeg filbanen for en fil som er lagret ved hjelp write.xlsx eller annen funksjon i R?
Jeg skaper to dataframes og en graf på rstudio. Jeg liksom overføre dem til forskjellige ark i en Excel-fil, men hver gang jeg har å velge filen bane med file.choose (). Er det mulig å tildele filbanen til variabelen når du lagrer filen for første gang? om noen, hvordan kan det gjøres? Jeg kan også få forslag hvis du har to dataframe og en måte å eksportere en Excel-fil annerledes og lettere til Excel-fil. Jeg delte mine koder.

Takk til alle.

dataframe1 <- data.frame("A"=1, "B"=2)
dataframe2 <- data ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:11
bruker mrmevlut
stemmer
-2
svar
0
visninger
4
er stackoverløp søkeboks koblet til irl chat-boksen neural-datastrøm for problemløsning maskinlæringsalgoritme via nodejs
Er stack overflow søkeboks koblet til irl chat-boksen nevrale data feed for problemløsning maskin læring algoritme via nodejs som socket.io accesible Dapp google ethereum nettleserutvidelse? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:11
bruker Lucy Ferro
stemmer
-1
svar
0
visninger
6
hei det jeg vil vite hvor im gjør feil i denne koden
Jeg så en tutorial på youtube om endeløs runner, og jeg gjorde som han gjorde i videoen, men min klone flis er ikke gyting på riktig posisjon her er min kode. Whewnever jeg spwan et nytt ark Det vil gyte på az-aksen, men ikke i riktig posisjon

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class TileManager : MonoBehaviour
{
//for spawn we made an array name of game object
public GameObject[] tilePrefabs;

private Transform PlayerTransform;
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:11
bruker Ali Raza
stemmer
-2
svar
0
visninger
9
Legg til kurv Bruke Session (uten SQL) fungerer ikke
Jeg bruker php og overfor et problem når du legger andre produkt og så on.It vil vise alle produktdetaljer basert på ID rekkefølge (0,1,2,3,4,5) ikke som produkt selected.I allerede søke på Google etter å finne noen løsning, men det ikke arbeide.

Eksempel: 1. velg Produkt (productId = 9): Det vil vise alle detaljer (productId, navn, pris, mengde) basert på productId = 9. Andre velg Produkt (productId = 6): Det vil vise alle detaljer, men basert på productId = 0,1 (jeg kan ikke få 0 som min productId.So det ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:10
bruker Jefri Shah
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Hvem får denne "502 Bad Gateway Nginx"?
Jeg har nylig begynt å bruke SendPulse.com for å sende e-postkampanjer til en liste med tusenvis av mottakere.

Noen ganger mine e-postkampanjer har inneholdt lenker, for eksempel til et innlegg på Facebook.

SendPulse er ment å spore hvilke mottakere klikk som linker.

For å gjøre dette, før du sender ut e-posten min kampanje, de erstatte nettadresser i meldingen med nettadresser som går til sine systemer, som kan ta opp til sporing og deretter omdirigere besøkende til den virkelige målet.

Dessverre er ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:10
bruker Ryan
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Hvordan lage SQL-spørring med flere JSON parametere i golang søknaden?
Som du kan se i min Golang program jeg har en rekke kalt layers.

type Details struct {
Total int `json:"total"`
Gender string `json:"gender"`
}

type Layer struct {
ID int `json:"id"`
City string `json:"city"`
Details []Details `json:"details"`
}

layers := []Layer{
{
ID: 107509018555,
City: "London",
Details: []Details{
{
Total: 158,
Gender: "Male",
},
{
Total: 689,
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:10
bruker Nurzhan Nogerbek
stemmer
-1
svar
0
visninger
12
Ved hjelp av nestede `append`s forårsaker bivirkninger?
Jeg har følgende funksjon som generateс alle undergrupper av en gitt matrise.

Ideen er enkel - I starte med en resultater matrise som inneholder et tomt sett (skive) og for hvert element i den inntastingsenhet numsgå over alle tidligere genererte sett, legger det aktuelle elementet av numsdem og legge de resulterende nye sett tilbake til resultatene array. Ingenting spesielt interessant.

func subsets(nums []int) [][]int {
result := [][]int{{}}
for _, n := range nums {
newSets := [][]int{}
for ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:09
bruker Ivaylo Novakov
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Min DB spørring er greit, men datatable skape tomme rader?
Jeg prøver å finne Tydelig data fra "TrackingDetails" bord og min spørring er fine, men datatable skaper tomme rader. Jeg fast her.
Dette er bildet

Dette er min Kriterier

@Query(value = "SELECT Distinct b.createdOn, b.bagDesc FROM tracking_details b WHERE bagId=?1 ORDER BY createdOn DESC", nativeQuery = true)List<String> findDistinctBagDescByBagId(Long bagId);

$.ajax({
type: "get",
url: "/parcel/getDetailsWithBagId",
data: {
trackId: track ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:09
bruker Ibney Ali
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Hvordan kan jeg setFriend med hjelp av useState?
Jeg prøver å gjøre noen små øvelser i å reagere, men her jeg fikk noen feil:


Kan ikke lese hotellets navn "av udefinert


Kan noen hjelpe meg?

import React, {useState, useEffect} from 'react';
import FriendProfile from './FriendProfile';
import Button from './Button';

const Friend = () => {
const [friend, setFriend] = useState({})
async function getFriend() {
try{
const response = await fetch('https://www.randomuser.me/api?results=1')
const data = await respo ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:09
bruker Mosleh Alnaqeeb
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Installer jump.js uten Webpack
Jeg trenger å bruke dette biblioteket - https://github.com/callmecavs/jump.js , men jeg har ingen Webpack på mitt prosjekt. Jeg ser at installasjonsprosedyren krever litt import, er det mulig å installere denne pakken uten å bruke Webpack?

Beklager hvis spørsmålet er dumt, jeg har alltid trodd at import av JS-filer er bare mulig via Webpack, det er sant eller jeg ikke forstår noe?

JS filene er sammenfattet via moduler tilnærming, for eksempel, hvis struktur min fil er

'use strict';

(function () {


... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:09
bruker Mike L.
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Kunne ikke sette begrepet inn i databasen. Wordpress
Jeg prøver å legge til kategorier til produktet mitt i WordPress. Jeg får denne feilmeldingen "Kunne ikke sette begrepet inn i databasen". Jeg har sjekket Auto-tilveksten av wp_terms, wp_termmeta og wp_term_taxonomy tabeller. Den er allerede på auto tilvekst. Fremdeles jeg får denne feilen. Vennligst foreslå meg en løsning. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:09
bruker Chaudhary Abad
stemmer
-2
svar
0
visninger
10
SQL ADVANCE BLI SPØRSMÅL
Jeg har en tre bord

Brukeren tabell = user_id (pk), brukernavn, FIRST_NAMESTART_PARAGRAPHDu last_name, adresse, by, stat

Filmen tabellen = movie_id, MOVIE_NAME, movie_studio, movie_score

hendelser tabellen = user_id, movie_id, date_watched

spørsmål:

liste over brukernavn som har sett mer enn fem distinkte film. Etter at bruk av produksjonen fra spørsmålet, opprette en kolonne ved hjelp av rang funksjon for å bestille listen av # distinkte filmen sett av brukernavn ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 23:09
bruker Berk Yunur

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more