Siste spørsmål

stemmer
0
svar
3
visninger
28
Hvordan utsette Spring Bean initialisering basert på variabel
Mitt problem er at jeg trenger å få en godkjenning token før jeg ringe til en API. APIen må kalles ved oppstart av programmet. Men jeg har problemer i at begge samtalene skjer samtidig og dermed skape en feil for ikke å ha godkjenningstokenet før du gjør api kall.

I utgangspunktet trenger tokenUtilityClass å skape token før forekomster Paypal klassen. Jeg har prøvd @Preconstruct og @Lazy merknaden men verken jobber for meg.

Jeg har en boolsk verdi av validToken som returnerer sant når godkjenningstokenet ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:33
bruker Edward Muldrew
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Forfriskende Route - Render skjermen når den har blitt vist
Jeg bruker stabelen navigatør og jeg har en data-tunge skjermen som jeg re navigere til par ganger. Imidlertid skjermene mellom synes å mangle i ytelse fordi at data fremdeles er i gang i bakgrunnen.

Jeg prøvde å følge, men det fungerte ikke:

onLoad = () => {
this.props.navigation.addListener('didFocus', () => console.log('x'))
}

componentDidMount() {
this.onLoad()
} ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:33
bruker J Furgalski
stemmer
0
svar
0
visninger
7
NestJS håndtak tjeneste unntak
Jeg jobber med en NestJS app hvor mine tjenester ikke alltid kalt av en kontroller eller en http forespørsel i det hele tatt. Snarere noen tjenester er kalt av en cron tidsplan for å jevne hente data.

Hva ville være den beste måten å håndtere feil i dette scenariet? Jeg implementert en "catch-all" unntak filter, men når min tjeneste som kalles "internt" (ikke av en controller / forespørsel), der feilen ikke blir fanget og jeg har en uoppfanget løfte feil. ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:33
bruker florian norbert bepunkt
stemmer
0
svar
0
visninger
12
# 2006 - MySQL server har gått bort / Bare i noen databaser
Jeg får denne feilen (# 2006 - MySQL server har gått bort) prøver å velge noen av mine databaser i phpmyadmin.

Feilen omfatter denne meldingen:

SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation`, `CHARACTER_SET_NAME` AS `Charset`, `ID` AS `Id`, `IS_DEFAULT` AS `Default`, `IS_COMPILED` AS `Compiled`, `SORTLEN` AS `Sortlen` FROM `information_schema`.`COLLATIONS`


Jeg har lest og implementert mange av løsningene foreslått her, som blant annet i my.cnf fil, for eksempel, den neste:

[mysqld]
wait_timeout = 28800
inter ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:33
bruker CarlOSX
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Stor prosent av forespørslene i CLRThreadPoolQueue
Vi har en ASP.NET MVC applikasjon vert i et asurblått app-tjenesten. Etter å ha kjørt profiler til å diagnostisere mulige langsomme forespørsler, ble vi overrasket over å se dette:

En uvanlig høy% av langsomme forespørsler i CLRThreadPoolQueue. Vi har nå kjøre flere profilerte økter hver komme tilbake etter å ha mellom 40-80% i CLRThreadPoolQueue (noe vi aldri hadde sett før i tidligere profiler). CPU hver gang var under 40%, og etter å ha sjekket våre beregninger vi ikke får plutselige toppene i fores ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:32
bruker Sen
stemmer
0
svar
1
visninger
18
jQuery: få det normale JS formatet på en html element
Jeg bruker jQuery og alt fungerer fint bortsett fra noen få ting. Det er et par ting du ikke kan gjøre med jQuery formatet av et element, men bare med enkle JS format. Spesielt, ved bruk av hasAttributes()i enkle JS.

Dette fungerer:let fooDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];
console.log(fooDiv.hasAttributes()); //returns false as expected
let barDiv = document.getElementsByTagName("div")[1];
console.log(barDiv.hasAttributes()); //returns true as expected
<div>foo</div>
<div id= ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:32
bruker Learn for Fun
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Postgres Hvorfor må jeg kastet NULL til kolonne type type karakter varierende bare?
Jeg får unntak "org.postgresql.util.PSQLException: FEIL: Kunne ikke fastslå datatypen parameter $ 2"

når jeg utføre følgende JPA SQL: @query ( "select u fra brukere u der (u.address =: adresse eller: adresse er null)")

Jeg vet at jeg kan erstatte til "CAST (: adresse som tekst) er null" for å løse problemet, men jeg får unntak bare med en Postgres database på AWS Amazon, jeg ikke får unntak med en intern Postgres database (ikke amazon).

Jeg fant ingen signifikante konfigurasjons forskjeller mellom 2 bord ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:32
bruker GeorgesD
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan skrive syntax highlighting gang og bruke den for flere redaktører
Jeg har en DSL Jeg jobber med og ønsker å skape syntax highlighting for det. Dette reiser spørsmålet hva redaktører / seere skal jeg støtte? Vim? Emacs? Lesere? Sublime? IDE? Skrive samme syntax highlighting for flere ulike mål virker veldig tidkrevende. Ideelt sett ville jeg skrive syntax highlighting gang og kompilere den for ulike mål.

Gjør noe som dette eksisterer? Eg et kors redaktør syntaks utheving rammeverk? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:32
bruker andykais
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Hvordan øke antall kjører beholdere med gnist program som bruker EPJ klynge?
Jeg bruker EMR klynge av en master og 11 m5.2xlarge kjernenoder. Etter å ha gjort noen relaterte beregninger for denne type node, følgende JSON å sette min gnist programkonfigurasjon på EPJ:

[
{
"Classification": "capacity-scheduler",
"Properties": {
"yarn.scheduler.capacity.resource-calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
}
},

{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.nodemanager.vme ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:32
bruker Yousef Alkhanafseh
stemmer
1
svar
0
visninger
8
Få en liste over de som har forlatt telegram robot
Jeg gjorde en robot for salg. Mitt spørsmål er hvordan kan jeg få dem som forlater roboten og sette deres status av? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:32
bruker سایت غزلانه
stemmer
-1
svar
1
visninger
16
skape en Listview i en Fragment og ikke kunne passere sammenheng til adapter
Jeg prøver å lage en Listview i et fragment, og jeg tror ikke kunne passere sammenheng til adapter feil: Forsøk å påberope virtuell metode 'android.view.ViewGroup $ LayoutParams android.view.View.getLayoutParams ()' på en null objekt henvisning

listview = root.findViewById(R.id.listview1);


membersArrayList = db.Table_cart();

myAdapter1 = new MyCart.MyAdapter1((getContext().getApplicationContext()));
listview.setAdapter(myAdapter1);

registerForContextMenu(listview);
return root;
}


... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:31
bruker omya patil
stemmer
-1
svar
0
visninger
13
Hvordan få tilgang til Barcode Scanner utgang fra en PDA i en Android-applikasjon
Jeg prøver å utvikle en Android-app for en PDA skanner. Vet noen hvordan du kan få tilgang i app selv verdien returneres av strekkodeleser?

Takk! ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:31
bruker Daniel
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Sammenligning columes DataFrame
Jeg har 4 dataframes: Dataframe1, Dataframe2, Dataframe3, Dataframe4. Hver DataFrame inneholder flere, forskjellige og lignende kolonner.

Jeg har også en liste som heter funksjoner med 3 elementer: '1', '2', '3'.

Jeg vil sammenligne elementene i listen med kolonnene i min dataframe, så til slutt, jeg har bare kolonner i dataframes som finnes i listen.

Jeg prøvde:

for x in features:
if x in DataFrame1:
x1=DataFrame_new1[features].values
elif x in DataFrame2:
x2=DataFrame_new2[featur ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:31
bruker Student1992
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Hvordan tenke på TNS tester for Vinkel Nativescript prosjekter?
Jeg har nylig begynt å prøve ut Nativescript med kantete og prøver å sette opp noen tester for mitt prosjekt.

For vanlige Vinkel prosjekter, vil jeg holde mine testfiler i samme katalog som den koden de skal teste.

Når jeg bruker tns test initdet synes å opprette en ny katalog src/testsfor meg hvor jeg kan plassere mine Nativescript spesifikke tester. Er dette den beste praksis for å følge og skal jeg tenke på denne katalogen mer som et sted for integrasjonstester eller også for enhet tester?

Er det en ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:31
bruker lidholm
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Hvordan få posisjonen til et element i en .doxc eller PPTX bruke OpenXML?
Dokumentasjonen for OpenXML er ganske dårlig, så jeg skjønte det var verdt å stille spørsmålet her. Jeg prøver å åpne opp en DOCX-fil og trekke ut teksten fra den, sammen med eventuelle bilder som kan være innebygd. Målet er å til slutt OCR bildene, det er derfor jeg vil gjerne vite deres posisjon i dokumentet ved siden av teksten. Jeg forstår at jeg kan trekke ut bilder ved hjelp av noe som dette:

private static void ExtractImages(MainDocumentPart mPart, string filePath)
{
int imgCount ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:31
bruker chrispy
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Hvordan å skape en rekke nestet komponenter utenfor render () -funksjonen i React Native?
Jeg har en skjerm implementert som en klasse, med en render metode. Jeg prøver å lage en metode som vil returnere en rekke <View>komponenter med to <Text>komponenter som barn.

Å destillere problemet ned ytterligere her, jeg prøver bare å finne ut hvordan du kan returnere en komponent nestet med et barn. Dvs:

makeNested() {
return <View> <Text>test</Text> </View>
}

render() {
return (
{makeNested()}
)
}


Som gir meg en feil å fortelle meg at t ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:31
bruker Nathan Draper
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Avklaring på error_page direktivet i Nginx
Etter distribusjon av en mal som erstatter standard Nginx ikke-stylet en, jeg har nylig fått rapporter om feil side et sted som er uvanlig.

Mine direktiv ser slik ut:

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /error_page/50X/502.html {
root /var/www/html;
}


Fra min forståelse, dette direktivet bare endrer malen, men endrer ikke oppførselen til hvordan 502s returneres? (Noen teoretisere at 502s er mer aggressive enn det det pleide å være) ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker e_mam106
stemmer
-1
svar
0
visninger
15
Hvorfor jeg ikke kan sette en ViewModel variabel fra en Vis kode Bak i MVVM?
Når en UserControl er lastet, jeg vil ha en variabel fra ViewModel å bli satt fra Vis-koden bak.

For å gjøre dette har jeg gjort noe som dette i Vis-koden bak:

public partial class RegistroPPLView : UserControl
{
RegistroPPLViewModel rpplv = new RegistroPPLViewModel();

public RegistroPPLView()
{
InitializeComponent();
rpplv.service = new WindowService();
}
}


Og fra ViewModel jeg gjør noe som dette:

public class RegistroPPLViewModel : Vi ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker Paul Miranda
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Kubernetes - Monterings Vedvarende Volume som rotkatalogen
Jeg prøver å lage en ny Kubernetes distribusjon som vil tillate meg å vedvare en pod tilstand når den startes på nytt eller nedleggelse. Bare for noen bakgrunn, er Kubernetes eksempel en administrert Amazon EKS Cluster, og jeg prøver å innlemme en Amazon EFS-støttet Vedvarende volum som er montert på pod.

Dessverre så har jeg det nå, PV mounts til /etc/blir som ønsket, men innholdet nesten tom, bortsett fra noen filer som ble endret under oppstart.

De distribusjon YAML utseende som følger:

kind: Deployme ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker ChrisDevWard
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Hvordan sette / finne brukerroller fra organisasjon basert Identity i .NET kjerne
Jeg prøver å finne ut hvilken rolle (r) en bruker har i en Blazor Server app som har godkjenningsoppsettet for en organisasjon som bruker MS kontoer og Azure Active Directory. Jeg vil tro at rollene er satt av IT Operations-teamet administrere MS kontoer, men jeg er ikke å finne hvor du skal bekrefte at.

Så jeg vil gjerne vite: hvor er rollene satt ved bruk Org autentisering , hvordan kan jeg endre dem , og er det en enkel måte å se hvilke roller en godkjent bruker har ?

Jeg prøvde på utkikk etter en godk ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker CoderLee
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Sende control_header, instuction og innhold med pyusb
Jeg prøver å bruke pyusb å sende en kommando. Jeg har en manual for en enhet, og det står at hver kommando er 4 byte.


Kontroll header er 0xB6
Instruksjon: 0x01
Innholds (to bytes): 0x02 0x00
Funksjon: Slå


Ser på


def ctrl_transfer(self, bmRequestType, bRequest, wValue=0, wIndex=0,
data_or_wLength = None, timeout = None):Jeg synes det er vanskelig å forstå hvilke parametere jeg skal fylle. Er overskriften noe som er lagt til meldingen eller wValue, Windex? Er undervisningen byte legges ogs ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker user2352084
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Hvordan plotte grafer ved hjelp plotly?
Jeg har denne prognoser kode, hvor grafene er plottet ved hjelp matplotlib: https://drive.google.com/file/d/1Z-35uZpDfwVcPXlY-BrdvdnYczAbDkXI/view .

Jeg ønsker å visualisere grafer ved hjelp PLotly, men jeg finner en måte å konvertere dem ... Jeg vet ikke hvordan de skal fordi matplotlib ikke eksplisitt angi x- og y etiketten, mens plotly må ha aksen spesifisert ... hvordan kan jeg løse problemet?

For eksempel, jeg vil lage en graf i plotly for testen, akkurat som viste i koden med matplotlib.

def parse ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker iuliana iuliana
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Tvinge en USB-masselagringsenhet for å bruke WinUSB driver
Jeg har en situasjon som ligner på dette innlegget , som ble dessverre igjen ubesvart.

Jeg har tilpasset maskinvare som bruker en USB / SD bridge ( USB2642 ) for å avsløre et SD-kort til en vertsmaskin via USB. Jeg kan endre VID / PID combo av USB2642 (og jeg har), men ikke noen andre beskrivelser.

Min søknad kommuniserer med SD-kortet ved hjelp av SCSI kommandoer gjennom libusb. Som sådan, jeg trenger SD-kort for å bruke WinUSB driver. Ved hjelp av Zadig, er det lett nok til å erstatte driveren, men hver ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker fchasse
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Hvorfor skjer dette rare kompilatoren atferd i Android Studio 3.6?
Jeg har oppdatert til Android Studio 3.6 i dag ( #AI-192.7142.36.36.6200805bygget på 12 februar 2020). Jeg bruker Kotlin (min versjon - 1.3.61- oppdateres). Min Gradle versjonen er 5.6.4(den siste).

En veldig merkelig ting som skjer for meg.

Det første problemet er at nå må jeg trykke lagre-ikonet ( ^s) før du kjører. Inntil Android 3.5 var automatisk. Men det er OK, er det et spørsmål om å bli vant til det.

Det andre problemet er verst. Jeg har en typealias som var Arraylist og jeg trengte forandring t ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker Paulo Buchsbaum
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Unity, Feil prøver å skyte noe i en 3d isometrisk spill
Jeg gjør en 3d isometrisk spill, og jeg prøver å skyte ting fra spiller til en retning taked med en joystick, og jeg ønsker at det skyter når jeg slipper joysticken. Du kan easly søke slagsmål Stars video for å forstå bedre hva jeg mener. Det første manuset er av joysticken og andre for skyte (jeg puttet den i spilleren). Det gir nå meg denne feilmeldingen: objektet du vil instantiate er null.

Joystick manus:

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.EventSystems;
using System.Collections ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker Marco Sajeva
stemmer
0
svar
0
visninger
12
HTTP GET søkeparametere fra forskjellige lister
Jeg trenger å gjøre en HTTP GET be om å hente noen filtrerte data. Min API godta tre rekke parametre og i min kode har jeg 3 forskjellige lister over parametere. Er det mulig å lage et kart som inneholder parametre med samme nøkkel og forskjellige verdier fra 3 lister med int?

Future<List<Tour>> fetchFilteredTours(List<int> bikeTypeIds,
final List<int> difficultyIds, final List<int> locationIds) async {
final Map<String, String> qryParams = {
};

//How ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker E.Benedos
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Feil deserializing JSON-fil i Visual Studio
Jeg har vanskeligheter med å prøve å trekke ut data fra følgende JSON tabell:

{"type":"header","version":"4.8.3","comment":"Export to JSON plugin for PHPMyAdmin"},
{"type":"database","name":"archaism_dictionary"},
{"type":"table","name":"dictionary","database":"archaism_dictionary","data":
[
{"id":"0","word":"wordOne","synonym":null,"definition":"defOne"},
{"id":"1","word":"wortTwo","synonym":null,"definition":"defTwo"}...


Mitt mål er å få en streng utgang for hver "ordet" og hver "definisjon". Jeg har f ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:30
bruker AR Learn
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Hvordan lage en løkke med navigasjonskontroller
Jeg jobber for tiden på en app som har et bord visning kontrolleren i et navigeringskontroller. For enkelte knapper i cellene Jeg ønsker å vise det samme tabellvisning Controller men med forskjellige innstillinger. Jeg er for tiden forsøker å gjøre dette ved å koble et show tilbake til navigasjonskontrolleren som gjør vise det, men det gjør det modally. Mitt spørsmål er hvordan jeg er i stand til å vise tabellvisning igjen med det i bunken vs en modal dukke opp. PS Jeg gjør dette ved å dra et show for tiden ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:29
bruker JJEW22
stemmer
0
svar
1
visninger
10
Hvordan kan du bruke et bakgrunnsbilde som ikke dekker skjemafelt?
Jeg har en side med flere seksjoner. På en av seksjonen er en kontaktskjema.

<div class="watermark">
<section>1</section>
<section>1</section>
<section>1</section>
<section>... here is a form</section>
</div>


Siden har et bilde som bakgrunn, som et vannmerke. Jeg har legge den ved hjelp av følgende css

.watermark::after {
content: "";
background: url(my_watermark.png) no-repeat;
opacity: 0.1;
top: 10%;
left: ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:29
bruker hotfix
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Ikke automatisk utfylling søke beliggenhet i flagre
onTap: ()async{
await PlacesAutocomplete.show(
context: context,
apiKey: "",
mode: Mode.overlay, // Mode.fullscreen
);
},


implementert denne koden og få pakker flutter_google_places. men det er ikke fullført autosøk ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:29
bruker ishane
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Selen: Hvordan få dagens aktivert nettleser for ikke bare Chrome, men også Firefox, Edge?
For å få strøm aktivert Brower, fistly, nettleseren skal åpnes av under kommando i CMD.

chrome.exe --remote-debugging-port=9222


Og i python koden, kan du koding som nedenfor.

chrome_options = Options()
chrome_options.add_experimental_option("debuggerAddress", "127.0.0.1:9222")
driver = webdriver.Chrome('chromedriver/chromedriver.exe', options=chrome_options)


Men det jeg vil vite er ..... hvordan kan jeg dette for Firefox, og Edge?

Vennligst la meg vite hvordan du får dagens aktivert nettleseren Firef ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:29
bruker PUSS STUDIO
stemmer
-2
svar
0
visninger
12
SQL, PLS hjelp fra partneren kjøp tabellen, må du finne alle kunder som har gjort kjøp
Fra partner kjøp tabellen, må du finne alle kunder som har gjort kjøp med partner_id = 111 fra 01.01.2019 til 04.04.2019, mens de ikke gjør noen kjøp fra samme partner i 01.05.2019 til 01.06.2019. ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:29
bruker Albert Nasibyan
stemmer
0
svar
3
visninger
21
IE ikke støtter math.trunc
Den under koden fungerer fint i Chrome, men i IE jeg ser under konsollen feil
"objekt støtter ikke egenskapen eller metoden 'AVKORT'"

Kodebit:

if (Math.trunc(Days) > 45)) {
alert("it should be less than 45 days");
}``` ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:29
bruker Dev
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Input format for marching_cubes_lewiner ()?
Dette er første gang jeg bruker marsj kuber algoritme og jeg lurer på hva som ville være riktig format for volum innspill til marching_cubes_lewnier () funksjon?

Jeg følger dette eksemplet og ønsker å bruke min sett av punkter i stedet for ellipse_double i eksempelet.

Takk! ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:28
bruker MadPhysicist
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Matlab raskere rcnn flere klasser og attributter
Så jeg har prøvd å trene meg nevrale nettverk for å preform objekt gjenkjenning.

Min datasett består av 3 klasser, hver har sine egne egenskaper.

Jeg vet ikke hvordan å mate min datasett til nettet og vil gjerne litt hjelp.

hilsen

'C:\Users\pawel\Documents\MATLAB\Datasetfinal\18.jpeg' 1x0 struct 1x0 struct 1x4 struct
'C:\Users\pawel\Documents\MATLAB\Datasetfinal\19.jpeg' 1x0 struct 1x0 struct 1x4 struct
'C:\Users\pawel\Documents\MATLAB\Datasetfinal\22.jpeg' 1x0 struct 1x0 struct 1x4 struct
'C:\ ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:28
bruker Paweł Habrzyk
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan vise Fullpage loader / spinner før React App ferdig lasting
Hvordan lage Fullpage loader / spinner som vil laste først og deretter vil bli vist frem React (eller forskjellige JS basert rammeverk) app fullt laster.

Med "fullt laste" Jeg mener det øyeblikk da leseren spinner stopper å spinne.

Jeg gjorde de laster / spinnere for ikke-js utførte nettsteder, men jeg er ikke sikker på hvordan å gjøre dem for JS-rendret apps.

Hvordan vet jeg når roten div er fylt med fullastet React app? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:28
bruker Baterka
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Django: hvordan å lage reagere og eksport / import arbeid i en enkelt JS statisk fil?
I min Django mal, jeg lasting React via CDN og også å laste index.jsskript fra statisk url der React kode livet:

<!DOCTYPE html>
<html>
{% load static %}
<head>
<script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.26.0/babel.js"></script>
... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:28
bruker barciewicz
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Har du problemer mens visualisere mine 1 GB mb csv fil data ved hjelp av heftet i R. Jeg har 8GB RAM med 256 GB SD-kort
Jeg arbeider med tidsseriedata CSV-filer som har 1 GB størrelse. Jeg ønsker å visualisere data ved hjelp av pakningsvedlegget biblioteket for å vise bare første 10 000 rader, men det gir meg feil i form av minnetildeling. Jeg har brukt følgende kode for å visualisere data som fungerte perfekt for lav størrelse filer, men fungerer ikke for store filer

library(leaflet)
crime_Data_leaflet <- Data[1:10000,] # display the first 10,000 rows
Data$popup <- paste("<b>crime type #: </b>", Data$`Cri ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:28
bruker Shah
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Lag en fil og legge den datoen via Task Scheduler
Hvordan kan jeg legge til datoen på en fil blir opprettet w oppgave planlegger og opprette en ny fil hver gang? Jeg har lest at du kan lage en batch fil til å gjøre dette, men det ville være lettere hvis Win Task Scheduler kan gjøre det .... ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:28
bruker Malcum
stemmer
-1
svar
0
visninger
22
Begrens antall kolonner for å lese av read_csv ()
Jeg har en csvfil med stort antall kolonner, så pd.read_csv()returnerer feil:

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/lib/python3.5/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 702, in parser_f
return _read(filepath_or_buffer, kwds)
File "/usr/lib/python3.5/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 435, in _read
data = parser.read(nrows)
File "/usr/lib/python3.5/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 1139, in read
ret = self._engine. ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:27
bruker Mark
stemmer
-3
svar
1
visninger
20
Anbefaling for automatisering skript for søking søkeord
Jeg lurte på om noen kunne fortelle meg en måte å lage et skript i bash eller andre språk som ville: Åpne opp en fil (mulig en .jar fil) søke etter bestemte søkeord, og deretter opprette et dokument med funnene.

Takk på forhånd!! ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:27
bruker Francisco Barahona
stemmer
0
svar
1
visninger
5
utløser kommando ikke funnet i skape reagerer-app - hvordan du legger til package.json?
Jeg får denne feilen etter å ha installert skape reagerer-app, og prøver å kjøre "NPM run eject"


Utløser: command not found.


Hvordan kan jeg redigere package.json å kjøre kommandoen jeg fant i dokumentasjonen? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:27
bruker kruchkamgar
stemmer
0
svar
1
visninger
8
Hvordan lage en beregning basert på flere kriterier i IBM Cognos
Jeg prøver å lage en beregning i Cognos basert på en rekke kriterier. For eksempel ønsker jeg å få en telling av alle postene i mitt datasett som har følgende kriterier:

Data_Level = "Aggregate"
Problem_Area = "Request"
IsResearch = "Nei"
Substate_ID = "Incomplete - Avlyst"

Jeg vil da kalle denne verdien: 'Aggregerte data - Non Forskning'

Takk på forhånd for din tilbakemelding. Jeg gjennomfører en mulighets test av Cognos forhold til andre BI-verktøy, så jeg prøver å gjenskape den samme rapporten over ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:27
bruker JasonR
stemmer
0
svar
0
visninger
8
switchNavigator med reagerer-navigasjon 5
Med reagere-navigasjon 4, var i stand til import og bruk switchNavigator fra "reagere-navigasjon" -pakken.

import {
createAppContainer,
createSwitchNavigator,
createStackNavigator
} from "react-navigation";

import MainTabNavigator from "./MainTabNavigator";
import LoginScreen from "../screens/LoginScreen";
import AuthLoadingScreen from "../screens/AuthLoadingScreen";

export default createAppContainer(
createSwitchNavigator(
{
App: MainTabNavigator,
Auth: AuthLoadingScreen,
... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:26
bruker singhspk
stemmer
0
svar
0
visninger
27
Lese Store JSON-filer ved hjelp json.load ()
Jeg prøver å laste inn en stor JSON-fil i min python kode ved hjelp av json.load(), men på grunn av størrelsen på filen, det fører til en minnefeil.

Jeg trenger å omgå dette for å gi min filen som skal leses, er den eneste metoden jeg kan tenke på er å bryte filen i mindre biter for å deretter bli analysert.

Hvordan kan dette skje? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:26
bruker O. J. Parr
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Når blir tf.debugging.assert_shapes kaste ValueError eller InvalidArgumentError?
Jeg har problemer med å jobbe ut når tf.debugging.assert_shapeser ment å kaste ValueErrorog når InvalidArgumentError. De docs si


Hvis [et argument] ikke ha en form som tilfredsstiller alle begrensninger er spesifisert ... InvalidArgumentErrorheves.


Det så senere sier


Høyninger:
ValueErrorHvis statiske sjekker fastslå noen form begrensningen er brutt.


Det følgende eksemplet

import tensorflow as tf


@tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec((1, None))])
def op(t: tf.Tensor) -> tf.Tensor: ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:26
bruker joelb
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Spring batch kan ikke opprette filen [output file] når du kjører jobLauncher.run
Jeg har en fjær batch kjører jobb som leser fra en database og skriver til en XML-fil. Jeg satt opp en RestController å utløse jobben via en HTTP-forespørsel, går den første jobben riktig, men de andre jobbene kan ikke kjøre og kaster en IOException (kan ikke opprette fil). tilsynelatende filen er fortsatt låst av den første jobben så de andre jobbene ikke får tilgang til den.


Hvordan kan jeg løse dette problemet
gjør ferdig jobben sin tråd fortsette å kjøre selv når det kommer ut med fullført status? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:25
bruker Oussema Ben Abdallah
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Gjør POST forespørsel inne uendelig mens loop som leser rammer fra webkameraet
Jeg leser rammer fra webkameraet video feed inne en stund loop som går videre til brukeren trykker q.

Utdrag:

main.py

#...
import functions
sent = False
while True:
if condition:
#do other stuff
if not sent:
try:
functions.sendNotification()
except Exception:
pass
sent = True
#...


functions.py

#...
import grequests
def sendNotification():
print('send')
API_ENDPOINT = "http://localhost:3000/api/v1/endpoint"
# data to be sent to api
data = ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:25
bruker Scaramouche
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Hvordan sjekke om en eller to av min søknad / Nettstedet er nede ved hjelp av java-kode
Kan noen hjelpe meg med java-kode som kan sjekke om en eller to av min søknad / Nettstedet er nede ved hjelp av java-kode. ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:25
bruker S Akin Sabak
stemmer
0
svar
1
visninger
16
Får x / y skifte i Fabric objekt flytte arrangementet
I denne jsFiddle har jeg en Fabric rect som kan dras. Det jeg trenger å vite er hvor mye rect ble dratt horisontalt (X) og vertikalt (Y).

Jeg fange flytte arrangementet, men jeg har problemer med å finne skifte i X og Y. Slik skriver du ut X / Y mål tatt fra hendelsen? Merk at den første posisjon er x = 50, y = 50. hvis jeg flytter rect, da stoppe og deretter bevege seg igjen, må den skifte være relativt til x = 50, y = 50.

var canvas = new fabric.Canvas('c');

var coords = new fabric.Textbox("not moved y ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:25
bruker ps0604
stemmer
-2
svar
0
visninger
10
Hvordan å fokusere andre felt når klikk på Neste-knappen i React Native
Jeg prøver å implementere en funksjonalitet når brukeren klikker på neste-knappen etter at jeg ønsker å fokusere på neste felt. Det er mulig gjennom ref, men jeg ønsker ikke å bruke det, jeg ønsker å implementere denne funksjonaliteten uten ref. kan noen vennligst hjelpe meg å oppnå meg mål. Takk ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker Jonas
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Tilpass koordinater akse i geom_sf
Jeg bruker geom_sf for å lage et kart. Jeg vil tilpasse aksen (der koordinatene viste).

Jeg ønsker å bli kvitt på .5 koordinater, ikke bare på etiketten, men også linjene ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker Itxaso Quintana
stemmer
1
svar
2
visninger
20
grensesnitt navn må starte med en kapitalisert jeg
Nå er jeg bygge web-applikasjon ved hjelp React.js, Redux Saga og typescript.

Når jeg installerer NPM pakker, fikk jeg feilen som dette - grensesnitt navnet må starte med en kapitalisert jeg .

Jeg måtte oppdatere grensesnittet navn og lagt jeg å dra over navn som prefiks.

Som dette: Props -> IProps

Men jeg tror det er ikke beste løsning og mener det bør være ideell metode for å løse dette problemet.

Her er tslint.json.

{
"extends": [
"tslint-config-blvd",
"tslint-react"
],
"linterOpti ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker M. Palladino
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Er det et alternativ for multiprosessor samling med Chapel kompilatoren?
Under kompilering, ser jeg at bare én prosessor brukes for kompilering. Jeg lurte på å fremskynde kompilering prosessen hvis det er et alternativ å legge multi-prosessor samling? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker Demz
stemmer
0
svar
0
visninger
23
Hvordan gjør jeg min bash script på nedlastingen automatisk slå inn i en terminal kommando?
Jeg planlegger å skrive en bash script, og jeg kommer til å sette den på GitHub. Når brukere laste den ned, jeg vil at det skal bli til en terminal kommando. Jeg vet hvordan du gjør dette manuelt, men jeg vet ikke hvordan du gjør det i manuset, slik at den automatisk ville gjøre det.

Takk for hjelpen på forhånd! ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker TheCoderBoss531
stemmer
0
svar
0
visninger
5
OtherGlobalError.window.onerro] Invariant Brudd: Ugyldig hook samtale
Jeg utvikler et Sharepoint web del hjelp reagere komponent med kroker. En komponent er en liste over element (data grid) Jeg vil på rad klikk (eller skriv eller knappen) for å åpne en modal dialog eller panel som er i en annen komponent. I forsøkt kendo Grid med Dialog og kontor-ui-stoff-reagere s DetailsList med Modal og Panel

Jeg får alltid feil:

[1582660740065][OtherGlobalError.window.onerro] Invariant Violation: Invalid hook call. Hooks can only be called inside of the body of a function component. ba ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker user14268
stemmer
0
svar
1
visninger
7
Hvordan videre utgåtte meldinger på Azure Service Bus
Jeg har en Azure Service Bus tema back2gq. Jeg har konfigurert EnableDeadLetteringOnMessageExpiration og videresending til en kø som heter dlq. Meldingene på dlqer fortært av en overvåking tjeneste. Min intensjon var å oppdage når en klient har stoppet behandlingen meldinger (grunn til å krasje eller koble).

Mine meldinger har en TTL på fire sekunder. Standard TTL for abonnementet er ti sekunder. Men ikke meldingene ikke bli videresendt til dlqetter ti sekunder.

Jeg har brukt Azure Service Bus Explorer fo ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:24
bruker djf
stemmer
-1
svar
1
visninger
27
Hvordan bruke java 8 (LAMBDA) for å sjekke samlingen hvis alle periodene objekt er sammenhengende perioder
...

public class DateLimiter {
private Date startDate;
private Date endDate;
}

List<DateLimiter> period = new ArrayList<>();
period.add(1/1/2020, 31/1/2020);
period.add(1/2/2020, 29/2/2020);
period.add(1/3/2020, 1/5/2020);

period.sort((o1, o2) -> o1.getStartDate().compareTo(o2.getStartDate()));


...

Hvordan bruke java 8 (LAMBDA) for å sjekke samlingen hvis alle periodene objekt er sammenhengende perioder for eksempel endDate + en "dag" skal være lik til neste periode Startdato ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker shay
stemmer
0
svar
2
visninger
21
Hvordan returnere en MD5 og SHA1 verdi for flere filer i en katalog å bruke BASH
Jeg skaper en bash skript for å ta en katalog som argument og gå tilbake til std ut en liste over alle filene i denne katalogen med både MD5 og SHA1 verdien av filene presentere i denne katalogen. De eneste filene jeg er interessert i er de mellom 100 og 500K. Så langt har jeg fått så langt. (Seksjon for Manus)

cd $1 &&
find . -type f -size +100k -size -500k -printf '%f \t %s \t' -exec md5sum {} \; |
awk '{printf "NAME:" " " $1 "\t" "MD5:" " " $3 "\t" "BYTES:" "\t" $2 "\n"}'


Jeg får litt forvirre ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker SqLITE
stemmer
-1
svar
2
visninger
42
hvorfor kan ikke jeg skriver angi stedet for heving en knapp?
Jeg har en inngang lærebok i HTML, og jeg ønsker at når jeg trykker ENTER på konkrete innspill textox det må utføre en funksjon:

<input type="text" placeholder="English" id="englinput" onkeypress="enterEvent()">


Hva bør jeg siffer i Javscript kommando for å utføre noe sånt

function enterEvent() {
document.getElementById('btnport').style.visibility = 'visible';
document.getElementById('btnstart').style.visibility = 'hidden';
} ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker Isaac
stemmer
0
svar
1
visninger
10
Elasticsearch Kriterier for felt med flere verdier
Er det mulig å skrive en Elasticsearch spørring som returnerer bare dokumenter som har flere verdier i et gitt felt? Jeg bryr meg ikke om hva disse verdiene er, bare at et felt har flere, i stedet for en.

Jeg vil gjerne søket til kampen:

{
"color": ["red", "blue"]
},
{
"color": ["green", "yellow", "orange"]
}


men ikke

{
"color": "red"
}


Ideelt sett ville jeg foretrekker å unngå å bruke skript i søket mitt; de er deaktivert på min klynge. ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker Andrew Rueckert
stemmer
0
svar
0
visninger
19
To OpenSSL-versjoner på samme system som henviser til feil C ++ inkludere filer
Jeg har to versjoner av OpenSSL på min maskin, 1.0.2s og 1.1.1d.

Locations are,
1. /usr/locas/ssl/openssl
2. /usr/local/ssl_1.1.1d/openssl


Inne andre openssl det er en fil ssl.h som har inkluderer filer som,

# include <openssl/lhash.h>
# include <openssl/pem.h>
# include <openssl/hmac.h>
# include <openssl/async.h>


Men disse filene blir søkt i første versjon (1.0.2) av OpenSSL i stedet for andre. Den første versjonen har ikke alle filer som er nylig introdusert i ny versjon gru ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker Kalpesh Tawde
stemmer
-1
svar
0
visninger
19
Praktisk datastrukturer og algoritmer for den gjennomsnittlige Java-utvikler
Jeg prøver å studere datastrukturer og algoritmer (aka DSA ) helt på min egen. Jeg trenger en eller to bøker / ressurser som lærer minimum DSA for den gjennomsnittlige utvikleren jobben Java. Med gjennomsnittlig Java-utvikler, jeg mener programvareutviklere eller QA automasjonsingeniører som ikke vanligvis trenger ikke å opprette nye DSA for jobben sin. Det vil si, kan de bare bruke de eksisterende DSAs.

Mange arbeidsplasser er "gjennomsnittlig" eller "ganske rutinemessig". De trenger ikke innebære å utvik ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker Tom Joe
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Laravel 5,8: __construct () må være av den type som heltall, matrise gitt
hei jeg har et problem med skjema i laravel 5.8. Når jeg sender skjemaet jeg har denne feilen


Symfony \ Komponent \ Debug \ Unntak \ FatalThrowableError (E_RECOVERABLE_ERROR) argument 2 føres til symfony \ Komponent \ HttpFoundation \ RedirectResponse :: __ konstruksjon () må være av den type som heltall, matrise gitt, kalles i C: \ xampp \ htdocs \ transport \ leverandør \ laravel \ rammeverk \ src \ Illuminate \ Routing \ Redirector.php on line 203


Min controller:

public function zawies(Request $re ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker Erni
stemmer
0
svar
1
visninger
15
Arcpy modulo doesnt show i Pycharm
Jeg prøver å integrere noen python i ArcGIS ved hjelp arcpy men jeg kan ikke finne den når jeg går inn i prosjektet tolk og installere, det bare viser meg arcpy-metadata, arcpy-virtualenv, arcpytext og arcpylogger, er det noen løsning på dette? Jeg er ny på python og jeg er probablt mangler noe virkelig dumt, men jeg virkelig setter pris på hjelp ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:23
bruker Diego Fonseca
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Gettext error "FileNotFoundError (ENOENT, FileNotFoundError: [Errno 2] Nei oversettelsesfil funnet for domenet:"
Jeg ønsker å innføre internasjonalisering / i18n inn en søknad jeg skaper, men jeg ønsket å teste det som jeg aldri har brukt det før.

Min grunnleggende testfilen (translation.py) lagres i en mappe Translation, med strukturen som følger:

./Translation
/translation.py
/translation.pot
/locales
/de
/LC_MESSAGES
/translation.mo
... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:22
bruker ypowt
stemmer
1
svar
0
visninger
8
Lille firkantknappen GTK +
Jeg trenger å fylle GtkGrid med mange knapper, men de er for store og ikke har plass på skjermen. Hvordan kan jeg gjøre det 10px * 10px? set_size_request fungerer ikke i dette tilfellet.

for(int i{0}; i < 128; i++){
for(int j{0}; j < 8; j++){
paint_btn_arr[i][j] = gtk_button_new();
}
}
up_grid = gtk_grid_new();
down_grid = gtk_grid_new();
for(int i{0}; i < 64; i++){
for(int j{0}; j < 8; j++){
gtk_grid_attach(GTK_GRID(up_grid), p ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:22
bruker KonstantIMP
stemmer
1
svar
1
visninger
11
hvordan du endrer koblingssiden på en paypal knapp via kode
Kan jeg endre redirect-on-suksess siden at en bruker blir omdirigert til etter betaling med paypal generert knapp fra koden?

Jeg har denne koden:

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="sfdg@asdf.asdf">
<input type="hidden" name="lc" value="US">
<input type="hidden" name="item_name" value="classes">
<input type="hidd ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:22
bruker Ben
stemmer
1
svar
1
visninger
21
Er det en R funksjon for å finne en liste over alle datoene mellom to verdier. deretter sette dem som rekker?
Jeg har en dataframe i følgende format:

Contract_Begin Contract_End FP
2020-01-01 2020-01-31 5
2020-01-01 2020-03-31 6


Hvis Contract_End - Contract_Begin er mindre enn en måned, jeg ønsker å sette inn de ekstra måneder som rader under. Her er den ønskede effekt.

Contract_Begin Contract_End FP
2020-01-01 2020-01-31 5
2020-01-01 6
2020-02-01 6
2020-03-01 6


Forsøk på å oppnå i R som en del av pre databehandling ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:22
bruker Tim Batten
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Passerer data til GET Request bruke WP REST API
Jeg skriver en Wordpress plugin som tar i surveydata, kartlegger resultatene av disse dataene til et API-kall, og returnerer elementer fra en database. Jeg har GET og POST funksjonalitet arbeider hver for seg, men jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar om hvordan du får de argumentene inn i GET-forespørsel av tilpassede endepunkt docs . Det er foreløpig satt opp slik at den fremre enden av programmet går i data via en POST-forespørsel, men jeg lurer på:


Er POST engang nødvendig, eller er det en enke ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:22
bruker Michael C
stemmer
0
svar
0
visninger
16
Slik å plotte en ROC-kurve ved å variere en parameter i en pandaer dataframe
Jeg prøver å plotte flere ROC kurver på en tomt ved å variere en variabel i en celle i en pandaer dataframe.

Så i en bestemt rad, hvis den totale er over en viss terskel så vil det bli klassifisert som en faktura. Jeg ønsker å bli plotte de forskjellige kurver på forskjellige terskler av totalt.

Dette er koden som jeg har så langt som måler grunnleggende beregninger og er et forsøk på å plotte ROC-kurven, men jeg har vært mislykket så langt.

import os
import pandas as pd
from sklearn import datasets, m ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:22
bruker skspawn
stemmer
0
svar
1
visninger
19
Hvordan du skriver ut tegn fra excel celle før det er en stor bokstav?
Jeg er for tiden bare gripe de første 60 tegn, men jeg vil ha det også ta tegnene før det finner ser en stor bokstav og deretter går videre til den neste cellen.

Et typisk eksempel eller celle ser ut som 'arbeidere comp advokat Eksakt samsvar (nær variant) None' Jeg vil at det skal stoppe når det ser E

GSt = "Search terms report.xlsx"
time.sleep(1)
GWB = openpyxl.load_workbook(GSt)
Gsheet = GWB['Sheet1']

#lists out terms
for cellObj in list(Gsheet.columns)[0]:
print(cellO ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:21
bruker M Lensch
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Hvordan kan jeg tildele flere verdier blir returnert fra en delspørring, en etter en til hver rad i min viktigste spørsmålet i Postgres?
Jeg har to tabeller:

netflix1=# \d+ rental
Table "public.rental"
Column | Type | Collation | Nullable | Default | Storage | Stats target | Description
--------------------+--------------------------------+-----------+----------+-----------------------------------------+---------+--------------+-------------
rentalid | numeric(16,0) | ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:21
bruker Aviral Srivastava
stemmer
-1
svar
0
visninger
11
Lag lokale bibliotek når GO111MODULE er på
Jeg bruker go-micro for å skape microservice i prosjektet mitt. go-micro fungerer bare når GO111MODULE er på. når denne variabelen for å være på jeg ikke kan importere pakker fra prosjektkatalogen og få missing dot in first path elementfeil. Hvordan kan jeg importere pakker fra prosjektkatalogen

Mitt prosjekt struktur:

testproject
localDir
test.go
main.go


Min kode:

package main

import (
"testproject/localDir"
)

func main() {
...
} ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:21
bruker mshomali
stemmer
0
svar
0
visninger
6
JPA: hvordan spørringen håndteres for usynkroniserte utholdenhet sammenheng?
JPA: hvordan spørringen håndteres for usynkroniserte utholdenhet sammenheng?


vil søkeresultatene (enheter) skal forvaltes i utholdenhet sammenheng? hva hvis det er endret enheter som har samme kjennetegn som lastet enheter?
ringer EntityManager.flush(): gjøre noe?
hva med CriteriaDelete / CriteriaUpdate? vil de begynne en ny transaksjon? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:21
bruker Sunnyday
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Matplotlib Sierpinski Triangle
from tkinter import *
import timeit
import matplotlib.pyplot as plt
#------------------------------------------------------------------------
# ST_Recur
#------------------------------------------------------------------------
def midpoint(p1,p2):
return ((p1[0]+p2[0])/2,(p1[1]+p2[1])/2)
def ST_Recur(level, p1, p2, p3):
if level == 1:
canvas.create_polygon(p1, p2, p3)
canvas.update
else:
p4 = midpoint(p1, p2)
p5 = midpoint(p2, p3)
p6 = midpoint(p1, p3)
... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:21
bruker Eli B
stemmer
0
svar
5
visninger
43
PHP: hvordan vet jeg om en variabel er en ":: klasse?"
Jeg har PHP-kode som passerer en parameter som User::classsom deretter startes med new $p.

Men jeg må også være i stand til å gi det en spørring eksempel ... et konkret eksempel på noe som selvfølgelig er også et mål ... som er medlem av en klasse.

Derfor, hvordan oppdager jeg om verdien av en variabel ble opprettet ved hjelp av ::classnomenklaturen?En liten one-liner antyder et svar:

$ php -r 'class foo {}; print gettype(foo::class);'
string


Er denne antagelsen riktig? Et objekt eksempel (for ekse ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:20
bruker Mike Robinson
stemmer
0
svar
0
visninger
27
Sub hopping til andre Sub, hvorfor
Jeg prøver å gjøre det slik at når du klikker på Combobox det skjuler unødvendige kolonner, slik at brukeren kan velge hennes / hans preferanser og deretter trykke på knappen Legg til for å overføre informasjonen til en utskriftssiden (et eget regneark). Jeg hadde alt fungerer bra helt til jeg la til gjemme kolonner koden, og nå når jeg kjører min kommandoknapp hopper fra kommandoknappekoden på kolonne-koden og jeg har ingen anelse hvorfor. om noen kunne hjelpe meg som ville være flott. Lagt notater for å h ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:20
bruker 7 Rad.2
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Kan jeg bruke skjemaet innganger til filter Mongoose data?
Jeg prøver å bruke skjemainngangs boksene til filter gjennom noen data i min database med Expressjs. Min data ser slik ut:

{
"location" : "PHARMACY",
"region" : "SOCAL",
"system" : "WITS",
"contact" : "SMITH",
"membership" : "TIER1"
},
{
"location" : "PHARMACY",
"region" : "NORCAL",
"system" : "SET",
"contact" : "PARSON",
"membership" : "TIER1"
}Og jeg ønsker å kunne velge boksene med ulike alternativer for location, region, system, osv og da har hele databasen viste inngangen. Så for eksempel hvis ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:20
bruker Emily
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Kan en backend tjeneste har flere SignalR tilkoblinger?
Jeg har problemet, og jeg prøver å finne ut om SignalR er en levedyktig tilnærming til problemet før jeg gå videre. Jeg trenger en web-tjeneste i Asp .NET som kobles til en front-end klient. Denne nettjenesten må ha en vedvarende forbindelse til en egen server. For visse grunner, hver bruker logget på systemet må ha en unik tilkobling til serveren. Er dette mulig ved hjelp SignalR? Er det optimalt, eller vil det være høy overhead?

Takk for all hjelp ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:20
bruker SA3709
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Konvertering Funksjon Basert Vis til klassen Basert Vis
Jeg ønsker å implementere en bootstrap modal for en CreateView med JSON Response. Jeg har allerede gjort noe som ligner på dette før med funksjonsbaserte utsikt. Men når jeg prøver det med klassebaserte Visninger (CBV), får jeg mange feil. Etter at jeg løse en feil, får jeg en annen. Jeg vet ikke engang hva som er galt nå fordi den aktuelle feilen er egentlig ikke forklarende.

forms.py:


class CategoryForm(ModelForm):
category_name = forms.CharField(max_length=70)

class Meta:
model = ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:20
bruker David.B
stemmer
0
svar
1
visninger
24
"No match for 'Driv <<' (operand typer er '__FILE *' {aka '__sFILE64 *'} og 'MyObject') error C ++"
Bare en skrivefeil!

"Ingen match for 'operator <<' (operand typer er" __FILE * {aka '__sFILE64 *'} og 'MyObject') feilmelding når jeg prøver å skrive ut String eller objekt i C ++" løses ved hjelp av domstol, ikke stdout.

men inneholder:


(Eclipse) sources.mk ikke å finne og inkludert alle underkataloger (Løst) ved å døpe en mappe som heter hoder til r_headers, slette sources.mk og forfriskende, og deretter lagt til en annen mappe som heter a_test. Jeg vet ikke hvorfor det ikke ville fungere sel ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:20
bruker K_wrecks
stemmer
-1
svar
0
visninger
16
Strange Behavior med Perl NFS Lock
Jeg opplever en merkelig oppførsel fra fil :: NFSLock i Perl v5.16. Jeg bruker bedervet lås timeout alternativet som 5 minutter. La oss si at jeg har tre prosesser. En av dem tok mer enn 5 minutter før du slipper en lås og prosess 2 Got lås. Men selv behandle 2 har lås for mindre enn 5 minutter, er tredje prosessen kommer og fjerner låsen filen forårsaker andre prosessen mislykkes mens du fjerner NFSLock holdt av seg selv.

Min teori sier at prosessen 3 feilaktig lese sist endret tidspunktet for lås som for ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:19
bruker Deepanshu Arora
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Forhindre tilbake knappen OPPDATER på iPhone / Safari - Vue JS
Jeg har en enkelt side applikasjon i vue uten ruter. Hvis brukeren går tilbake den gjør akkurat det jeg trenger uten å endre standard rute. Det fungerer perfekt på alle nettlesere bortsett fra safari.

Når en bruker går tilbake på safari det gjør faktisk oppfører seg på samme måte som i en hvilken som helst annen nettleser , bortsett fra at det oppdaterer siden hver gang . Det parantes tar 1-2 sekunder mens det laster hele programmet på nytt, og siden er frosset. Hvordan i all verden kan jeg deaktivere denn ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:19
bruker devdrg
stemmer
0
svar
1
visninger
20
Kan ikke lese bildet med BitmapFactory.decodeFile
Bitmap størrelsen er bare 49 KB.

Jeg har tillatelser i min AndroidManifest:

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />


Men følgende kode returnerer null , kan det ikke lese bildet fra fil.

Im = BitmapFactory.decodeFile(file.absolutePath) // <== file: "/storage/emulated/0/Android/data/com.example.App1/files/MyImages/MyImg.png"


BitmapFactory.decodeFile returnerer null.

Jeg søkt ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:19
bruker Member
stemmer
0
svar
1
visninger
17
Kan ikke runserver Django
Jeg klarer ikke å runserver i en Django-Python-kode.

Jeg leste at det kunne være relatert til models.py filen.

Her er filen:

from django.db import models


class Topic(models.Model):
"""A topic the user is learning about"""
text = models.CharField(max_length=200)
date_added = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
def __Str__(self):
"""Return a string representation of the model"""
return self.textclass Entry(models.Model):
"""Something specific learned about the ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:19
bruker Lucas Batista
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Tilordne brukerroller i en regel
Jeg har auth0 koblet til en database i mongodb, jeg allerede gjorde innloggingsprosessen fra auth0 til min database, men jeg har et problem, brukeren opprettet det i min database og til han logger seg det gjør ikke saken til auth0, så jeg kan ikke tildele ham rollen til han eksisterer i auth0, er min idé å lage en regel om at når brukeren logger på for første gang at auth0 saker den vil fyre av en regel som tildeler ham rollen, som kommer i dataene på mongo db, jeg setter pris på din hjelp

function (user, ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:19
bruker Jorge Luis
stemmer
0
svar
0
visninger
4
pyspark og python ikke installeres som en del av HDP 2.6.0.3-8 stabel
Jeg har en HDP klynge der 2.6.0.3 er installert. I en av gatewaynode som ikke er festet til den Ambari, installerte jeg HDP stabel. med installasjonen fikk jeg spark2 installert. det er alt greit så langt. Men da jeg så inn i det, did'nt jeg finne noen python eller pyspark pakken i det? Må jeg installere dem separat? hvorfor gjør pyspark pakken did'nt installere med spark2 fra HDP 2.6.0.3-8 stabelen? ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker Amar
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Fuzzy likestilling på to dataframe før sammenslåing?
Jeg har implementert under funksjon som arbeider for å kontrollere likheter med verdier mellom 2 dataframes på overlappende indekser og vurderer angitte kolonner.

from typing import List # to type argument of function as list
import pandas as pd

class CommonsException(Exception):
"""
Exception raised for errors in Alexandria commons.
"""
def __init__(self, message):
self.message = message

def stitch_df(df_orig: pd.DataFrame, df_new: pd.DataFrame, on: List[str]) -> pd.DataFrame: ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker pierre_j
stemmer
1
svar
0
visninger
33
"På listen" vs "manuell søking" på listen
Min kode i Python leser en neste element i listen, og sjekker om det allerede dukket opp på listen før. Hvis ja, så den beveger seg til venstre bundet av listen bak forrige utseende (resten av koden spiller ingen rolle):

while k<len(lst):
if lst[k] in lst[a:k]: #a is a left bound
i = lst.index(lst[k],a) #could be done more effeciently with exception handling
a = i+1
k += 1


Jeg prøvde å skrive om dette uten å bruke høyt nivå triks (i / indeks):

while k<len(lst):
for ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker Ferazhu
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Hvordan få alle samsvarende element fra en matrise basert på en betingelse i MongoDB
Jeg vil at alle elementene fra tabellen -> "data" where "Area_Code"=415.

Jeg prøvde å gjøre det ved $eleMatch, men det er tilbake bare det første elementet der Area_Code=415(jeg leste dokumentasjonen, og det tyder på det samme som å bruke anslag som - $ eller $elematchvil jeg få bare det første elementet).

Så er det en måte der jeg kunne få alle element der Area_Code=415?

{
"_id": ObjectId("5e5576ffef129c20ab964f5a"),
"name": "newdata",
"data": [
{
"State": "KS",
"Acc ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker anonymous
stemmer
0
svar
1
visninger
14
PHP _GET støtter ikke hvis ()
Jeg bruker følgende kode:

if(isset($_GET['TDEnderEmail']) || htmlspecialchars($_GET['TDEnderEmail'])){
$VEENFSL = strval($_GET['TDEnderEmail']);
if(strpos($VEENFSL, "@enderadel.cf") > 0 && strlen($VEENFSL) > 5 && strlen($VEENFSL) < 22){
return true;
}
}


og selv om det $VEENFSLfinnes if () ( strpos($VEENFSL, "@enderadel.cf") > 0 && strlen($VEENFSL) > 5 && strlen($VEENFSL) < 22) statuments verdier er turn for eksempel - user@enderadel.cf - if () a ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker Adel Store
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Kan ikke provosere MongoError - dårlig auth
Bare for å være klar, jeg ønsker å få MongoError bad auth Authentication failedfra MongoDB Atlas.
Dette handler om feil DB passord og jeg prøver å fange denne feilen og handle deretter.

dette er min tilkoblingsmetode:

mongoose
.connect(CRED, {
useNewUrlParser: true,
useCreateIndex: true,
useFindAndModify: false,
useUnifiedTopology: true
})
.then(() => {
console.log('connected to database');
});
og her jeg fanger unhandledRejection feil som skal fange feil auth:

pr ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker kl123
stemmer
-1
svar
0
visninger
10
R multiplot endring gruppering orden?
Jeg har følgende kode:

{r}
dfa<- filter(df, df$Group=="Baseline" | df$Group=="One" | df$Group=="Two")
dfa$Group<- as.factor(dfa$Group)

r1<-lm(dfa$Q1~dfa$Group, data=dfa)
r2<-lm(dfa$Q2~dfa$Group, data=dfa)


multiplot(r1,r2, intercept=FALSE, horizontal=TRUE, title="Figure", ylab="Variable", xlab="Effect", names=c("r1"="1.Q1", "r2"="2. Q2")) + theme(
axis.text.x = element_blank())


som genererer følgende tomt:Mitt spørsmål er, hvordan kan jeg endre for å kode til gruppen grafen etter kate ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker IG114
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan kan jeg legge inn html data til en slakk kanal via slakk api (post til innkommende webhook app URL)
Jeg har en python script som poster noen data i en html tabellformat til samløpet wikiside. Nå ønsker jeg å bruke samme html tabellen data (som finnes som en resulterende streng i python variabel av min script) for å bli lagt til en slakk kanal. Jeg har lagt til et innkommende webhook app til min slakk kanal hvor jeg ønsker å sende disse dataene og kan legge inn tekstmeldinger til den som en start via POST til webhook URL. Men på stirrer på slakk api dokumentasjon jeg ser at den ikke støtter oppslaget html ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:18
bruker SoC
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Skrive multple kriterier direkte i DGET formelen i Excel?
Mitt spørsmål er, om det er mulig å skrive (flere) kriterier innenfor DGET funksjon i Excel. Jeg ønsker å skrive ett av forholdene på en celle, men den andre tilstanden (e) Jeg ønsker å skrive dem i formelen uten ved hjelp av celler i serien. Somthing som dette:

DGET(A8:F16;F8;A1:A2:"FIELD_NAME"=MAX(F2:F16))


Forklarer formelen ovenfor, vil jeg vise kolonnen i F8 som samsvarer med teksten i området A1: A2, men også jeg ønsker å spesifisere som andre kriterier som jeg ønsker at registret for å være den med ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:17
bruker Mister Equis
stemmer
0
svar
0
visninger
19
JsonPath spørringen?
Jeg har en JSON-fil som dette:

{
"Resources": {
"myresource1": {
"Properties": {
"keyA": {
"Ref": "resource2"
},
"keyB": "something",
"keyC": {
"another object": {
"Ref": "resource3"
}
}
}
},
"resource2": {
"Properties": {
"keyA": 1,
"keyB": 2
}
},
"resource3": {}
}
}


Jeg vil gjerne ha en JSON Pathspørring som finner alle Resources som har Propertiessom har et ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:17
bruker Maria Ines Parnisari
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Hvordan kan jeg skrive ut innholdet av hvert <span> koder som etter hvert <strong> tag med BeautifulSoup?
Jeg prøver å skrape innholdet av både hver span tag som følger en sterk tag, samt den sterke tag selv. Jeg har for tiden sterk tag utskrift, men kan ikke synes å skrive ut følgende span tag for hver sterk tag. Her er min kode:

import bs4 as bs
from urllib.request import urlopen, Request
import urllib


#all strong tags
strong_tags = soup.find_all('strong')
for element in strong_tags:
element.extract()
print(element.text)


og utgang jeg får:

severity:
ID:
File Name:
Version ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:16
bruker wumbo__0
stemmer
0
svar
1
visninger
24
CSS animasjon ved hjelp :: før klassen strekker seg utover div
Jeg har lagt til et lysbilde animasjon til min portefølje nettsted hjemmeside, og jeg kan ikke finne ut hvordan eller hvorfor det utvider før rammen av div det er festet til. På hover til strekker venstre og høyre for div.

Nettstedet er http://www.helencalderon.co.uk/

Og stilene jeg bruker er.card {
background-color: #fff;
position: relative;
border: 2px solid #d6d2d2;
margin-bottom: 2.8125%;
max-width: 714px
}

@media only screen and (min-width: 714px) {
.card {
margin ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:16
bruker Calders
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Tomcat 8.5 / java-kode virker ikke etter utplassering på AWS
Jeg mottar javax.servlet.ServletException: java.lang.NoClassDefFoundError:Etter distribusjon av min krig fil (som inneholder jsp, at samtaler Tomcat prosjektet klasse) til AWS elastisk bønnestengelen.

min index.jsp:

<%@page import="SUPPORT.Constants"%>
<!DOCTYPE html>`
<!--
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->


<head>
<title>Crea ... ►►►
Publisert på 25/02/2020 klokken 23:16
bruker M S

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more