Siste spørsmål

stemmer
0
svar
1
visninger
18
Konvertering forhåndsdefinert kvartal i pandaer
Jeg har lite problem. Jeg har en praksis dataramme (fortsatt læring) med coulmn som har år og kvartaler per definert som så

Date Column2 Column3
2004 Q-1 Other data Other data
2004 Q-2 Other Data Other data


opp til 2019. pandaer ser dette som formål, og jeg har prøvd å konvertere den til dags dato og kvartal.

Jeg har prøvd:

df['Date'] = df['Date'].str.replace(' Q-', '').astype(int) som ga feil

invalid literal for int() with base 10: '2019 4'

df['Date'] = df.ddate.dt.to_pe ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:02
bruker Ólafur Víðir Guðbjargarson
stemmer
0
svar
0
visninger
8
oppføring er skjult av tastatur på iOS
Jeg står overfor problemet at jeg har oppføringer nederst på skjermen, som når tastaturet spretter ups det helt skjuler inngangen mens brukeren skriver verdiene, og at det bare skjer på iOS. Jeg prøvde å bruke scrollview, men fortsatt ikke fungerte.

<ContentView.Content>
<AbsoluteLayout Margin="0,0,30,0">
<Entry
x:Name="searchBar"
AbsoluteLayout.LayoutBounds="0,0,1,AutoSize"
AbsoluteLayout.LayoutFlags="WidthProportional"
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:01
bruker Arab Girl Lifestyle
stemmer
-1
svar
0
visninger
20
Hvordan kan jeg fremheve C-funksjoner fra standart bibliotek i VIM?
Jeg finner ikke ut noe klart svar på nettstedet eller andre steder.

Jeg leter etter oppsett som jeg kan sette i min vimrc .

Hensikten er å unngå feil når jeg skriver funksjoner fra biblioteket.

Standard bibliotek i C som: stdlib.h, stdio.h, time.h, etc ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:01
bruker ladentbleu
stemmer
0
svar
0
visninger
11
SAS Feil: Subquery evaluert til mer enn én rad
Jeg får meldingen "ERROR: Subquery evaluert til mer enn én rad jeg har lagt arbeids koden under Jeg vil gjerne vite hvordan denne feilen kan løses Takk på forhånd....

data have;
input Subject Type :$12. Date &:anydtdte. Procedure :$12. Measurement;
format date yymmdd10.;
datalines;

500 Initial 15 AUG 2017 Invasive 20
500 Initial 18 SEPT 2018 Surface 35
500 Followup 12 SEPT 2018 Invasive 54
428 Followup 2 JUL 2019 Outer 29
765 Seventh 3 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:01
bruker Pyschoshobby
stemmer
-3
svar
0
visninger
22
Hvordan få tilbakesporings av en bestemt prosess
Jeg har et program som gyter noen prosesser. Jeg lurte på om det var en måte å få tilbakesporings av de prosesser som kjører fra hovedprosessen?

Når jeg prøver å bruke sys._current_frames().items()for å oppnå en tråd id s og rammer, gir det bare trådene for den aktuelle prosessen.

def main():
p = multiprocessing.Process(target=processWorker)
p.start()
print("MAIN THREAD ID IS: ", threading.get_ident())
while True:
for current_thread_id, frame in sys._current_frames().items():
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:01
bruker Sam
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Påvisning mislyktes: Resource ikke funnet
Jeg bruker Azure Kognitiv service Face å utvikle en Android-app for å gjenkjenne ansikter.

Jeg prøver å gjenskape resultatet i https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/face/tutorials/faceapiinjavaforandroidtutorial

Jeg koding med Java i Android Studio.

Jeg bruker et bilde fra teikne mappen og konvertere den til bitmap ved hjelp av:

Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.test_image);


Da kaller jeg detectAndFrame(bitmap).

I linjen Face[] result = faceSe ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:01
bruker Tom Xuan
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Bash sjekke om filen / katalogen er lesbar / accesibble og inkluderer skjulte filer / mapper
Kan noen vennligst hjelpe meg hva skal jeg gjøre gjøremål kunne finne alle filer / undermapper i katalogen og også filer / undermapper i underkataloger hovedkatalog som ikke kan leses / tilgjengelig?

Jeg prøvde å gjøre noe sånt som:

for file in *
do
if [ -f "$file" ] && [ -r "$file" ];then
fi
done


Men det ikke arbeide for skjulte filer. Hva bør jeg legge til / endre å finne også skjulte filer / mapper ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:01
bruker jerry
stemmer
0
svar
1
visninger
9
C # Deaktiver skjerm oppdatering mens kollapse eller utvide alle treenodes i Utforsker
Jeg har laget en klasse som arver Utforsker (CustomTreeview), vil dette være den klassen jeg jobber i hele spørsmålet. Jeg vil ha noen måte å stoppe CustomTreeview fra å male seg selv og nodene til all kollapse eller utvide er fullført. Jeg henviser til dette som skjermen oppdaterer siden jeg er kjent med at det i VBA. Jeg har prøvd å overstyre OnPaint metode samt den OnNodeDraw metoden. Selv om det er verken node.toggle metoden eller de CollapseAll / ExpandAll metoder utløser som helst av de OnPaint / OnNo ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker Rigatoni
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Overføre filer via WinSCP (Batch fil) fra klient til server (JSCAPE server)
I etablert en forbindelse mellom klienten og serveren i WinSCP. Jeg har en batch-fil som vil overføre filer fra en mappe i klienten til en mappe på serveren. Hver gang jeg kjøre batch fil, skjer det ingenting, og filene vil ikke overføre. det fungerer når jeg drar og laste normal uten feil. Noen forslag, kan du

her er txt-fil som åpen tilkobling

# connect

open sftp://eamin:43838013@192.00.000.0:22 -hostkey="ssh-rsa 2048 ................"
option transfer ascii

#putall

lcd "C:\Users\Eslam\automate\wor ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker Eslam Amin
stemmer
0
svar
1
visninger
11
Tkinter Utforsker widget, Scrollbar problemet
Jeg prøver å legge et rullefelt som er synkronisert med spillerens navn, posisjon, høyde, vekt og høyskoler, men jeg kan bare bla gjennom spillere tabellen ( Utforsker ).

Kan noen vennligst hjelpe meg og gi meg koden til rulle problemet?

her er koden:

from tkinter import *
from tkinter import ttk

root = Tk()
root.geometry("850x500")

none = []

player = open('NBA n ABA players.txt', 'r', encoding='utf-8')
content = player.readlines()
players = [s.strip('\n') for s in content]


pos = open('pos.txt', 'r' ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker python learner
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Legg TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 chiffreringssamling til en C # program i Windows 7
Jeg har opprettet en C # applikasjon for min personlig bruk for å laste ned et program som endrer daglig fra en nettside. Programmet kjører i Windows 7. Nylig har jeg begynt å få en feil "Forespørselen ble avbrutt. Kunne ikke opprette SSL / TLS sikker kanal" Etter å ha sett feilen, viser det seg serveren endret chiffer passer det kan støtte, og det ser ut til serveren byttet til et siffer dress som ikke er inkludert i Windows 7.

Ved hjelp av Wireshark Jeg fant ut at Firefox bruker TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_12 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker skubany
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Feilmelding: java.lang.NullPointerException: Forsøk for å påkalle virtuell metode 'void com.shuzo.musicshare.MainActivity $ SendReceive.write (byte [])'
Jeg utvikler en app som bruker WiFi Direct (WiFi P2P) til å sende meldinger fra en enhet til andre. Etter å ha åpnet app på enheter og koble dem via WiFi Direct over app jeg prøver å sende en meldinger mellom disse enhetene. Når jeg skrev en melding i EditText jeg trykker på send-knappen og programmet krasjer med følgende feil.

E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
Process: com.shuzo.musicshare, PID: 23717
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void com.shuzo.musicshare ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker shuzo
stemmer
-1
svar
1
visninger
34
Er det noen måte å utføre raskere denne operasjonen?
Jeg arbeider med en stor medisinsk datasett, og jeg ønsker å se om det er noen rader som tilsvarer samme pasient. Kolonnen som svarer til pasientens ID-er 'ID Pasient'. Så jeg ønsker å opprette en ny kolonne hvor det vil være "ja" hvis det pasienten vises i mer enn én rad eller "nei" hvis det vises bare en gang. Dette er koden som jeg gjorde.

df['Repeated'] = 'No' # New Column

for i in range(0,len(df)):
for f in range(0,len(df)):
if df['ID Patient'].iloc[i] == df['ID Patient'].iloc[f]:
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker bonaqua
stemmer
2
svar
3
visninger
42
Hvordan å optimalisere dette hvis andre blokken å sammenligne dato i enkle React app
Jeg lærer React. Dette er et enkelt prosjekt å hente falske JSON data og fylle ut tabellen. Jeg over her prøver å sammenligne datoer og sjekk om at objektet har bursdag i dag for inneværende år.

import React, { Component } from "react";

class Birthday extends Component {
constructor(props) {
super(props);

this.verifyBirthday = this.verifyBirthday.bind(this);
}

verifyBirthday(date) {
let today = new Date();
let bDate = new Date(date);
let todayDate = today.getDate();
let bDa ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:00
bruker user1319417
stemmer
0
svar
0
visninger
8
R Arima prognosen gjennomsnittlig back-transformasjon
Jeg estimere en log-lineær Arima modell, og jeg vil gjerne tilbake-transformere montert verdier ved hjelp av nøyaktige metoden fra https://www.r-bloggers.com/forecasting-from-log-linear-regressions/ . Jeg beregne rest standard feil fire måter og jeg får fire forskjellige svar. Kan noen vennligst forklare hvilken av disse er det riktige jeg bør bruke?

library(forecast)

model <- Arima(log(AirPassengers), order = c(0, 1, 3), include.constant = TRUE, lambda = NULL)

resids <- residuals(model)

sqrt(mean ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker user1491868
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Aktivering kor på Asp.net kjerne 3.1 Web Api
Jeg bygger en app og jeg bruker: - ReactJS for min front-end - ASP.Net kjerne 3.1 Web API og MSSQL Server for min back-end

Jeg står overfor Cors problemer når jeg prøver for å gjøre POST-forespørsler med min API fra React klienten. GET-forespørsler fungerer bra.

Jeg tok en titt på noen lignende Cors problemer på dette forumet, men ingen løste problemet mitt.

Her er Startup.cs koden min web Api:

...
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddCors(options ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker Joubou Brio
stemmer
0
svar
1
visninger
9
TestNG Parameter ikke erkjenner String Parameter
Jeg prøver å kjøre en Selen script med mulighet til å kjøre den med en krom eller hodeløse driver. Dette kan ikke være den riktige måten å gjennomføre dette, men det var den første tanken jeg hadde. Løsningen kan være å unngå dette helt ...

I setup-metoden bruker jeg TestNG parametre for å definere hva miljøet jeg vil prøve å løpe i, og også hva driver jeg vil bruke. Den @Optional taggen brukes for å definere en standardverdi når det ikke er gitt.

public class Test1 {

@Parameters({"envDomain","driverName ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker Eric
stemmer
0
svar
0
visninger
2
Parametrisert Jenkins skip SCM pre-build merge basert valgt variabe
Jeg har en Jenkins Paramterized jobb og jeg bruker den ' Merge Extension ' fra Jenkins Git plugin.

Jeg ønsker å hoppe over utførelsen av Merge Extension basert på brukerens valgte parameteren (variabelen).

Er det en måte å oppnå dette? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker Vayas Zsolt Marton
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Er det en offisiell CentOS Docker bilde som er oppdatert med sikkerhetsoppdateringer?
Er det en offisiell CentOS Docker bilde som er oppdatert med sikkerhetsoppdateringer? Det virker som den offisielle Docker CentOS bildet fortsatt har sikkerhetsproblemer? https://snyk.io/test/docker/centos%3A7 . Kjøre en yum upgrade -yinnenfor docker container fikser dem, men er ikke den offisielle bilde allerede ment å være oppdatert med sikkerhetsfikser?
Hva er den anbefalte beste praksis / prosess i Docker økosystem for Docker bilde utgivere å gå tilbake og oppdatere sine containere når basen bildesårbar ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker iSignal
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Async unntakshåndtering (Firebase) med Provider (Flutter) Package
1. Problem

Jeg bruker en try-catch-finallydynamisk å håndtere avvikshåndtering for Fire i min enkle autentisering pakke for min app. I det, når jeg får en feilmelding fra Fire autentisering service, oppdaterer jeg den labelTextpå (egendefinert) TextFormFieldfor å vise brukeren at det oppstod en feil.

Imidlertid notifyListeners()er tilsynelatende blir kjørt samtidig til catchklausulen, forårsaker ombygginger til ikke skje synkront med unntakshåndtering.

Foreløpig Jeg bruker ChangeNotifierProviderfor i utg ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker Philippe Fanaro
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Hva gjør `insmod` kjører uendelig når du prøver syscall kroken program i Ubuntu?
Jeg sliter med min oppgave som gir en smak av Linux systemkall hooking ops. Det jeg mener er å feste en krok på sys_rt_sigactionsamtale med en kjernemodul tilnærming. Modulen ting ser ut som følger:

#define __KERNEL__
#define MODULE

#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <linux/fs.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/syscalls.h>
#include <asm/unistd.h>

void **sys_call_table;

MOD ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker Tonio Werner
stemmer
-2
svar
0
visninger
15
React - wyświetlanie jednego elementu tablicy (reagere Router)
Jeg holder en dato matrise der jeg har to variabler: brukernavn og passord. Jeg ønsker å vise én brukerdata etter klikker på linken (reagere ruter). Jeg gir datalisten til den SingleUser komponent, så som leter etter det aktuelle plate bruk av søkemetoden. Dessverre, når du prøver å avslutte abonnementet, får du en feilmelding som sier at user.login ikke eksisterer. Hva gjør jeg galt ?

import React, { Component } from "react";
import {
Switch,
Route,
BrowserRouter as Router,
Link,
useRo ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:59
bruker Przemek
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Trenger du veiledning utvikle Android Application i Augmented Reaity
jeg er ny på android utvikling. Jeg ønsker å bygge et program akkurat som denne https://www.youtube.com/watch?v=_yp-4VYiI60

Jeg er litt forvirret det som Augmented Reality Platform bør jeg bruke for denne type utvikling som jeg ikke kan bruke ARCORE fordi min mobil ikke er støttet. Guide meg å velge en slik plattform som VUForia , Wikitude etc som er best for denne type program? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:58
bruker Muhammad Binyameen
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Data fra Fire ikke viste i widget
Jeg har en widget i heks jeg får noen data fra Fire og vise det i en stackview widget. Dataene getted riktig, men er ikke viste i stackview.When jeg legge noen data programma for testing, er viste correctly.But når jeg får data fra Fire - selv om dataene blir, fordi jeg har lagt til en toast melding for å se , og det er getted riktig, dataene er ikke showed.How å løse dette?

Dette er min kode:

public class TaksWidgetService extends RemoteViewsService {
@Ove ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:58
bruker Cristian
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Forventet variabel-deklarasjon for å ha en typedef
Jeg har denne koden viser en advarsel:

const linkElement = getByText(/learn react/i);


forventet variabel-deklarasjon: 'linkElement' for å ha en typedef (typedef) tslint (1)


getByText er skrevet til: (text: Matcher, options?: SelectorMatcherOptions | undefined, waitForElementOptions?: unknown) => HTMLElement

Hvorfor jeg eksplisitt deklarere en typedef gitt TS vet linkElementer en HTMLElement?

Jeg har lagt følgende til mine .eslintrc, men advarselen vedvarer:

"@typescript-eslint/typedef": [
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:58
bruker Mister Epic
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Unity - Tilgang GameObjects lagret via DontDestroyOnLoad ()
Jeg prøver å skape en unik skript som vil tillate meg å enkelt sette opp hvilke fiender til belastning når BattleScene starter. For å gjøre dette, jeg gikk for en rekke GameObjects, tildelte stedene jeg ønsker å gyte på den andre scenen og plassert DontDestroyOnLoad () på den. Resultatet er at objektet går til neste scene, og har sine referanser festet riktig (i hvert fall å dukke opp i Inspctor), men når jeg prøver å få GameObjects lagret i denne Array fra et skript på en ny scene jeg får en nullreferanse. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:58
bruker Daniel Minder
stemmer
-2
svar
0
visninger
7
Jeg oppdaterer nyeste versjonen av iOS-apper, men ikke oppdatere varsling på enheten
Jeg har et program i app-butikken. forrige uke gjorde jeg en oppdatert versjon for vurdering i app-butikken.

men det er ikke å komme til noen melding om at den nye app-versjon er tilgjengelig i butikken.

kan du hjelpe meg ut av dette. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:58
bruker roconmachine
stemmer
0
svar
1
visninger
28
Nestede verdier fra en Json verdi
Fra en JSON-fil, jeg vet at du kan bruke json_normalize å konvertere sa JSON-fil inn i en pandaer Dataframe. Når det er nestet ordbøker, gjør json_normalize rette dem ut. Men for min JSON-fil, nestede ordbøker er innenfor en liste, se Var2nedenfor. Hvordan skulle jeg få tilgang til elementer innen Var2 og konvertere dem til å være der egen dataframe?

from pandas.io.json import json_normalize
data = [
{"Id":1,"Var1":2,"Var2":[{"Var2.1":4,"Var2.2":3}],"Var3":3},
{"Id":2,"Var1":2,"Var2":[{"Var ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker Jack Armstrong
stemmer
-1
svar
0
visninger
11
NullInjectorError: R3InjectorError (AppModule) [ComponentLoaderFactory -> ComponentLoaderFactory -> ComponentLoaderFactory]
Også jeg importmodulen i app.module.ts men det kastet etter feil i konsollen og kompilere vellykket

main.ts:12 NullInjectorError: R3InjectorError(AppModule)[ComponentLoaderFactory -> ComponentLoaderFactory -> ComponentLoaderFactory]:
NullInjectorError: No provider for ComponentLoaderFactory!
at NullInjector.get (http://localhost:4200/vendor.js:17796:27)
at R3Injector.get (http://localhost:4200/vendor.js:31509:33)
at R3Injector.get (http://localhost:4200/vendor.js:31509:33)
at R3Inj ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker Pradip Talaviya
stemmer
0
svar
1
visninger
31
Hvordan respons JSON med Express JS
Sorry for dårlig engelsk fordi jeg ikke snakker engelsk, bare Google Trans :)

Jeg har et spørsmål..

Jeg har denne MySQL spørring:

SELECT destinations.*, questions.*, answers.* FROM destinations INNER JOIN questions ON questions.quest_dest = destinations.dest_id INNER JOIN answers ON questions.quest_id = answers.answer_quest_id WHERE destinations.dest_active = 1


Dette søket arbeider, ikke noe problem. Jeg har en modal fil i Express JS.

const connection = require('../utility/databaseConnection');

modul ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker Uğurcan Alyüz
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Støtte __add__ mellom liste objekt og tilpasset dict objekt
La oss si at jeg har en egendefinert klasse som emulerer en listsamtidig som en dicti bakgrunnen. F.eks: Looping gjennom det bare looper gjennom Dict verdier, er sammenligninger gjort med verdiene ikke tastene, etc

Hvordan skulle jeg implementere muligheten til å bruke tillegg operatør mellom dem? myclass + Lister enkelt som jeg bare sette __add__metode myclassfor å arbeide med lister. Er det mulig å støtte List + myclassnår MyClass arver fra en dict? ( __iadd__Også for den saks skyld)

Fint hvis den pro ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker user2958503
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan fortelle VSCode skal vise en melding
Jeg ønsker å fortelle VSCode skal vise en melding. Jeg ønsker å pinge VSCode fra en annen prosess som kjører på samme maskin. Er VSCode lytter på localhost? Er det en måte å sende VSCode en nyttelast og har VSCode display som nyttelast i IDE som et varsel? Jeg leter etter dokumenter på dette, og det er vanskelig å finne. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker tipsy boopenstein
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Jeg tilfeldigvis avinstallert app fra min cellfphone og det vil ikke starte
Error while executing: am start -n "com.example.barcode/com.example.barcode.BarcodeScannerActivity" -a android.intent.action.MAIN -c android.intent.category.LAUNCHER
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.example.barcode/.BarcodeScannerActivity }
Error type 3
Error: Activity class {com.example.barcode/com.example.barcode.BarcodeScannerActivity} does not exist.

Error while Launching activity


Det samler og alt, men vil ikke start. im sikker på at de ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker Daniel Palason
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Hvorfor kuben er å komme til den andre kuben i stedet stopper når begge colliders truffet?
Jeg ønsker ikke å bruke et skript med OnTriggerEnter eller noe sånt, men for å simulere den røde kuben som en vegg, og når den blå kube Collider traff den røde terningen Collider det skal stoppe. Begge kuber har en boks Collider og på både Is Trigger blir kontrollert sant Jeg har også prøvd en av dem eller begge når ikke sjekket sant. Og begge colliders størrelse på Z satt til tre.

Men den blå kube er å få til den røde og ikke stoppe ved påkjørsel:Den blå kube er å få inn den røde:Jeg prøvde å legg ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker Daniel Lip
stemmer
0
svar
0
visninger
29
Undefined referanse til funksjonen i min ListenerSocket C ++
Hvorfor jeg tar feil?

'ListenerSocket.o: I funksjonen "ListenerSocket :: akseptere (Socket )":

. ListenerSocket.cpp :( tekst + 0x136): udefinert henvisning til "Socket :: _ getSocket ()" '*

ListenerSocket.cpp:

Status ListenerSocket::accept(Socket * connectorSocket)
{
if ((*connectorSocket->_getSocket() = ::accept(mSocket, (struct sockaddr *)&addr, (socklen_t*)&addr)) < 0)
{
perror("Error: can't accept socket");
return Status::Error;
}
return Status::Done; ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker Yaroshenko Yaroslav
stemmer
1
svar
1
visninger
55
Aritmetiske operander type casting
Hvorfor i følgende kode:

short a = 4;
char b = 2;
cout << sizeof(a/b);


sizeof (a / b) er 4? Hvorfor er ikke to som størrelsen på kort? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:57
bruker michalt38
stemmer
3
svar
2
visninger
26
Python profilering en indre funksjon
Jeg prøver å profilere en del av mitt program. Mønsteret er som følgende:

def de():
def abc():
print("123")
cProfile.run('abc()')


Når jeg prøver å kjøre dette programmet, fikk jeg en feil: Fil "", linje 1, NameError: navn 'abc' er ikke definert

Er det allikevel å omgå denne feilen? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:56
bruker Lemon
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Ocelot passerer åpen id connect token
Jeg har en nettverksport API (ocelot) og 2 WebAPI microservices. Jeg må sette opp en keycloak autorisasjon på gateway slik at symbolene er deretter gått gjennom til microservices og det jeg kan bruke Autoriser attributter. Unfortenately, mens det fungerer normalt på microservice, kan jeg koble den til porten. Im bruker OpenID driveren og prøvd det med AddJwtBearerToken men jeg får alltid ikke er godkjent, betyr det ikke frem forespørselen videre til keycloak bare alltid ikke autorisert. Alle som har noen hj ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:56
bruker Rudonja
stemmer
1
svar
1
visninger
16
Hva er en stiplet linje mellom to klasser i UML?
Bildet nedenfor viser en datamodell av flere om vi kunne si java klasser. Jeg er familliar med alle andre typer piler unntatt den stiplede linjen merket med rød blyant i bildet . ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:56
bruker R. Akb
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Side ikke funnet 404 app heroku med laravel
min .htacessalternativer -MultiViews


RewriteEngine On

# Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]

# Handle Front Controller...
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([^/]+) index.php?id=$1 [L]

# Handle Authorization Header
RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker user2340
stemmer
0
svar
1
visninger
9
Hvordan oppdaterer jeg en BigQuery bord med en array?
Jeg har en tabell med loggdata, og jeg ønsker å oppdatere den med resultatene fra den påfølgende spørring som vil sette resultatene mot filtrert rad.

Jeg ønsker å bruke en union alt for å holde gjeldende verdier og legge de nye, men jeg får følgende feilmelding:


Korrelerte sub-spørringer som refererer til andre tabellene ikke støttes med mindre de kan være de-korrelert, for eksempel ved å omdanne dem til en effektiv BLI.


UPDATE LOGGING.table_logs a
SET a.pinged = ARRAY(
(SELECT AS STRUCT
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker Adam Mitchell
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan forebygge omdirigeringer på apache når domenet i host header ikke samsvarer domenet forespørsel url?
Jeg har apache kjører på min hjemmeserver på keepsecret.ddns.net. Når jeg ber om f.eks keepsecret.ddns.net/foo/ den returnerer til meg keepsecret.ddns.net/foo/index.html. Så langt så bra.

Nå prøver jeg å behandle min hjemmeserver som en annen tjener. Foran den andre serveren er en ekstern proxy-server ved www.mydomain.com, som passerer alle forespørsler ut mot keepsecret.ddns.net men med overskriften vert satt til www.mydomain.com.

Når jeg ber om f.eks www.mydomain.com/foo/index.html, får jeg en status 20 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker Magnus
stemmer
0
svar
0
visninger
16
RactiveJS rekursiv måte legge til eksterne html maler
Hva er den beste måten å legge til eksterne maler: Under showet bildet viser sample design

Bildet viser at hver gruppe er mal og legges på innsiden av moder div

Hver boks er utvendig mal som blir tilsatt dynamisk.

Er det en måte å initiere new reactivekomponent eller deltonene som kan bruker samme metode>

Utsikt:

<main></main>

<script id='mainTemplate' type='text/ractive'>
<div class="algorithmDropdown">
<button on-click="['add']" class="dropbtn mainDropDo ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker 40Night
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Hvordan kan jeg lage en Multidropdown med et tekstfelt?
Jeg ønsker å lage en enkel Multidropdown (med boksene), men når brukeren velger "Andre", den endres til et tekstinntastingsfelt.

Jeg fant denne løsningen ved Alen Saqe som er nesten det jeg leter etter (bare mangler boksen Multi) som tidligere var i denne tråden - HTML velge skjema med mulighet for å legge inn egendefinert verdi

Alle hjelpe er verdsatt! Unnskyldninger for å være en nybegynner! ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker Sarwat Hameed
stemmer
-2
svar
1
visninger
19
Hvordan vise 1 til 10 ved hjelp av Python 3 fil i drift og loop?
Nedenfor er min kode i python 3. Jeg prøver å skrive ut 1-10 bruke python filoperasjoner og loop.

for i in range(1, 11):
file = open('text.txt', 'a+')
file.write(str(i))
file.write('\n')
content = file.read()
print(content)
file.close()


I stedet for å skrive ut 1-10 det skrives ingenting.
her er et bilde av produksjonen . Hva er galt med denne koden, og er det noen bedre måte å skrive denne koden? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker Rabbu Basirul
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Redis brukes som buffer for hver applikasjon. Kan jeg bruke det som vedvarende database?
Vi bruker Redis som cache i nesten alle programmer. Redis bufrer nødvendige data. Mesteparten av tiden vedvarende databasen er mysql, elastisk søk. Redis annonsert at det kan brukes som vedvarende database. Hva er fordelene og ulempene med å bruke det som vedvarende database. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker Prashiddha Raj Joshi
stemmer
0
svar
0
visninger
4
DirectorySecurity.RemoveAccessRuleSpecific fungerer ikke som forventet
Jeg har flere katalogen strukturer som jeg trenger for å fjerne en arbeidsgruppe fra. Arbeidsgruppen har lese- og utføringstilgang. Arbeidsgruppen jeg er i, på alle nivåer i strukturen, har full kontroll. Jeg har prøvd å fjerne denne arbeidsgruppen ved hjelp av Net sin DirectorySecurity RemoveAccessRuleSpecific () metoden, men mens det ikke kaste en feil det også fjerner ikke målet arbeidsgruppe. Her er min kode. Kan noen vennligst peke meg i riktig retning?

string path = @"Z:\THS-TESTLAB\Documents and Set ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker DBAStarter
stemmer
-1
svar
0
visninger
15
Samsvarende navn i to dataframes (hel kamp og delvis streng kamp for skrivefeil) i Python
Jeg har to Excel-filer med kundens navn. Fil A inneholder alle klient navn og fil B inneholder alle klient navnene som kom fra en bestemt referansekilde. Målet er å matche alle kunder som kom fra den aktuelle referansekilden. Jeg vet hvordan du gjør en eksakt match mellom dataframes men jeg sliter med å gjøre en delvis streng kamp, ​​vil være nyttig for å trekke noen navn der en skrivefeil ble begått.

For eksempel

dfA = {'Name':['Joe Smith', 'Ashley Smith', 'Tom Doe', 'Jane Doe']}
dfB = {'Name':['Joe Smit ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker rookiemofo22
stemmer
1
svar
2
visninger
25
Vinkel / RXJS - Vent til AJAX forespørsel til komplett
export class DropDownService {
private dockerURL;
constructor(private infoService: InfoService){
this.infoService.getVersion().subscribe((URL) => {
this.dockerURL = URL;
});
// How to make sure the dockerURL is loaded
// before getStructureType is invoked from other services
}
getStructureType(): Observable<StructureType[]> {
return this.http.get<StructureType[]>(this.dockerURL+'/structureType');
}
}
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker sudheer
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Pinger en serveren bryter tråd i Eto.Forms
Jeg utvikler en liten server status monitor app for moro skyld. Jeg ønsker å være i stand til å pinge en server og viser status i en Eto.Forms søknad.

Problemet er, når jeg pinge en server, min tråd vil ikke lenger oppdatere UI.

Dette er min ping-kommandoen, som er en metode på en klasse. Jeg kan bruke dette og få de forventede resultatene.

public bool Ping()
{
bool pingable = false;
Ping pinger = null;

try
{
pinger = new Ping();
PingReply reply = pinger.Send(Address);
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:55
bruker Oliver Nybo
stemmer
-1
svar
0
visninger
9
Hvordan str en verdi større enn # 0x00FF inn i minnet
Jeg arbeider med en FPGA som har en 40-pinners toveis parallellport. For å angi retningen av pinnene, det nødvendig å endre verdien på minneplassen 0xFF200074 til 0x0000FFFF. Men når jeg prøver å MOV # 0x0000FFFF inn i et register, får jeg en feilmelding som sier det er for stort. Jeg prøver å flytte denne verdien inn i registeret slik at jeg kan senere str det i minnet.

Jeg tror ikke jeg er i stand til å manipulere minne direkte med ARM. Men det må være en enkel måte å gjøre dette og jeg er bare ikke se d ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:54
bruker Ryan Oliver Lanham
stemmer
0
svar
1
visninger
17
Trenger du hjelp ranking kolonner
Jeg prøver å få flest stemmer i henhold av sitt land, by og instituttet. Men Im får feil effekt.

Min kode:

SELECT u.user_id, u.country, u.city, u.institute, uv.up_vote, uv.down_vote,
RANK() OVER (PARTITION BY country ORDER BY SUM(uv.up_vote) + SUM(uv.down_vote) DESC) country_rank,
RANK() OVER (PARTITION BY city ORDER BY SUM(uv.up_vote) + SUM(uv.down_vote) DESC) city_rank,
RANK() OVER (PARTITION BY institute ORDER BY SUM(uv.up_vote) + SUM(uv.down_vote) DESC) institute_rank
FROM ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:54
bruker James
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan sløyfe flere sider på selen python BeautifulSoup
Akkurat nå er min denne koden kunne klikke på hvert enkelt produkt på denne siden " https://www.daraz.com.bd/audio/?page=1&spm=a2a0e.home.cate_2.2.49c74591NNpWDU%27 ", som tok meg med til produktdetaljer side av hvert element. Kan noen fortelle meg hvordan jeg vil sløyfe flere sider som side2, side3, side4? her er min kode

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriver ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:54
bruker Farhan Ahmed
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Er det mulig å overføre Google Analytics-data fra én konto til en annen ved hjelp av data import?
Jeg ønsker å overføre data fra en GA-konto til en annen.

Jeg vet sammenslåing av data fra to kontoer er umulig, og det er 'flytte eiendommen' alternativet. Vi har heller ikke har GA 360.

Men jeg lurer på om det ville være mulig å eksportere data fra den gamle kontoen og bruke data import funksjonen på den nye kontoen for å overføre disse dataene.

Takk på forhånd! ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:54
bruker allmine
stemmer
1
svar
1
visninger
16
Kan ikke importere rute lenke komponent i Vue
Jeg prøver å lage ruter med vue ruter. De App.js koden ser

JS

require("./bootstrap");

import Swal from "sweetalert2";
import VueI18n from 'vue-i18n'
import VueRouter from 'vue-router'

import Vuetify from "vuetify";
import es from "vuetify/es5/locale/es";
import en from "vuetify/es5/locale/en";
import "@mdi/font/css/materialdesignicons.css";

import ContadorComponent from "./components/ContenedorComponent.vue";
import GatewayComponent from "./components/GatewayCompone ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:54
bruker El Hombre Sin Nombre
stemmer
-1
svar
0
visninger
28
Promise ikke venter på tilbakeringing å løse før utførelsen fortsetter, data kommer tilbake som udefinert
Dette er en NODE / Hjørne / Express, server side program som gjør API-anrop til en ekstern REST endepunkt.

Jeg prøver å lage en bildeforklaring til en ekstern API gjennom en annen funksjon i prosjektet mitt profiles.controller. APIen samtalen tar ca 10 sekunder for å løse, og så den trenger en asynkron / avvente eller løfte mønster.

Når jeg gjør bildeforklaringen, returnerer data fra API, men når jeg prøver å trekke det inn i min funksjon jeg får feil, enten udefinert ellerTypeError: Cannot read property ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:54
bruker DSMTurboAWD
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Request.Form i kolbe-sijax
Ved bruk av Flask, jeg får skjemaet innspill ved hjelp forespørsel bibliotek med request.form.get ( "navn på html element) dette fungerer mens min funksjon er noe sånt.:

@app.route('/', methods=["GET", "POST"])
def my_function_name():
name = request.form.get('name')


Jeg trenger for å oppnå det samme element med python bibliotek kolbe-sijax. Den samme "Request.Form" fungerer ikke. Hvordan kan jeg få skjema HTML-elementer? Request.Form åpenbart ikke eksisterer i sijax.

Dette er min nåværende kode:

f ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:53
bruker alexandra
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Django - Custom admin side ikke viser egenskaper
I mitt prosjekt, bruker jeg AbstractUserklassen til å overstyre Userstandardmodellen slik at jeg kan legge til ekstra egenskaper. Jeg vil ha disse egenskapene som skal legges til administrasjonssiden, derfor kan jeg se dem. Koden nedenfor er hvordan jeg har tilpasset min admin side så langt.

forms.py :

class CustomUserCreationForm(UserCreationForm):
class Meta:
model = User
fields = ('username', 'email', 'following', 'posts')

class CustomUserChangeForm(UserChangeForm):
class Meta: ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:53
bruker eweee
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Flagre TextFormField tekst hidded på overløp
Når jeg nå grensen for TextFormField teksten disapear ... Jeg prøvde flere config men fortsatt ikke fungerer, jeg finner ikke hvorfor.Dialog(
shape: RoundedRectangleBorder(
borderRadius: BorderRadius.circular(6.0)), //this right here
child: Container(
height: 400.0,
child: Column(children: <Widget>[
Expanded(
child: new Align(
alignment: FractionalOffset.center,
child: Row(
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:53
bruker OOM
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Android Full Screen maksimert modus uten layout resize
Hvordan kan man veksle mellom oppslukende til ikke-maksimert modus uten layout være beregnet på nytt og dermed oppleve en sprett effekt? Her er den aktuelle koden som jeg bruker for å veksle mellom statene:

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
immersive_btn.setOnClickListener {
toggleImmersive()
}
}
val isInFullScreenImmersiveMode: Boolean
get() = window!!.de ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:53
bruker idish
stemmer
-2
svar
0
visninger
8
Hvordan konvertere HEX array til HEX som i HEX editor
Hvordan kan jeg konvertere noe sånt som dette: 0x39010000 0x4ff Til dette: 39 01 00 00 04 ff med automatisk? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:52
bruker Роман
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Python vaktbikkje Watch for etablering av ny fil ved Pattern Match
Jeg er fortsatt å lære Python så jeg beklager på forhånd. Jeg prøver å skrive et watcher som klokker for etableringen av en fil som samsvarer med et bestemt mønster. Jeg bruker vaktbikkje med noen kode som er ute for å få det se en katalog.

Jeg vet ikke helt forstår hvordan du har det watcher watch for et filnavn som passer et mønster. Jeg har redigert regexes=[]feltet med hva jeg tror kan fungere, men jeg har ikke hatt flaks.

Her er et eksempel på en fil som kan komme i: Hires For Monthly TM_06Jan_0946.C ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:52
bruker TardisPilot
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Er det mulig å håndtere en fil til en annen app uten å vise Del skjerm i IOS?
Jeg har aldri skrevet noe kode med Objective-C og jeg som tapt som du kan være.

Min App er i React Native men jeg kunne ikke finne en måte å oppnå dette, så jeg måtte begynne å søke etter en løsning med egen kode.

Det jeg egentlig trenger å gjøre er å ta en fil jeg lastet ned i min app sandkasse og åpne den i andre app ( PowerPoint ) uten egentlig å vise Del skjerm Modal hvor brukeren velger den andre app.

Jeg vet at når "Deling" filen er kopiert inn i PowerPoint mappe, men jeg er ikke sikker på om jeg e ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:52
bruker charlesjohnson
stemmer
-1
svar
0
visninger
11
Organisere grupper på rommene
I Wanna organisere grupper i rom der hver gruppe har en rekke medlemmer, og hvert rom har maksimalt antall stoler og 2 grupper kan ikke være i samme rom

Jeg søker etter en idé eller metode for å løse dette problemet Thanks ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:52
bruker Y.Asma
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Animere SVG: Flytt form i retning av mus / rotere rundt fikspunkt?
Etter å ha sett gjennom lignende spørsmål postet i forumet og ikke finne noe som hjalp meg å løse mitt eget problem, jeg legger det.

Jeg bruker SVG.js å generere SVG former i et webdokument. Jeg hadde som en av de former for å “følge” muse / pekeren.

Med det mener jeg: Formen har en fast stilling / ankerpunkt (på sitt opprinnelige sentrum), og det kan bare flytte en begrenset avstand (la oss si 50 piksler) bort fra dette faste punkt. Jeg vil formen til å bevege seg i retning av markøren når markøren flytt ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker JoSch
stemmer
0
svar
0
visninger
21
Plass foran utgangs i sammenstillingen
Jeg skriver en forsamling (x64) program som bruker 3 makroer (mGetHandles, mWriteFile, mReadFile). Jeg antar at for å fremstille følgende utgangs (bruker input i uthevet skrift ):

Hva heter du? John Smith
Hva er adressen din? 54321 Main St., La Mesa
Hyggelig å møte deg,
John Smith
54321 Main St., La Mesa

Dette er min kode:

CONSOLE equ -11
KEYBOARD equ -10

CR equ 0dh
LF equ 0ah

extern GetStdHandle: PROTO
extern WriteFile: PROTO
extern ReadFil ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker S. Smith
stemmer
0
svar
0
visninger
9
ElasticSearch: Bruk Kriterier for å få ett dokument rangering
Jeg prøver å bruke ElasticSearch å beregne en rangering. Jeg er ikke sikker på om dette er mulig og prøver å finne ut hva mine alternativer kan være. Jeg trenger å kjøre en spørring på alle dokumenter, sortere dem ned og deretter bare returnere hvilket nummer posisjon i listen en bestemt post er plassert.

For eksempel ønsker jeg å finne ut Julies klasse ranking. Jeg har registreringer av hver elev i Julies karakter som inneholder deres navn og GPA og jeg ønsker å utføre en spørring som vil fortelle meg hva ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Sirena
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Hvordan vise en grafisk representasjon i et nytt vindu (JFrame)
Jeg har et problem når jeg trykker på en knapp for å ikke vise noe, hva som kreves av meg er at brukeren skriver inn en verdi og deretter en ny vises mappe som inneholder en grafisk representasjon av den verdien

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
XYDataset dataset = createDataset(text.getText());

// Create chart
JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart("XY Line Chart E ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Śma Ħị
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Swift - Koble Contentful data via flere klasser
Jeg prøver å få mine data fra Contentfuli min Swiftapp, men står fast på å få en dictionary.

Så i løpet av mine contentful data for Item Ajeg har:

"itemB": {
"sys": {
"type": "type",
"linkType": "linkType",
"id": "id_is_here"
}
},


Men i min kode min itemBer nil.

Her er hva jeg har prøvd:

// Item A
class ItemA: EntryDecodable, FieldKeysQueryable {

static let contentTypeId: String = "ItemA"

// FlatResource Memberes.
le ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Luke Irvin
stemmer
-2
svar
1
visninger
23
Mest effektive Python-kode for å finne referanse vinkler?
Her er hva jeg har laget nedenfor. Det må være en mer effektiv måte for min datter som er
i ferd med koder for å gjennomføre dette. Hva er den mest effektive metode for koding dette? Jeg spesielt ønsker å se en bedre måte å kode det jeg kaller caseVII (negative vinkler mindre enn -360) HJELP ???

PYTHON CODE for å finne en REFERANSE vinkel i grader av Lee S.

import math

angle = float (input("Enter angle(deg) to calculate reference angle for : "))
#CASE 1 (<90 and > 0)
def caseI(angle):
angle=ang ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Lee
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Kolbe wtforms_alchemy.fields importerer QuerySelectField sqlalchemy.exc.InterfaceError: <unprintable InterfaceError objekt>
Hei Jeg får denne feil


sqlalchemy.exc.InterfaceError:


Jeg har flere tabeller, hver er en forelder til barnet Book bord, for hvert bord jeg har laget blir det samme som i "supershoot" metoden alt virket ok, for spørring for boken tabellen. Jeg har en inngang form og for å gjøre livet enklere og for å unngå feil når jeg imput jeg bruker "QuerySelectField", som virket ok, jeg da lagt til en andre barnet tabellen med samme tiltrer (en annen bok tabell kalt Erdm_Book) og siden da har jeg har dette problem ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker pascale
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Regex å matche utfyllende undergrupper av innholdet en mappe (Webpack leverandør bunter)
Jeg prøver å finne ut to regex uttrykk som jeg skal bruke med Webpack å lage to forskjellige leverandører bunter.

Her er en forenklet oversikt over hva min node_modulesmappe ser slik ut:


autonumeric
core-js
jquery
jquery-ui
jquery.watch
marked


Den første leverandøren bunt bør være "essensielle" bundle, som, la oss si, er jqueryog core-js.


core-js
jquery


Den andre leverandøren bunt skal inneholde alle de andre bunter i node_modules, med unntak for jqueryog core-js(Det betyr regex må samsvare jquery- ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Tibi Neagu
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Slik kopierer innhold koblede filer til prosjektet katalog uten å forårsake duplikater
Jeg prøver å referere noen Javascript-filer i mitt prosjekt som kommer fra en nuget pakke. Så jeg lagt disse filene som et innhold Link referanse.

<Content Include="$(NuGetPath_jQuery)\Content\Scripts\**\*.*">
<Link>Scripts\%(RecursiveDir)%(FileName)%(Extension)</Link>
<CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
</Content>


Men det jeg kan F5 feilsøke web-prosjektet, jeg trenger disse filene til å være en del av prosjektet mappestrukturen. Jeg er o ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Prasad Korhale
stemmer
0
svar
1
visninger
9
Har Azure Funksjon App kjøre flere instanser samtidig?
Hvis jeg har en funksjon app som så

public static class Function1
{
private static readonly HttpClient httpClient = new HttpClient();
[FunctionName("SomeRandomFunction")]
public static async Task<IActionResult> Run([HttpTrigger(AuthorizationLevel.Anonymous, "get", "post", Route = null)] HttpRequest req, ILogger log)
{


Er ulike forekomster av funksjon som er opprettet om ulike eksempel mobile enheter aktivere funksjonen på samme tid?

Jeg h ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:51
bruker Sergio Solorzano
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Docker sverm overlegg problem med nettverkskommunikasjonen
Laget Docker sverm klynge med tre noder og alle noder er i samme subnett. For å teste Docker sverm overlay nettverk opprettet en Nginx tjeneste ved hjelp under kommando

$ Docker tjenesten skape -Kopier en -p 4200: 80 -name web Nginx

Men jeg er ikke i stand til å få tilgang til Nginx å bruke en av noden ip er i klyngen. Jeg er i stand til å få tilgang til Nginx med resterende 2 node ip-er i klyngen. Ingen iptable og firewalld tjenestene kjører. Alle Docker sverm relatert porter er åpne. Hva kan være proble ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker subba
stemmer
0
svar
1
visninger
10
Ansible - Hvordan hoppe registrerer en variabel om når vilkåret ikke er oppfylt
- shell: "echo 'hi'"
register: output
- shell: "ps -ef"
register: output
when: output.stdout =="hello"
- debug: var=output


Det endelige resultatet variabelen er definert som følger:

TASK [Display output] **********************************************************

ok: [localhost] =>
{
"output":
{
"changed": false,
"skip_reason": "Conditional check failed",
"skipped": true
}
}


Selv om oppgaven to hoppes over, blir den variable registrert. Hvordan ka ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker Vinitha
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Oppbevares dato i riket reagere-innfødte
Dato er å bli lagret i riket i 2019-09-17T13: 00: 00.000Z format i stedet for Sun 01/03/2020 05:30:00 GMT + 0530 (IST). Som jeg har å gjøre utføre comparsion operasjon på datoer i riket reagere-innfødt.

Forsøk på å sammenligne tidsstempel for egenskapen til en ikke-systemtid filtrert @ [egen kode] ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker rohit garg
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan implenent Namecheap DNS med Netlify og Heroku
Så jeg ønsker å være vert for min front-end React app på Netlify og jeg vil den skal være www.mydomainname.com.
Jeg ønsker også å være vert for min back-end på Heroku og jeg vil den skal være api.mydomainname.com.

Problemet er at hvis jeg setter Namecheap DNS-innstillingene til å bruke NamCheapDNS jeg kan peke det til Heroku, men jeg kan ikke finne en måte å peke det til Netlify samt siden Netlify forteller meg å sette Namecheap DNS til Custom DNS og jeg skal peke det å Netlify DNS med dns1.p07.nsone.ne ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker crodev
stemmer
-2
svar
0
visninger
14
Hefte GeoJSON ployline kommer ut i annen stilling
mine koordinater i bildet] 1

men kommer ut i dette området om / kD85J.png


Jeg kode dem ur.com/JVfVD.jpg

koordinatene forbundet med en route.js fil med indeks html ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker fatinc
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Endre skrift i Notepad ++
Jeg vet hvordan du endrer temaer og endring redaktør skrift i Notepad ++ (på vedlagte bilde du ser jeg allerede endret font å hacke TTF). Men jeg ønsker å endre skrifttype for sidepaneler i tillegg (Funksjonsliste, File Explorer), men jeg kan ikke finne et slikt alternativ. Er dette mulig å gjøre og hvordan? Skjermbilde av Notepad ++ ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker Tioman Island
stemmer
0
svar
1
visninger
10
Er det mulig å bruke selen hente siden kilde, og deretter bruke LXML å skrape data ved xpath?
Selen kan brukes til å navigere en nettside (innlogging, get html kilden til en side på nettstedet),

men så er det ingenting i selen som vil finne / få data som HTML ved xpath( find_element_by_xpath()vil finne elementer, men ikke TEKST data utenfor koder, og derfor noe annet må brukes som lxml), Selen absolutt kan ikke brukes til å gjøre dette, som når du prøver, kaster det en feil.Det finnes ingen eksempler hvor som helst for å bruke selen for å få HTML-kilden, passerer det til LXML å analysere HTML o ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker user10664542
stemmer
0
svar
0
visninger
3
XGBoost - Forskjellen mellom scale_pos_weight og class_weights
La oss anta at vi har en svært ubalansert binær klassifisering problem på plass. Nå gir XGBoost oss med 2 alternativer for å administrere klasse ubalanse under trening. En er ved hjelp av parameteren scale_pos_weight mens den andre er ved hjelp av vekter parameter av DMatrix.

For eksempel - I kan enten bruk - parametere = { 'scale_pos_weight': en viss verdi}
, eller jeg kan gi klassevekter under opprettelse av DMatrix som - XGB = xgb.DMatrix (funksjonene målet,, vekt )

Kan noen vennligst forklare meg for ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker Vatsal Gupta
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Hva er fordelen med å bruke PixelCNN løpet MDRNN?
Hva er fordelen med å bruke PixelCNN løpet MDRNN i form av beregnings, minne kompleksitet, parallel potensial og størrelsen på de kontekst windows? Og det som er det totale antall forbindelser av ad lag MDRNN modell i stor O, hvis antall inngangskanaler og antallet av filtre i hvert lag er k og inngangsbildet størrelsen er H x W? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker Ann Wu
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Slik deler fra React Native til Instagram?
Jeg bruker React Native å skape en iOS-app. Men jeg vil gjerne dele en URI til en S3 video som følger:

import React from 'react'
import { Share, Linking ....} from 'react-native'

//button and run function
testShareInsta = async () => {
const uri = "https://s3-dev.s3-us-west-1.amazonaws.com/video/myvideo";
let encodedURL = encodeURIComponent(uri);
let instagramURL = 'instagram://library?AssetPath=${encodedURL}';
return Linking.openURL(instagramURL);
}


Hva kan jeg gjøre for å gj ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker chai86
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Django MEDIA_URL, ute av stand til å kildebildet
Når jeg prøver å kjøre koden under Jeg får feilen:

the system cannot find the path specified: 'app_pickfeel/images/'


Jeg prøver å kilden et tilfeldig bilde fra følgende mappe:

'PickFeel/app_pickfeel/static/app_pickfeel/images'


Ved hjelp av en tilpasset mal tag (random_image.py)

random_image.py

import os
import random
from django import template
from django.conf import settings
# module-level variable
register = template.Library()
@register.simple_tag
def random_image(image_dir):
try:
val ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:50
bruker Domantas Sniezka
stemmer
0
svar
1
visninger
48
bestemme summen av alle positive oddetall opp til noen tall
Jeg prøvde dette, men det hackerearth ikke aksepterer det ikke. alle testtilfeller mislykkes

def calculate(arr):
return lambda arr: sum(xrange(1, arr + 1, 2))

if __name__ == '__main__':
arr_count = int(raw_input().strip())

arr = []

for _ in xrange(arr_count):
arr_item = int(raw_input().strip())
arr.append(arr_item)

calculate(arr)


inngang:

3
1
2
3


forventet utgang:

1
1
4


Hvor tar jeg feil? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:49
bruker havin
stemmer
2
svar
0
visninger
20
MFC: hvordan å vise en dialogboks velkommen første?
Når starter programmet, vil jeg vise en dialog velkommen først før du viser hovedvinduet. Min nåværende tilnærming er like nedenfor.

BOOL CMyApp::InitInstance()
{
...
// The one and only window has been initialized, so show and update it
m_pMainWnd->ShowWindow(SW_HIDE);
//m_pMainWnd->UpdateWindow();
// call DragAcceptFiles only if there's a suffix
// In an SDI app, this should occur after ProcessShellCommand

CWelcomeDialog welcome_dialog;
welcome_dialog.DoModal();

... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:49
bruker user180574
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Hvor å maksimere sannsynligheten for loggdata ved bruk av minimere funksjon i Python
Jeg skrev en funksjon som aksepterer inngangsdata (X) og en vektor (theta) som inneholder formen og skala parameter for en Weibull-fordeling. Funksjonen utganger -ve log sannsynligheten verdi.

def weibulngll(theta,X):
n = len(X)
a = theta[0]
l = theta[1]
ngll = -n*(a*np.log(l)+np.log(a))-(a-1)*X.sum()+l**(a)*np.sum(X**a)
return(ngll);


Så jeg prøver å maksimere log sannsynligheten hjelp maksimere funksjon, men det er ikke vist suksess

theta = np.array([1,1])

minimize(weibulngll, theta, args = (np.a ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:49
bruker Dom Jo
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Lage en serie med knapp dynamisk opprettet ved å klikke på hver av dem i Excel VBA
Vennligst ikke vurdere dette spørsmålet som en gjentatt spørsmålet! Dette spørsmålet er klart forskjellig fra tidligere lignende utseende spørringer.


Siste dagene, jeg øver en klassemodul i Excel VBA.

Jeg har presentert meg selv en veldig enkel leter oppgave, men det viste seg som en mester!

Min oppgave er veldig enkelt!

challange

Jeg har en BLANK Userform inn manuelt! Fra nå, vil ingen kontroller legges til manuelt.

Så snart du initialisere Userform, bør det vises med en enkelt Command på øverste ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker Kamal Bharakhda
stemmer
-1
svar
0
visninger
18
hvorfor jeg fortsetter å få indeksen er utenfor rekkevidde feil?
def add(self,big2):
""" add two big positive numbers self and big2 and
return a new big number"""
res=[]
len1=len(str(self.list_big))
len2=len(str(big2.list_big))
if len1>len2:
while len1>len2:
big2.list_big='0'+big2.list_big
len2+=1
if len2>len1:
while len2>len1:
self.list_big='0'+self.list_big
len1+=1
i=max(len1,len2)
carry=0
w ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker Peace
stemmer
0
svar
0
visninger
6
RMI klient-til-server og server-til-klient kommunikasjon
Jeg er for tiden å lage et prøveprogram for å forstå hvordan Java RMI fungerer. Målet med prosjektet er for serveren å lytte til kundene (en til mange). Klienter sende en "fyrtårn objekt" med en tilfeldig generert ID, timeCreated, etc.

Målet med prosjektet er når serveren oppdager en ny klient, sender serveren tilbake til den "nye klienten" en GetLocalTime objekt.

Jeg er i stand til å ha flere klienter sende Beacon objekter til samme server, men jeg er ikke å forstå hvordan jeg er i stand til å gjøre en ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker Stephen
stemmer
0
svar
1
visninger
17
Tab Bar Controller indeksen i endring?
Jeg har 2 kategorier: Calc VC og Bla VC; de er i den rekkefølgen, og applikasjonen starter på Calc VC.

Bruke en utskrifts uttalelse tabbarcontroller.selectedindex i viewwillappear av hver venture jeg lært at når Calc VC først dukker opp, det viser en indeks på 0. Når jeg trykker på Browse VC, det viser en indeks på 1. Så langt så bra.

Når jeg trykker på Calc VC, blir indeksen 1 og Bla VC blir 0. Det er fortsatt sånn før du avslutter programmet.

Hvorfor det er et problem? Jeg prøver å deaktivere Bla VC nå ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker AvsBest
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Slik får gitt en vektor, kart eller transformere ikke-primitiver data (structs) inn i en annen vektor av structs riktig i Rust
Jeg studerer Rust i noen uker allerede, men jeg kan fortsatt ikke forstå hvordan du skal (den riktige måten) for å manipulere data.

Jeg har en API-prøveprosjekt ved hjelp Rocket og Diesel. Du kan sjekke koden her

Mitt problem er:

Følgende metode får en avkastning på en spørring fra Diesel og skal kartlegge et JSON respons. Dette er et svar på alle kampene i DB med sine brukere. Brukerne bør være nestet i hvert Match node. Ganske standard.

Min løsning forsøk:


I danne en vektor.
Interate i søkeresultate ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker Rafael B. Tauil
stemmer
0
svar
1
visninger
5
Silver safir enhetstest kasting feil, "Kunne ikke finne objekt" når gjenstanden tas ut fra armaturen med objFromFixture metode
Jeg jobber med en Silver prosjekt. Jeg nå prøver å skrive enhet tester og funksjonstester for min søknad. I min test, jeg seeding sidene i databasen ved hjelp av ligaen filer. Da jeg prøvde å frø ligaen for Page klassen som kom innebygd med Silver prosjektet, er det greit. Følgende er min kode.

class PageTest extends \SilverStripe\Dev\FunctionalTest
{
protected static $fixture_file = 'fixtures.yml';

public function testMyMethod()
{
$expectedURLs = [
'new_page' => 'testin ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker Wai Yan Hein
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Python. Tilføy en HTML til en annen og få koding problemer
Jeg ønsker å legge file_a å file_b i Python.

file_a = r'C:\Users\belose\Downloads\temp\File1.html'
file_b = r'C:\Users\belose\Downloads\temp\File2.html'

with open(File_a, 'r') as bar:
a = bar.read()
with open(file_b, 'a') as f:
f.write(a)


file_a og file_b er biter av post. File_a:

<header>Info 1,</header><p style="color:red"> Информация</p><p>E300.xlsx :</p><table border="1" class="dataframe">
<thead>
<tr sty ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:48
bruker Sergey Belousov
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Blackjack programmet fryser når du starter spillet
Jeg oppretter en Blackjack spillet i C #, alt (jeg er ganske sikker på) fungerer, før det blir til min Do-Mens løkke (der alt i selve spillet skjer.), Og når den gjør det, det bare enten fryser eller ingenting skjer i det hele tatt. Jeg la merke til da jeg bli kvitt min Do-Mens løkke spillet ikke fryse, så jeg gjetter det er i en uendelig løkke eller noe, men jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre her.

namespace Blackjack
{

public partial class Form1 : Form
{
public Boolean standClicked ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:47
bruker HolyPetRalich
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Hvordan samle sanntid geolocation av brukeren ved hjelp av S2 geometri Bibliotek på ulike zoomnivåer?
Jeg jobber med en idé hvor hver bruker (~ 10.000 samtidige brukere) er streaming deres geografisk plassering. Jeg vil aggregat brukere og visning på et kart med ett enkelt pekeren på forskjellig zoom etter at Hvis brukeren zoome inn og zoome ut så kan vedkommende peker også fordelt og aggregater brukere i henhold til den bestemte zoomnivå på kartet ved hjelp av S2-celler .

På begynnelsen eventuelle brukeren vil se verden akkurat som google earth etter at hvis brukeren zoome inn eller ut på viss posisjon da ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:47
bruker ShyamBabu Sharma
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Hvordan jsonize jeg en rekke brukerdefinerte objekter?
Jeg har en en gjenstand FORELDER definert som følgende

function PARENT(name, childs){
this.name=name;
var childsArray=New Array();

childs.forEach(function(child_info) {
childsArray.push(new CHILD(child_info));
})
this.childsArray=childsArray;
}


Så er det et annet formål CHILD definert som

function CHILD(_child_info) {
this.name = child_info.name;
this.age = child_info.age;

}


Gitt en rekke frie objektet vil jeg gjerne få følgende JSON-objekt

[
{name:"parent 1 nam ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:47
bruker Bruno C
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Python alternativ for topptekstfilen som inneholder min / maks verdier av datatyper (og kontroll grenser)
Hilsen, min kamerat hjemmekontor flyktninger!

Jeg implementere en python skript som skal kontrollere om den angitte min / maks-verdi er mellom parameter / signalets datatype grenser. Inngangen er et regneark / bord med [MINVALUE, MAXVALUE, datatype] format, f.eks [0, 255, 'uint8']

Siden vi snakker om en C-miljøet, må jeg se etter uint8, uint16, int32 og float32 grenser. Jeg snublet over en limits.h fil, som har alle de verdiene som er definert eksplisitt, men jeg kan ikke vikle hodet mitt rundt implemente ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:47
bruker MaXiMkA
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Wordpress - kan ikke Enqueue min custom-script etter at alle andre scripts
På wordpress, hjelp GeneratePress gratis mal, jeg prøver å presse meg egendefinert skript etter alle andre. Det store problemet er at alle skript av en plugin ( Visual Portfolio ) er alltid lastet helt til slutt, etter min skript.

Jeg prøvde å sette en svært høy $ prioritet parameter i ADD_ACTION () funksjoner, men det fungerer ikke.

function register_scripts_and_styles() {
wp_enqueue_script('custom-js', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/custom-js.js', null, true);
}
add_action( 'wp_enqueue_scrip ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:47
bruker JasuJS

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more