Siste spørsmål

stemmer
0
svar
0
visninger
11
Fire orden ved eksistensen av et barn
Jeg har en veldig stor database med brukere som jeg må nummereres gjennom. Strukturen er som følger

users > -userId > logs > -logId > {type, timestamp, ...}


Ikke alle brukere har loggene så i henhold til dataene ordre docs hvis jeg orderby "logger" disse brukerne skal vises først ( https://firebase.google.com/docs/database/web/lists-of-data#data-order )


Ved bruk orderByChild (), data som inneholder det angitte barnet nøkkelen er organisert som følger:

Barn med en nullverdi for den an ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:32
bruker alexgophermix
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Feiltype:. $ (...) smartWizard er ikke en funksjon
skriv bildebeskrivelse her ./node_modules/babel-loader/lib/index.js?!./node_modules/vue-loader/lib/index.js?!./resources/js/views/Profile.vue?vue&type=script&lang= js & / < http://127.0.0.1:8000/js/app.js:974 ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:32
bruker Raihan Ahmed
stemmer
2
svar
0
visninger
17
Eigen: effektive måter å gjentatte ganger operere på under matriser
I en algoritme som jeg ønsker å gjennomføre, jeg trenger å gjentatte ganger operere på en matrise som er dannet av et sett med rader tatt fra en annen eksisterende matrise. For klarhet, vil jeg kalle " A" den opprinnelige matrisen, og " B" "arbeider matrix" (som består i noen rader med A).

Algoritmen fortsetter som følger:


Velg en rad rfraA
Enten sette inn eller fjerne slik rad i B
Utføre enkelte operasjoner med B(hvis den ikke er tom)
Gjenta


Noe relevant informasjon:


Dersom rmå settes inn i B, er je ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:32
bruker ffusco
stemmer
0
svar
1
visninger
18
Noen bilder er ikke lasting i reagere app selv de finnes
Jeg jobber med et reagere app. Alt fungerer fint i utvikling. Når jeg gjør build bruke npm run buildog teste det da noen bilder på siden er vist og noen bilder er rett og slett ikke funnet. Jeg kan se at brukeren avatar bildet vises, men alle andre bilder vises ikke. Jeg inspisert kode i nettleseren og sjekket srcav bildet. Stien er god og bildet er også tilgjengelig i ./static/media/card-1.7a6bc100.jpg, men ikke vises på siden. Deretter inspiserte jeg koden til bruker avatar bilde, srcligner og at bildet f ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:32
bruker Asad ullah
stemmer
1
svar
1
visninger
54
I Javascript, er det trygt å utelate semikolon når fila er å bli minifyed?
Siden et par uke, jeg utelate semikolon i Javascript-filene mine. Jeg innså i dag det kan føre til problemer hvis filen er minifyed.

Jeg leste følgende ressource:


https://www.reddit.com/r/javascript/comments/3ykv0w/is_it_actually_true_that_minifiers_break_js_code/
https://github.com/mrclay/minify/issues/396
https://github.com/github/fetch/issues/420


Det er to poeng av synspunkter:


Hvis et verktøy behandler en Javascript-fil som fungerte og gjorde det til en Javascript-fil som ikke fungerer, betyr at ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:31
bruker Imabot
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Posisjonsmønstergjenkjenning med Deconstrcutor tvetydighet
Jeg har følgende to structssom representerer koordinater i et 2D matrise:

readonly struct Coordinates
{
public Coordinate X { get; }
public Coordinate Y { get; }

public Coordinates(Coordinate x, Coordinate y)
{
X = x;
Y = y;
}

public static implicit operator (Coordinate x, Coordinate y)(Coordinates c)
=> (c.X, c.Y);

public static implicit operator Coordinates((Coordinate x, Coordinate y) c)
=> new Coordinates(c.x, c.y);

public void Deconstru ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:30
bruker Tim Pohlmann
stemmer
-3
svar
2
visninger
22
Hvordan bruke AUTOINCREMENT i sqlite3
kan noen opplyse meg om å bruke AUTOINCREMENT

Nedenfor er SQL-setningen har jeg forsøkt å bruke, jeg kan ikke synes å finne noen forståelige eksempler på hvordan jeg skulle gjøre dette.

puzzle_table_creator = '''CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Puzzle` (
`PuzzleNumber` INT NOT NULL ,
`ImageFileName` VARCHAR NOT NULL,
`Difficulty` VARCHAR NOT NULL,
`NoAttempts` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT (`PuzzleNumber`)
); ''' ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:30
bruker Arslan
stemmer
0
svar
1
visninger
25
Tab trinn gjennom to kontrollgrupper indepedendantly
Jeg ønsker å bruke tab-tasten for å skifte fokus mellom 6 redigeringskontroller.

Jeg satt det overordnede vinduet stil til WS_EX_CONTROLPARENT

Jeg satt redigeringskontroller stil til WS_TABSTOP

Jeg kaller IsDialogMessage å ignorere meldinger som har blitt håndtert

Det fungerer kjempebra!

Nå ønsker jeg å dele kontrollene i to grupper på tre, slik at tabbe i tredje kontroll avkastning fokusere på den første, og faner i sjette returnerer kontrollen til den fjerde (snarere enn den første)

Så jeg legger WS ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:30
bruker ravenspoint
stemmer
0
svar
2
visninger
31
Datasett fra original
Jeg har en dataframe som dette:

a|b|c|d
1 true|false|true|false
2 false|true|true|false
3 true|true|true|false


Jeg vil at dette skal være strukturert som:

a,c
b,c
a,b,c


og eksporteres til en tekstfil. Hvordan kan vi gjøre det? Jeg prøvde og kunne gjøre det motsatte, men ikke this.Could du gi meg en ide? ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:30
bruker Sri Test
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Spottet Bøtø 3 Cloudwatch klient som bruker moto
Jeg har en Cloudwatch metrisk klasse å sende beregninger for å cloudwatch. Jeg er ny på moto, men jeg ønsker å bruke den til enheten test klassen:

class Cloudwatch:

def __init__(self, region, account, profile):
self.client = boto3.client('cloudwatch', region_name=region)
self.account = account
self.profile = profile

def put_cloudwatch_metric(self, metric, d_name, d_value, unit, value):
metric_name = metric + '[{}][{}]'.format(self.account, self.profile)
try ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:29
bruker codingenthusiast
stemmer
0
svar
2
visninger
22
Trekke ut og legge strengen til hvert element på nettsiden python
Jeg scrapping en nettside og jeg var i stand til å trekke ut relevant informasjon fra that.There er flere sider i området, og jeg ønsker å se fra hvilket forum jeg trekke ut data dvs. jeg ønsker h1 skal legges til hvert element på siden hvor kan jeg gjøre det

urls = ['https://www.f150forum.com/f118/2019-adding-adaptive-cruise-454662/','https://www.f150forum.com/f118/adaptive-cruise-control-sensor-blockage-446041/']

for url in urls:
with requests.Session() as req:
for item in range(1,2):
... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:29
bruker Divija
stemmer
0
svar
0
visninger
4
nswag - gi tilpasset json skjema
Kan jeg bruke nswag men gi mine egne JSON skjemaer for datatypene? Hvordan gjør jeg dette, er det flere filer? Jeg er også prøver å bruke innebygde ressurser som kilde fra et delt bibliotek. Ved hjelp av .NET Framework.

Prøvde å bruke type mapper, men referanser slag av blakk sprade gui
https://github.com/RicoSuter/NJsonSchema/wiki/Type-Mappers

settings.GeneratorSettings.TypeMappers.Add(new NJsonSchema.Generation.TypeMappers.ObjectTypeMapper(typeof(OutputRoot), OutputRootSchema));


Hvis dette er riktig ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:29
bruker llarsson
stemmer
-2
svar
0
visninger
12
Rammeverk iOS (Kotlin Multi)
Jeg prøver å bygge et rammeverk ved hjelp Gradle men jeg bare får en jar fil i prosessen. Her er min Gradle:

apply plugin: 'kotlin-multiplatform'

buildscript {
ext.ios_framework_name = 'KotlinShared'
}

kotlin {
targets {
fromPreset(presets.iosX64, 'ios') {
binaries {
framework("$ios_framework_name") {
embedBitcode('disable')
}
}
}
}
sourceSets {
commonMain.dependencies {
impleme ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:29
bruker Gabriel Freitas
stemmer
0
svar
0
visninger
33
JS overføre data mellom metoder
Jeg har to metoder:


Får et bilde med en ID
Får en samling av bilder med en ID


Jeg prøver å få respons data å passere inn i savePhoto()metoden, så jeg er i stand til å utløse nedlastingen.

Så langt jeg har hatt noe utseende, uansett hva jeg prøver.

Alle råd / tilbakemeldinger vil være nyttig. Takk skal du ha.

forsøk 1

const unsplashAxios = require('./unsplashAxios');
const fs = require('fs');
const request = require('request');

class Unsplash {

constructor() {
this.unsplash = null;
}

ge ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:29
bruker Ad.
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Kjører python funksjoner i parallell med pathos.multiprocessing.Pool () genererer feil i formatet krever -2147483648 <= nummer <= 2147483647
Problem:
Jeg prøver å kjøre en funksjon i parallell ved hjelp pathos.multiprocessing.Pool (). Koden jeg har skrevet fungerer for små problemer, men mislykkes for store problemer med denne feilmeldingen:


python2.7 / side-pakker / multiprosess / pool.py, linje 572, i get raise self._value struct.error: i format krever -2,147,483,648 <= antall <= 2147483647


Denne siden drøfter problemet ...
python struct.error: 'i' format krever -2,147,483,648 <= antall <= 2147483647
... og som et resulta ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker C. Heaney
stemmer
0
svar
2
visninger
29
Regex: matchende tall i parentes
Jeg prøver å ta av alternative ender av strenger som version = 10.9.8[35]. Jeg prøver å erstatte det hele tall i parenteser mønster (slik at alle [35], inkludert parentes) med en tom streng ved hjelp av regex [\[+0-9*\]+]men dette også samsvarer med nummer som ikke er omgitt av parenteser. Er jeg ikke bruker + kvantifikator riktig? ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker rollTech69
stemmer
-1
svar
0
visninger
32
Hvorfor dette IF-setning aktivere tross argument returnere falsk?
Jeg har her et stykke kode som er utformet for å vise tekst om ett tall er mindre enn en annen. når du kjører sekvensen, til tross for både tall er en og boolean returnere en falsk, fortsatt kjører IF-setningen, selv om det skulle bare kjøre hvis argumentet tilbake som sant. Kan noen identifisere hvorfor dette skjer?

public void displayReorders(javax.swing.JTextArea src){

src.setText(null);

for(Product product: this.Products){
if((reorderChecker(product.getQuantity(), product.getMinimumStockLevel() ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker InitialisingAttributes
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Feiltype: Super uttrykk må enten være null eller en funksjon, ikke udefinert - Deling reagere komponenter
Jeg har hatt mange problemer med å dele komponenter mellom prosjekter.

Se på dette spørsmålet for sammenhengen:
JS modulen ikke funnet i delt reagerer prosjekt

Jeg har nå brukt npm install ../Shared.projecttil å bruke dette som en pakke i prosjektA.

Jeg var fortsatt får den samme feilen så jeg refererte de kompilerte komponenter i Shared.Project.

ProsjektA config:

resolve: {
extensions: ['', '.js', '.jsx', '.scss'],
alias: {
SharedComponents: 'shared.project/build/js/components',
},
... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker user12557496
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Oracle hierarkisk spørsmål
Jeg prøver å trekke ut alle de hierarkiet verdier for et bestemt segment i Oracle Apps (henviser tabeller applsys.fnd_flex_Value_norm_hierarchy & applsys.fnd_flex_values). Jeg vil ha et tre som skjerm starter fra toppen av foreldrene og går ned til siste etterkommer) noe sånt som dette

skriv bildebeskrivelse her

Jeg har vært i stand til å trekke ut dataene med gjentatte foreldre over hver linjer og tiden formatering dette manuelt i excel, men er sikker på at det er en måte å gjøre dette ved hjelp av s ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker aleesha rajwanshi
stemmer
1
svar
1
visninger
31
Hvilken type hacking er dette? Acessing ikke-eksisterende skall fil fra ikke-eksisterende nettadresse
Jeg bruker Wordpress på nettstedet mitt, nylig jeg blokkert en hacker som infiserte området mitt med mye bakdører (tusenvis av bakdører, bokstavelig talt). Jeg bruker en og en halv måned å satse ham. Det var ikke min feil, fyren som var på jobben min før meg aldri hadde oppdatert nettstedet.

Etter dette la jeg merke til noen merkelige tilgang til filer som bare ikke eksisterer, og jeg tror at hacker prøver å finne kjente exploits fra wordpress plugins som jeg ikke bruker. Det er ok, jeg bryr meg ikke i det ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker Angel EX.
stemmer
-1
svar
0
visninger
9
type-graphql enheter hvordan å utelate felt fra JSON.stringify?
Vi bruker https://github.com/MichalLytek/type-graphql å definere vår graphql skjema Når vi serial rå Loggfila foretaket objekt dette ikke respekterer de ulike felt kommentarer i våre GQL enheter og ender opp lekker uønsket data. Eksemplet under en profil enhet klasse

import { Field, Int, ObjectType } from 'type-graphql'
import { Column, Entity, ManyToOne, OneToMany } from 'typeorm'
import { Account } from '../account/account.entity'

export class Profile {
@Field()
@Column({ unique: true })
public us ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:28
bruker kevzettler
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Generelt Spørsmål om ytelsen mongodb replikasett
Jeg har satt opp et mongodb replika sett på to 100% identiske servere (maskinvare og programvare).

Jeg kjører en webcraper med skriver til mongodb. Nå kan jeg se at resultatet er bedre som en frittstående eksempel.

Som et frittstående mongodb skrapeprosess som kjører 2,5 timer med max 150 ops. Som et replikasett skrapeprosessen er i gang 6 timer med maks 100 ops.

Er dette vanlig oppførsel av et replikasett?

Se skjermbilder fra min grafana dashbordet.

Som frittstående:


Som replikasett: ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:27
bruker matthias
stemmer
0
svar
3
visninger
46
Blokkerer viktigste metoden i Java alltid dårlig?
Vi har et program som er kontinuerlig kjører. Ingenting går mye på i den viktigste metoden unntatt initialisering noen bakgrunns tråder. Bakgrunns trådene behandle stikkontakt hendelser som de oppstår. Bortsett fra det tidspunkt stikkontakt hendelsene blir behandlet, app forblir i hvilestilling.

Hoved


Start Tråd 1 -> stund (socket-tilkobling 1 er bra) -> prosess hendelser
Start Tråd 2 -> stund (socket-tilkobling 2 er bra) -> prosess hendelser
Start Tråd 3 -> stund (socket-tilkobling 3 er b ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:27
bruker Nova
stemmer
0
svar
1
visninger
39
Importere en funksjon i python tre som skal brukes i et annet skript
Mange lignende spørsmål har blitt spurt om dette problemet, men jeg fortsatt har problemer med å forstå prosessen. Jeg ønsker å importere en liste over funksjoner i et Python-skript i spyder. Så for eksempel:

import fof # stands for family of functions
fof.func1() # prints "Hello, func1 has run"
fof.func2() # prints "Hello, func2 has run"


i fof.pyfilen

def func1():
print("Hello, func1 has run")

def func2():
print("Hello, func2 has run")


Så i løpet av min katalog jeg har hoved filen: kaller de ... ►►►
Publisert på 17/01/2020 klokken 22:27
bruker Jack Armstrong
stemmer
1
svar
2
visninger
29
Hvordan sette ett bilde relativt til en annen for enhver skjermoppløsning?
Det er tre bilder: liket av lydbåndog to hjulJeg må sette hjulene akkurat på sin posisjon for alle skjermoppløsninger.

<div class="tape">
<img id="tape-body" src="{% static "web_player/images/tape_body.png" %}">
<img id="tape-wheel-right" src="{% static "web_player/images/tape_wheel.png" %}">
<img id="tape-wheel-left" src="{% static "web_player/images/tape_wheel.png" %}">
</div>


.tape {
position: relative;
height: 100%;
width: 100%;
}


Hvorda ... ►►►