Siste spørsmål

stemmer
0
svar
0
visninger
10
SwiftUI Preview timeout for stort prosjekt
Jeg har prøvd å forhåndsvise SwiftUI filer i min store iOS-prosjektet, og kan ikke komme forbi denne feilen TimeoutError: Timed out waiting for a thunk to build after 30.0 seconds.

Hva er interessant / forvirrende er at en nyopprettet SwiftUI fil med standard "Hello World" Tekst ikke laste hell forhåndsvisning i samme prosjekt, men mer komplekse SwiftUI filer vise tiden ut feilen selv når jeg endre forhåndsvisnings struct å vise en tekst ( "Hello World") visning.

Har noen andre opplevd dette, eller kan pe ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:31
bruker Harout360
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Keras fit_generator () for lange signaler
Jeg ønsker å gjøre en LSTM nettverk og jeg har ganske lang signal om at jeg ønsker å bruke som min treningsdata


Min X_train er en CSV-fil som inneholder 12 signaler med en lengde på 54 837 488
Min y_train er en matrise som inneholder en One Hot kodet signal ( 9 kategorier ) med en lengde på 54 837 488


Hvis jeg prøver å laste opp CSV-filen som en dataramme eller som en matrise i Python jeg overskrider grensen RAM, så min tanke er å bruke fit_generator (). Jeg har brukt dette før når du gjør bilde modelle ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:30
bruker bjornsing
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Bash script variabler ikke satt i CentOS
Vurdere følgende kode (script-fil):

someVar=null

doSomething() {
someVar='test'
}

printSomething() {
echo $someVar;
}

doSomething
printSomething


I Ubuntu (distro 18,04), kode utskrifter test. Men i CentOS (distro 7,6), kode utskrifter null.

Hva gjør jeg galt?

Takk!

REDIGERE:

Ok, er min faktiske koden litt annerledes. Så, over faktisk kjører på CentOS. Men under ikke (utskrifter null):

someVar=null

checkSomething() {
someVar='test'

return 0
}

printSomething() {
echo $someVar;
}

... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:30
bruker a11smiles
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Kjør Vinkel prosjekt i Ubuntu
Jeg jobber på et gammelt prosjekt som bruker Hjørne 1 og Gulp å bygge det. Foreløpig meg og en mer utvikleren bruker bare Mac for å utvikle det, og ideia er å dockerize hullet prosjektet, slik at vi kan kjøre på en Linux-maskin. Det første trinnet er å kjøre lokalt ved hjelp av Gulp oppgaver. Når vi prøver å bruke standard oppgaven, er prosjektet fullført oppsettingen, men vi får en uendelig løkke på den første skjermen. Vi mistenker at det er på grunn av en forespørsel som fore ikke tilbake noe kanskje. No ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:30
bruker Lucas Barbosa
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Jeg ønsker litt hjelp, Null Object referanse med Fire
Jeg bygger dette programmet, og på dette fragmentet, er det ment å laste alle brukere fra databasen, men jeg får stadig en null objekt referanse. Jeg vet ikke hvorfor ... Jeg har prøvd debugging og spørre her på Stackoverflow, men folk har vist seg å være fiendtlig ... Jeg har vært å tenke og forske denne klassen for de siste 2 uker nå, og jeg kan ikke finne noen fikse problemet mitt. Alle hjelpe er verdsatt. Her er koden.

public class PeopleFragment extends Fragment {

FirebaseUser firebaseUser;
RecyclerV ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:30
bruker Tomas Mota
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Lytteren å utføre ved slutten av inngangs filen
Jeg har en prosess som bruker en del å lese en fil og sette inn poster i en tabell. I må være i stand til å sette inn en rad inn i hovedtabellen ved åpningen av inngangs filen og når mappen er lukket jeg behov for å oppdatere den overordnede tabellraden innsatt i starten. Er det en lytter eller tilnærming til å gjøre dette skje? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker rmoore
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan utvikle en ny språkpakke for Alfresco Del 6.2?
Jeg vil legge til en ny språkpakke for Alfresco Del 6.2.

Jeg har lest denne siden og også nettsider som det anbefaler for å legge til et nytt språk, men denne artikkelen er gammel (2015) og jeg ønsker å vite om det er noen nye ressurser for å lese. spesielt Jeg leter etter en mal prosjekt som omfatter alle .propertiesfilene i riktig katalog struktur som jeg bare trenger å endrer sin engelske meldinger til mitt språk, er det noe som dette for Alfresco Del 6.2?

eller generelt, hva anbefaler du? hva er den ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker mehrd97d
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Hvordan sende parametre til FeignRequestInterceptor?
Jeg har denne koden

@Component()
public class FeignRequestInterceptor {

@Bean
public RequestInterceptor basicAuthRequestInterceptor() {
return new BasicAuthRequestInterceptor("username", "password");
}
}


Er det en måte jeg kan passere brukernavn og passord som parameter?

Jeg har et filter som fanger en forespørsel, der jeg får noen overskrifter, og jeg ønsker å bruke disse overskrifter for å stille inn user, og passwordså når jeg bruker late klient senere for en ny forespørsel, har ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker Manuel Goncalves
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Forekomstfremgangsmåter ikke i omfang av JS-modulen i NodeJS?
Jeg prøver å lage en ikke-singleton objekt i NodeJS men når du ringer interne instansmetoder innenfor objektet, de er "udefinert".

// We auto-refresh the cached data every 'refreshInterval' milliseconds
var refreshInterval = 30*1000;
var refreshTimer = null;
// We stop refreshing 'idleTimeout' milliseconds after the last request for our data
var idleTimeout = 5 * 60 * 1000; // 5 minutes
var idleTimer = null;

var cachedData = null;
var queryCallback = null;

function Cache(options) {
if (options) {
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker user1944491
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Hvordan filtrerer jeg bort et HTML-dokument for visse strenger i Python
Så jeg har en side ( https://steamcommunity.com/market/listings/730/Shattered%20Web%20Case ) som HTML-kode Jeg ønsker å søke etter bestemte strenger eller snarere for en viss oversikt. Det (vis-kilde: https: //steamcommunity.com/market/listings/730/Shattered%20Web%20Case) starter fra linjen 625 inne i en <script>container, og ser slik ut:

[[ "18 november 2019 01: 0", 4,304, "2055"], [ "19 november 2019 01: 0", 1,473, "263089"] ...]

Så langt har jeg bare klarer å filter for alle <script>beho ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker invalidtry
stemmer
0
svar
1
visninger
15
Docker Compose: ugyldig fra flag verdi byggherre:
Hei Jeg prøver å lage en dockercompose, men jeg har følgende feil:


ugyldig fra flagget verdi builder: pull ingen tilgang for byggherren, repository eksisterer ikke, eller kan kreve 'Docker innlogging': nektet: bedt om tilgang til ressursen nektes


Jeg kan ikke forestille meg hvor jeg kan være mangler

min Docker-komponere filen:

version: "3.7"
services:
db:
image: postgres:12
restart: always
container_name: "db"
ports:
- "${DB_PORT}:5432"
volumes:
- db_data:/var/lib/p ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker Mykon Spt
stemmer
0
svar
2
visninger
30
Hvorfor får jeg en "må erklære skalar variabel" feil i dynamisk SQL?
Jeg prøver å bruke dynamisk SQL når du setter en verdi til en variabel, men det fungerer ikke. Men gjør det samme utsagnet arbeid i vanlig SQL. Dette er koden:

DECLARE @sqlcmd nchar(1024);
DECLARE @DBName nchar(30) = 'DB_1016a'
DECLARE @UserKey int = 0;
DECLARE @UserID nchar(30) = 'DBCLIENT\StudentA'
set @sqlcmd = 'set @UserKey = (SELECT [Key] from ' + rtrim(ltrim(@DBName)) + '.dbo.userlist where ID = ''' + rtrim(ltrim(@UserID)) + ''')'
print(@sqlcmd)
exec(@sqlcmd)
print('stuff1')
print('['+rtrim(ltrim(cas ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker cashonly
stemmer
0
svar
2
visninger
39
Hvordan kan jeg hovedside objektegenskapene?
Jeg har en liste over objekter som inneholder folkeslag navn og deres service ganger. Disse navnene kan forekomme mer enn en gang i løpet av denne listen, og tjenesten ganger kan være forskjellig for hver forekomst. Det jeg prøver å gjøre er å lage en HashSet over navn med en indeks knyttet til den, slik at jeg kan referere til den tilbake til den større listen uten å måtte opprette en nestet for loop. For eksempel hvis jeg har listen:

[{Name: 'john doe', ServiceTime: '20min'}, {Name: 'john doe', ServiceTi ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker Michael
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Regex å fjerne oppdagede sitater fra en CSV
Jeg trenger å mate en CSV-fil inn i en database. For at jeg må fjerne "ville" un-escaped anførselstegn.

Etter inngang struktur er mulig:

"aa";"bb";"cc";"dd";"ee"
"aa";"bb";"c "cc" c";"dd";"ee"
"aa";;"cc";"dd";"ee"
"aa";55;"cc";"dd";"ee"


Uttrykket:

(?<!^|\"\;)\"(?!\;|$)


virker for # 1 og # 2 av inngangs eksempler, men svikter når det er et tomt element (# 3) eller en unquoted tallfelt (# 4). Se også denne Rubular eksempel

Enhver peker hvordan du kommer i disse tilfellene som omfattes vil bli høyt ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker Tom
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Hvordan kan jeg få tilgang til barne Elementer av Gridlayout?
Jeg har Gridlayout 3x3 der det er 9 knapper inne som barn, og jeg ønsker å få tilgang til hvert barn som en egen knapp. Noe sånt som dette

for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
Button elem = GridLayout.b[i][j];
}
} ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:29
bruker Vishnu
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Environmentvariables i Jenkins Master - Slave - Master Situasjon
Jeg har to servere (SER1 og SER2). På SER1 det er en Jenkins-Master. På SER2 det er en Jenkins-Master og Slave-agent for SER1.

Begge herrer har miljøvariabelen ENV_INFO fylt med ulike verdier (a@b.com på SER1 og foo@bar.com på SER2). Jeg ønsker at en jobb er å bruke miljøvariabler som er konfigurert i master of SER1 når den kjører på master. Men når jobben er i gang på SER2 Jeg ønsker å bruke miljøvariabler som er konfigurert i master of SER2. Jeg vet at jeg kan konfigurere aditional variabler i Node-konfi ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:28
bruker Daniel
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Sette opp Model klasse og Custom-adapter for å få SQLite DB ROWID fra onListItemClick
Jeg har en app som fyller fra en pre-eksisterende SQLite database. Jeg er nå behov for å skaffe ROWID (_id) når et listeelement blir klikket. Jeg tror at jeg ikke satt min app opp riktig for å kunne gjøre det. Jeg har hatt folk gi meg med innspill på hva de skal gjøre, men jeg kan ikke synes å forstå det når du prøver å bruke det til min app. Kan noen vennligst gi et eksempel bruke koden min? Jeg ville virkelig sette pris på det.

Her er min modell klasse:

package com.mypackage.myapp.model;

import android ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:28
bruker Errol Niel
stemmer
-1
svar
0
visninger
12
Mange til mange delta på store datasett i Spark
Jeg har to store datasett, A og B, som jeg ønsker å delta på viktige K.

Hvert datasett inneholder mange rader med den samme verdi av K, slik at dette er en mange-til-mange delta.

Dette delta mislykkes med minne relaterte feil hvis jeg bare prøve det naivt.

La oss også si gruppering begge datasett med K, gjør delta og deretter eksploderer ut igjen med litt lureri for å få riktig resultat er ikke et levedyktig alternativ, igjen på grunn av problemer med minnet

Er det noen smarte triks mennesker har funne ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:28
bruker user2682459
stemmer
1
svar
1
visninger
17
Newtonsoft Custom Json Converter String Array til kommaseparert streng WebAPI 2
Jeg trodde dette ville ganske enkelt å konvertere fra JSON array til en kommaseparert streng og tilbake ved hjelp av Newtonsoft, men jeg har problemer med å få den ReadJsontil å fungere. Jeg trodde jeg ville bare deserialize fra leseren til en streng rekke og deretter ringe Join, men jeg fortsetter å få feil: Unexpected token while deserializing object: PropertyName. Path '[0]..

Her er koden jeg bruker:

public class myModel
{
[JsonConverter(typeof(CommaSeperatedStringJsonConverter))]
public stri ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:28
bruker Calidus
stemmer
-1
svar
0
visninger
7
Vet dette "maksimalt beløp mot minimum" distribusjon?
La vi har N heltallige sporene innledningsvis inneholdende 0-er og en uendelig sekvens av tilsvarende uavhengig negative binomial variabler w i ~ NB ( l , Q ). Hver neste verdi fra sekvensen blir tilsatt til sporet som inneholder den minimale verdi. Spørsmålet er: det som er fordelingen av trinnantallet ved hvilken et hvilket som helst av sporene overstiger gitt grense k ?

Hvis du spør, er det en forenklet modell av angrep på sårbare ( "en enhet tapt måte alle die") stabel av enheter i Freeciv spill. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:28
bruker Ihnatus
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Kunne ikke bruker logikk i Oracle DB
Alt utført i Oracle Database. Jeg opprettet en ny bruker med følgende kommando:

sqlplus / as sysdba
create user sslclient identified externally as 'CN=sslclient';
grant connect to sslclient;
quit


Da jeg logge ut og logg inn med følgende kommando:

sqlplus /@testssl


Det ber meg for brukernavn og passord som min tjenestenavn er tomt i min tnsnames.ora fil. Vennligst foreslå hvordan du får brukernavn passord. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker Archit Goyal
stemmer
1
svar
1
visninger
19
Hvordan kan jeg sette opp gjør PyPI å stole på?
Jeg prøver å bruke Python hjul. Når jeg gjør pip install wheel, står det at kravet er der, men jeg får denne SSL-feil:

(base) C:\Users\xxxx\PycharmProjects\prepay_clone>pip install wheel
Requirement already satisfied: wheel in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (0.33.1)
Could not fetch URL https://pypi.org/simple/pip/: There was a problem confirming the ssl certificate: HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded with url: /simple/pip/ (Caused by SSLError(SSLCertVerifica ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker Sergej Shteriev
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Legg til flere lokal varsling på en forespørsel linjen?
Er det mulig å legge til flere meldinger under ett ønske?

Slike som noe som dette? (Jeg vet dette ikke fungerer, men du kan få inntrykk av hva jeg prøver å gjøre.)

center.add(requestOne)
center.add(requestTwo)
center.add(requestThree)
{ (error) in

if error != nil {
print(error as Any)
}
}


Dette fungerer ikke fordi jeg bare får det siste melding forespørsel. De har alle unike identifikatorer ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker Michael Scott
stemmer
0
svar
3
visninger
45
Scala: Oppdatering Array inne i et kart
Jeg skaper et kart som har en rekke inni den. Jeg må fortsette å legge verdier til at Array. Hvordan gjør jeg det?

var values: Map[String, Array[Float]] = Map()


Jeg prøvde flere måter, for eksempel:

myobject.values.getOrElse("key1", Array()).++(Array(float1))


Få andre måter å men ingenting oppdaterer array inne i kart. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker DilTeam
stemmer
0
svar
0
visninger
13
python3 rekursjon med utbyttet, kan ikke finne ut hvorfor det ikke fungerer
# Definition for a binary tree node.
class TreeNode:
def __init__(self, x):
self.val = x
self.left = None
self.right = None

class Solution:
def recursion(self, root: TreeNode):
if root.left != None:
self.recursion(root.left)
yield root.val
if root.right != None:
self.recursion(root.right)

def inorderTraversal(self, root: TreeNode):
sol = []
for value in self.recursion(root):
sol.append(value)
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker Hamalaw
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Blandet debugging (C #, C ++) i VS kode via docker
Vi har nylig flyttet vår utvikling fra Visual Studio til VS Code. Våre etiske løsningen inneholder .NET Kjerne C # som hender beregninger av til C ++. I Visual Studio, var vi i stand til å sømløst debug mellom C # og C ++.

Vi først flyttet til å kjøre multi-prosjektet løsning i et VM, og ved hjelp av eksterne utviklingstrekk av VS Code. Vi bruker to Launch konfigurasjoner:

{
"name": "(gdb) Attach",
"type": "cppdbg",
"request": "attach",
"program": "/usr/shar ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker TheShrew
stemmer
0
svar
2
visninger
23
VBA å eksportere data til CSV-fil (bare verdier)
Jeg ønsker å utføre tekstes oppgaven med følgende koder endret fra extendoffice.com (takk).

Sub export_data_to_CSV()

Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
Dim xFile As Variant
Dim xFileString As String
Dim LR As Long
LR = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("MAIN").Range("A1:A50001"))

Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Worksheets("MAIN").Range("A2:J" & LR)


Application.ActiveSheet.Copy
Application.ActiveSheet.Cells.Clear
WorkRng.Copy Application.ActiveSheet.Range("A1")
Set ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:27
bruker John Liu
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Sitat info bruke Netthandel API
Jeg er med hell kunne få token nøkkel og koden skjult ved hjelp av dette eksemplet. Hvordan bruker jeg OAuth for å koble til Etrade API?

Men ikke peiling på hva du skal gjøre videre. Jeg prøver å skape en anmodning om å få pristilbud info. Er det noen som har gjort det med hell? Jeg synes ikke å finne en måte å beregne SHA1 signatur. Jeg vil virkelig sette pris på all hjelp i denne forbindelse. Takk skal du ha. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:26
bruker Tom
stemmer
-1
svar
0
visninger
24
Rotere en 1D matrise som representerer en 2D array med urviseren på plass
Jeg prøver å rotere en 1d matrise som representerer en 2d matrise 90 grader med klokken på plass (ingen ekstra arrayer).

1 2 3
4 5 6 represented by [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
7 8 9


roterer for å

7 4 1
8 5 2 represented by [7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3]
9 6 3


Det er et lignende spørsmål på Stack Overflow men ingen av løsningene er ferdig på plass. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:26
bruker Alex
stemmer
-1
svar
0
visninger
10
Komme i gang på Heroku med Python, Django - "Application Error"
Jeg har fulgt denne artikkelen https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python

Jeg hell gjorde alt frem til å skyve lokale endringer -> https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python#push-local-changes

Jeg klarte å kjøre den på localhost og for å vise tekanne, så gjorde jeg følgende:

git add .
git commit -m "Demo"
git push heroku master


og til slutt når jeg kjører

heroku open


Nettstedet åpner ikke lenger. Den prøvde i 30 sekunder, og deretter kommer med denne ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:26
bruker S Person D Person
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Chrome vil ikke gå Hodeløs
Jeg er ganske ny på selen python på ubuntu. Jeg prøver å kjøre krom hodeløse, men min vil ikke gå hodeløse. her er kodebit av min kode.

Chrome-versjon: 80.0.3987.132

options = Options()
options.add_argument('--headless')
driver = webdriver.Chrome(executable_path='bin/chromedriver', chrome_options=options)
driver.maximize_window()
driver.get("https://www.google.com") ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:26
bruker Omkar Salgaonkar
stemmer
0
svar
0
visninger
16
SUMIFS ikke tar inn flere kriterier
Jeg har denne formel =SUMIFS(EffortPC,TaskCode,$B$56&"."&B57,PostingDate,"<="&DATE(YEAR($A$1),MONTH($A$1),DAY($A$1)),PostingDate,">"&$A$1-DAY($A$1)+1-WEEKDAY($A$1-DAY($A$1)+2)+1,FeesOrExp,{"Disbursements","Subconsultants"}).

De siste kriteriene, FeesOrExp, jeg ønsker å plukke opp både utlegg og Subconsultants men akkurat nå er det bare plukker opp Utlegg. Jeg mangler noe for at det å plukke opp begge deler? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:26
bruker eyeScream
stemmer
-2
svar
0
visninger
5
SQL State: 08006 IO Feil: The Network Adapter kan ikke etablere connectionjava.sql.SQLRecoverableException
Jeg tester APIer (med testng og RestAssured) hvor i en av testene jeg gjør Oracle DB-tilkobling og kjøre lagret prosedyre og får data fra tabellen, og det fungerer som det skal i lokal men når jeg kjører tester gjennom Jenkins jeg får under feil. Kan noen hjelpe meg med dette?

SQL State: 08006 IO Feil: The Network Adapter kan ikke etablere connectionjava.sql.SQLRecoverableException: IO Feil: The Network Adapter kan ikke opprette forbindelsen ved oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon (T4CConnection.java:77 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:26
bruker Reshma
stemmer
0
svar
2
visninger
19
Hva skjer hvis du har en tabell i subquery med samme alias som samme bord i ytre spørringen?
Arbeid på en noe store spørringen prøver å forbedre ytelsen. En ting jeg har funnet er at det er et sted med en delspørring, men den indre spørringen har samme bord som den ytre spørringen, med samme alias. Er dette definert atferd?

select * from documents d
left join ( select distinct d.id, 'Yes' as 'IsCertainType' from documents d
left join documentAttributes da on d.id = da.id where da.Description like '%CertainType%'
) #certainType
on d.Id = #certainType.Id ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:25
bruker Kevin
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Hvordan redigere nestet HTML i Javascript editor ContentTools WYSIWYG
Dette spørsmålet ble unnfanget da studere svaret på Stackoverflow spørsmålet # 37370944 .

I min database har jeg html markering, som jeg vil gjerne gi min html-agnostiker web-app brukere å ha et verktøy for å redigere den i en nettleser. Dette er referansemateriale, for det meste notater og kildehenvisninger. For dette formålet bruker jeg en html skjema generert av serversiden, og en Javascript-widget, dvs. ContentTools, som på skjema sende-knapp klikk hendelsen, samler en rekke resulterende HTML markup fr ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:25
bruker voltel
stemmer
0
svar
1
visninger
34
Associate ID med innsatselementer
Jeg lurte på hva som ville være den beste måten eller tilnærming for å oppnå dette. Jeg har en tabell rad med to kolonner som innganger. Jeg må knytte en ID til drivelementene, slik at når formen er sendt jeg kan identifisere hvilken rad inngangs tilhører. Dette er hva jeg har.

<tr>
<td><input type="hidden" name="id[]" value="252748"> Tue - Mar 3rd 3:03 PM</td>
<td>
<select class="form-control" name="notes[]">
<option value="Parent Cancel" ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:25
bruker joanb
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Er det en måte å knytte en hel klasse av filer med et program på Windows?
Jeg har en vanilje Windows 10 installasjon - det er ikke noen tredjeparts videospillere av noe slag, er det bare Windows Media Player og den nye Filmer-appen. Jeg har bekreftet å være i stand til å spille, sier WebM (video) filer.

Men jeg har .webmregisternøkkel under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classesnøkkelen, med ContentTypeverdien av "video/webm"og PerceivedTypeverdien av "video". Det er en lignende situasjon med de andre nye utvidelser der også, som .webpog .mkvog andre. Jeg vet ikke hvorfor det er de ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:25
bruker amn
stemmer
-5
svar
0
visninger
24
Funksjoner og strenger i Python
Jeg bruker Python 3 og lurte på hvordan jeg kommer tilbake en streng som inneholder alle andre tegn på at strengen. Kan noen poste et eksempel? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:25
bruker Tugga
stemmer
-3
svar
0
visninger
8
Css vil ikke laste på grunn av Cloudflare
Min hjemmeside https://www.zara-rpg.com har problemer som det er css ikke vil laste. Den viser kun html grunn av CloudFlare 'Under Attack Mode'. Mens vårt forum (IPB) fungerer bra. Når status på CF er satt til normal / middels / lav nettside laster store. Hvordan kan jeg fikse dette? Vi kjører på debian 8. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:25
bruker Nelson Zara
stemmer
0
svar
0
visninger
6
katalogstruktur Optimal Nuxt
Hva kan være i din mening den optimale tilnærmingen til Nuxt katalogstruktur som gir følgende sammenheng: 1. Ulike API ledere (vi må kommunisere med 10 uavhengige API) ==> som Nuxt katalogen bør disse gå inn i 2. Various forretningsmodell classe == > som Nuxt katalogen bør disse gå inn på forhånd takk for dine tanker.

CS ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker ScicaJ
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Active Directory Access vegne av klarert enhet
Jeg er veldig ny i Active Directory og identitetshåndtering. Vi har ulike autentiserings strategier for en ansatt (Windows AD) og kunden (Ping AD) håndteres av separate aktive kataloger. Nå har vi scenario der autentisert ansatt kan behandle forespørsler vegne av kunde, og bør kunne oppdatere kundeprofil i kunde AD. Jeg leter etter måten at kunden AD skal stole på alle godkjente ansatt fra EMP AD og gi ham skrivetilgang for ønsket kunde. Er det noen standard praksis / måten å oppnå dette? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker nil152
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Hvorfor er min database Arraylist befolkningen algoritme kaster en feil?
Dette er min befolke konto metode som tar verdiene fra min database kolonner og lagrer dem i en Arraylist av gjenstander av kontoen klassen som jeg har gjort som har felt som brukernavn og passord. Den andre delen av koden vil vise om du blar nedover

private ArrayList<account> populateAccount() throws SQLException{
Connection c = DatabaseUtilityClass.createNewConnection();
ArrayList<account> list = new ArrayList();
try{
String q = "Select * from LOGIN";
Sta ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker Nilay Bhoot
stemmer
0
svar
0
visninger
24
PHP unnslippe alle spesialtegn
Jeg har en streng som må sendes som et argument i noen operasjoner. Denne strengen vil meget ofte inneholde spesielle tegn (ikke-kodet, dvs. ingen \n, \tosv).

Hva jeg ønsker å oppnå er å slippe alle disse spesialtegn med \. Nedenfor er min, veldig primitive, løsning. Jeg leter etter en mer strømlinjeformet versjon eller muligens noe innebygd i PHP for å hjelpe til med dette.

$array = str_split($string);
$escape_me = []; //special chars here
$i=0;
foreach($array as $char){
if(in_array($char,$escape_me) ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker Newb 4 You BB
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Datacontext er ikke tilbake de samme dataene på den andre samtalen
Rask bakgrunn av denne svært skitne app - Jeg og noen gutter på nettet prøver å skape polygoner i gmaps av folks steder som er villige til å hjelpe på grunn av coronavirus. Vi har fått noen resultater fra et google form som i sin tur er vi prøver å lese fra. Dataene er litt dritt, men det er den beste vi har fått vurderer omstendigheter.

Problemet jeg har er å returnere data tilbake fra min 'i minne' db når jeg kaller den samme metoden to ganger i mitt API. Jeg har to tabeller i databasen min:

public cla ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker SCramphorn
stemmer
0
svar
0
visninger
6
får hente data fra siste 20 tirsdag i AWS rødforskyvning
Jeg ønsker å finne data for de siste 20 tirsdag. Jeg må skrive fro å få det ønskede resultatet som nevnt nedenfor.

Date value
2020-03-03 01:12:15 5
2020-02-25 07:12:15 13
2020-02-24 08:12:15 1
2020-02-23 09:12:15 32
2020-02-22 10:12:15 7
2020-02-21 11:12:15 43
2020-02-20 12:12:15 7
2020-02-19 13:12:15 1
2020-02-18 14:12:15 31
2020-02-17 15:12:15 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker Ashish
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Xinput_calibrator error: Ingen calibratable enheter funnet, mens føreren er lastet.
Vi prøver å kalibrere en generisk kapasitiv berøringsskjerm med hjelp av xinput_calibratorverktøyet på skreddersydde buildroot system image.

Inngangs driver allerede aktivert i kjernen ( 4.19.x), og vi kan se touch input enhet (input0):

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 00:01 event0 -> ../../devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:045E:07B9.0001/input/input0/event0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 0 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker IMAN4K
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Hvordan teste opplasting pdf-fil med APITestCase i Django Rest framwork
Jeg har prøvd denne koden, og det returnert 400 verdi fra responsen. Hvordan kan jeg laste opp pdf-fil til test? Jeg har aldri sett noe. Jeg må lage en test-fil, og jeg er skal sendes i JSON-format med andre opplysninger.

from django.core.files.uploadedfile import SimpleUploadedFile
from django.urls import reverse

from rest_framework.test import APITestCase

class BrokerTest(APITestCase):
company_url = reverse('user_registration', kwargs={'user_type': 'company'})

@staticmethod
def company_information(us ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker Enes Şahin
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Er daemon-reload kalles når enheten er aktivert med systemctl aktiver?
Spørsmålet er: Når jeg kaller systemctl aktiver [Enhet Filnavn], er systemansvarlig konfigurasjon på nytt. Jeg lurer på om systemd gjør dette ting med daemon-reloa d eller ikke i bakgrunnen. Ifølge referansen linken som jeg satt under forteller "System Manager lastes på nytt på en måte som tilsvarer daemon-reload).

Referanse:
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemctl.html
aktivere UNIT ..., aktiverer PATH ... aktivere én eller flere enheter eller enhets tilfeller. Dette vil skape et sett ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker cadoe
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Endre datoen på Google Chrome med å bruke VBA
Jeg kan endre datoen hvis jeg bruker internet explorer med under kode (code1). men jeg kan ikke lykkes det på Chrome. når jeg bruker selen (som kode 2), dato er endret, men det er ikke hva jeg vil. for eksempel: dato er satt 18/02/2020 når det åpnes først. og etter VBA løp, ønsket verdi 01/03/2017, men det er endret til 03/02/2017 Jeg har prøvd å endre dato for som mm / dd / åååå det er alltid galt.

code1

ie.document.getElementsByName("date$From")(0).Value = Sheet1.Range("A1").Text


Code2 (selen og VBA)
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:24
bruker SelpaqM
stemmer
0
svar
2
visninger
28
Kombiner JSON data fra fil og rekke
Jeg trenger å kombinere noen data. Jeg har en matrise var company = ["Toyota", "Honda"]og jeg har noen tilsvarende data i en fil javascript.

JS-fil:

var Toyota = {
text: "Toyota",
origin: "Japan",
icon: "icon"
};

var Ford = {
text: "Ford",
founder: "Henry Ford",
icon: "icon"
};

var Honda = {
text: "Honda",
models: "12"
};


Hvordan kan lese denne fila å bare se for elementene presentere i matrisen , og deretter opprette JSON objekt som ser ut som nedenfor (JSON objekt er to selskaper sid ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker netchi
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Slik kjører PATCHMATCH kildekoden for inpainting
Vær så snill, hjelp meg til å løpe kilde patchmatch. hovedsiden på papir med kildekoden: http://gfx.cs.princeton.edu/pubs/Barnes_2009_PAR/index.php

og koblingen av kildekoden:

http://www.cs.princeton.edu/gfx/pubs/Barnes_2009_PAR/patchmatch-2.1.zip

Mitt problem er at jeg fulgte instruksene i readme.txt filen og ran build_windows.bat i terminal for Windows 10, men fikk en feilmelding som sier:
Unknown MEX argument '-inline'.
Unknown MEX argument '-inline'.
jeg fjernet -inline og utføre bat fil i terminale ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker dmitryi
stemmer
0
svar
0
visninger
20
Hvordan holde en div inne i beholderen
Jeg har en Bootstrap kollaps kode som jeg har litt problemer med. Stylingen ser ut når skjermen er under 768px eller noe. Når du klikker Book 1 for eksempel, vil du legge merke til den sorte blokken som tall. Det fungerer fint. Men når du endrer størrelsen på skjermen til et lite mobile størrelser, synes blokken å være på høyre. Jeg trenger å holde det inne.

Koblingen til codepen er https://codepen.io/danongu/pen/OJVwNeq

Vennligst ta en titt og hjelpe meg å feilsøke dette. Jeg kan ikke synes å få det til ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker mary ongubo
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Komme java.lang.NoClassDefFoundError: no / android / ressurser / ResourceFolderType i Android Studio 3.6.1
har noen sett dette før når du kjører et prosjekt

Feil: Modul 'Android' produksjon: java.lang.NoClassDefFoundError: com / android / ressurser / ResourceFolderType

Jeg bruker formørkelsen kompilatoren på Android Studio 3.6.1 Ingenting nyttig viser på google ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker siman
stemmer
-1
svar
0
visninger
15
Hvordan å designe skredderblokk stiler fra materialet?
Jeg har en tilpasset blokk som Div element, hvordan kan jeg endre bakgrunnen sin ved hjelp av Vinkelmaterial CSS mixins?

Eller hvordan du skal skrive mine mixins bruker variabler og mixins fra tema?

For eksempel er det:

<div class="block"></div>


Hvordan å style dette elementet bruk av materiale? Jeg trenger å endre bakgrunnen for dette elementet når brukeren velge spesifikke Vinkel Material tema.

Som det fungere for alle Materiale Elements. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker Muhhamed
stemmer
0
svar
0
visninger
7
I ASP NET CORE 3.1 med ReactJS.NET hvordan referansekomponenter i flere .JSX filer
Rett til starten: Jeg har sett alle innleggene og har i de siste dagene prøvde alle sine permutasjoner, men dette ser ikke ut til å fungere for meg.

Mitt prosjekt er ASP NET kjerne 3.1. Jeg har fulgt denne opplæringen: https://reactjs.net/tutorials/aspnetcore.html hvor alle reagerer reagerer komponenter er definert i en enkelt fil. Jeg ønsker for hver komponent er i sin egen fil. Da jeg prøvde å bruke flere .jsx filer med 'eksportere standard' og 'import fra' mine .jsx rett og slett ikke kjøre. == Hvis all ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker đibril fashrista
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Custom Wordpress tilpasse panel
prøver å lage min egen selctor som vil skjule eller vise siste innlegg på forsiden i henhold til utvalg, men det ser ikke ut til å fungere for noen grunn jeg skrån undestang alt ser ut til å være akkurat ... her er min kode:

$wp_customize->add_section(
'layout_front_page',
array(
'title' => __( 'Home page' ),
'description' => esc_html__( 'These are an example of Customizer Custom Controls.' ),
'panel' => 'theme_layout', // Only needed if addin ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker Sebastián Danáč
stemmer
0
svar
0
visninger
7
java.lang.NoClassDefFoundError: org / Apache / logging / log4j / kjerne / oppdeling under kjøring av integrasjonstest ved bruk av ESIntegTestCase
Jeg prøver å sette opp integrasjon testing for ElasticSearch i Java.

Jeg utvidet ESIntegTestCaseog prøvd å kjøre en dummy tom test. Jeg får dette unntaket som et resultatet av testen:

java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/logging/log4j/core/Layout
at java.base/java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
at java.base/java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:3166)
at java.base/java.lang.Class.getMethodsRecursive(Class.java:3307)
at java.base/java.lang.Class.getMethod0 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:23
bruker improbable
stemmer
0
svar
0
visninger
7
tekstboksen ikke blir tilbakestilt til tross for at eiendommen som den er bundet blir satt til null
Jeg har en tekstboks på et skjema som tekst eiendommen ikke blir tilbakestilt til tross for at strengen eiendom som det er bundet blir satt til null. Tilgang styres av en annen boksen, kalt cbxPartIINA, på skjemaet. Når cbxPartIINA blir kontrollert tekstboksen er ment å være funksjonshemmet og blanket ut. Når jeg sjekke cbxPartIINA, blir tekstboksen deaktivert, men ikke blanket.

Her er XAML for tekstboksen:

<TextBox Grid.Row="1" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Left" MaxLength="25"
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker Jerry
stemmer
0
svar
1
visninger
25
slags verdi graf matplotlib
Jeg har nettopp begynt å lære python og jeg fikk et lite problem med min kode jeg må yMinstarte fra 60og yMax=100, men hvorfor mine resultater som dette?Kan noen hjelpe meg?

denne koden min

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


data = [
["{:.2}".format(0.80443), "{:.2}".format(0.84176), "{:.2}".format(0.84278), "{:.2}".format(0.82316),"{:.2}".format(0.82260)],
["{:.2}".format(0.71956), "{:.2}".format(0.77691), "{:.2}".format(0.77279), "{:.2}".format(0.74522),"{:.2}".format(0.74747)],
[ ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker AdityaDS
stemmer
0
svar
0
visninger
26
Concat matrise verdi med utgangen fra 'telle' beregning
Hei og takk for hjelp / retning du kan gi.

I PHP, har jeg en rekke bygget fra en mySQL spørring ved hjelp tilstøter tabeller (foreldre / flere barn). Separat, ved hjelp av et Javascript-funksjon, har jeg beregnet antall barn / barnebarn for hver av foreldrene (fra rot ned). Nå vil jeg gjerne 'liksom' legge denne tellingen til 'navnet' verdi i den opprinnelige matrisen i følgende format: 'navn [teller].

Jeg har sett på (PHP) array_merge (), array_walk (), og array_values ​​(), men de fungerer ikke for dett ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker Neil_Tinkerer
stemmer
0
svar
0
visninger
16
Trekke zalgo tekst fra online generator
Så jeg er kjent med entry-level webscraping i python. Kan jeg liksom kjøre Python-skript som ber om innspill streng, hvoretter zalgo teksten gitt streng er skrevet i noen fil? Jeg kan bruke denne generatoren for eksempel. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker Fedja Mladenovic
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Filesort fast / tilsettes når legge til / fjerne 2 biter av kode
SELECT test2.*, account.*
FROM test2
JOIN account on test2.account_id = account.id
where test2.id > 0
and test2.active = TRUE
and account.age BETWEEN 18 AND 80 AND account.gender = 'MALE'
ORDER BY test2.id DESC
LIMIT 20


CREATE TABLE `account` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`email` varchar(45) NOT NULL,
`username` varchar(30) NOT NULL,
`password` varchar(100) NOT NULL,
`location_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`country` varchar(40) DEFAULT NULL,
`gender` varchar(11) NOT NUL ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker Damian
stemmer
0
svar
0
visninger
8
google API ark REST: hvordan finne plasseringen av cellen med en viss verdi
Jeg trenger å finne en rad i regnearket mitt som inneholder noen data og slette den. Alt jeg vet er at id inne i en celle på rad.

Hvordan kan jeg utføre et søk for plasseringen av cellen med google REST API

Som for eksempel:

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:find?value=123456

response:
sheet1! B2:B2 ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker pery mimon
stemmer
-1
svar
0
visninger
8
Hvordan kan jeg få tilgang til Walmart API
akkurat nå på Walmart åpent API nettstedet Skriv: "Vi er for tiden i lukket beta, og er ikke lenger imot nye registreringer" så jeg ikke kan få nye API-nøkkel er det en annen måte å få tilgang til API?

Takk på forhånd Ofek talker ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:22
bruker Ofek Talker
stemmer
0
svar
0
visninger
7
MVC enhet SQL sette inn feil ved registrering av bruker
Jeg er ny på MVC og skrånende helt finne ut av dette. Jeg bruker Pålogging mal fra Microsoft, men jeg prøver å skrive bruker e-posten til en annen base atskilt fra aspnetusers database. Følgende kode gir meg en feil

public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel useremail)
{
if (ModelState.IsValid)
{
var user = new ApplicationUser { UserName = useremail.Email, Email = useremail.Email };
var result = await UserManager.CreateAs ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:21
bruker bjr1984
stemmer
0
svar
0
visninger
8
mappe for Change Outlook - VBA
Jeg ville til å vite hvor du skal hente undermapper for settet av brukeren i Outlook. Fra GUI er det mulig å sortere alfabetisk undermappene eller etter brukerens valg ved å bruke 'Flytt opp' og 'Flytt ned'. Jeg vet hvordan du henter undermappen i Outlook arkitektoniske objekter, men jeg vet ikke hvor du fant denne brukeren rekkefølge.

Takk ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:21
bruker Blob13
stemmer
0
svar
0
visninger
14
hvordan du åpner et annet vindu på gang?
Jeg jobber med en tekst editor i JavaFX, og jeg vil ha en liten oppstartvinduet før Text Editor åpnes. Jeg ønsker at oppstartvinduet avsluttes etter tiden og åpner redigeringsvinduet tekst. Problemet er, er oppstartvinduet ikke vises når jeg starter programmet. Og når tiden er over, er det Texteditor vindu som viser om kort tid, men så programmet krasjer og viser meg Syntax-FEIL:

InvocationTargetException


package sample;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:21
bruker Disembleergon 48
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Viser data fra amp som en HTML-hjelp Vuejs
Jeg prøver å få data fra API ved hjelp av forsterker og jeg har verdi har en HTML-kode, ønsker jeg å vise det som en HTML, men problemet er amp vise det som en tekst, jeg gjorde mye prøver uten å lykkes. hvis det er en annen måte uten VueJs du kan foreslå det.

Min Html komponent er:

<template>
<div v-html='
`<amp-list width="auto" height="1200" layout="fixed-height" src="https://localhost:4433/api/post/How-many-calories-an-adult-needs-per-day">
<div class="text text-page">
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:21
bruker Noah Lc
stemmer
0
svar
1
visninger
13
Er det en måte å spore interne Fire bugs / problemer / funksjonsforespørsler?
Er det en måte å spore interne Fire bugs / problemer / funksjonsforespørsler?

Med "interne" Jeg mener de ikke er en del av open-source del av Fire er kodebasen spores på GitHub.

Jeg har et sporingsnummer for saken - b/148360318- men det gir ingen resultater i Googles Issue Tracker: https://issuetracker.google.com/

Den eneste Fire tjenesten jeg har vært i stand til å finne det er Fire; men denne sak gjelder Auth Server oppførsel. Så vidt jeg kan fortelle, Issue Tracker bare har Cloud Platform proble ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:21
bruker Tedskovsky
stemmer
0
svar
1
visninger
18
Node skrån adgang envorinment variabel port
Så jeg har satt min PORT miljøvariabelen, kan si til 5555 (ved bruk på vinduer cmd -> sett PORT = 5555), men når jeg bruker: process.env.PORT, jeg bare bli udefinert, ....

const express = require ('express');
const app = express();;

app.get('/',(req,res) => {
res.send('Welcome To Learn How Here');
});

app.get('/api/courses',(req,res) => {
res.send(["English for dujms","HTML","JavaScript"]);
})

const port = process.env.PORT; //-> cant see whats wrong here???
app.listen(port, () => ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:21
bruker JK'sScowling
stemmer
0
svar
0
visninger
8
reagere-innfødte cameraroll ikke fungerer på iOS
Jeg har følgende reagere egen kode som fungerer fint på android, men ikke på iOS:

const [paging, setPaging] = useState({
page: '',
notLastPage: true
})

const MediaHandler = () => {
if (paging.notLastPage) {
CameraRoll.getPhotos({
first: 5,
after: paging.page,
assetType: 'Photos'
}).then(response => {
console.log('response', response)
let array = []
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:20
bruker yesterday
stemmer
-1
svar
0
visninger
33
Hvorfor er document.getElementById (Var1 + var2) ikke fungerer? - JS
Jeg prøver å lage en Chrome-utvidelse, men for noen grunn, vil bokmerket rutene (i html) ikke tillate en hendelse lytteren til å være knyttet til dem.

Hvorfor er det å gjøre dette? Er det fordi hendelsen lyttere er ikke vedvarende og bytte til en annen ID, rende koden undefined?

for (let i = 0; i < treearray[0].children.length; i++) {
document.getElementById("middle").innerHTML = document.getElementById("middle").innerHTML + '<div class="menu" id="app' + i + '">\n<div id="gameImage">\n<i ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:20
bruker HELP I NEED HELP AAAAA
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Trigger eksisterer i SSMS, men kunne ikke finne ham
Jeg opprettet en trigger, men jeg vet ikke hvor jeg puttet i. Jeg har sett med ctrl + f, men han hadde ikke funnet den. Da jeg prøvde å gjenskape th etrigger men da han sa at det allerede eksisterer Opprett trigger . Etter at jeg prøvde å gjøre slippe avtrekkeren Gjenskap trigger . Det sier han at det ikke finnes eller ingen adgang.

Er det noen som vet hvordan de skal løse problemet? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:20
bruker JaDa-ma
stemmer
-2
svar
0
visninger
12
Hvordan kan jeg lese notater fra en MIDI-fil ved hjelp av Java Sound API?
Jeg trenger å lese notater fra en fil og også gjette hvilke musikalske instrumenter blir brukt. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:20
bruker SL4r1k
stemmer
1
svar
2
visninger
22
Ville en singelton Stream.empty fornuftig?
Gjør noen profilering av min nåværende søknad toppen tildeling er overdreven samtaler til String.empty()som igjen tildeler en new ReferencePipeline.Head<>som fører til mange falske stedene.

Dette fikk meg til å tenke, hvordan kommer Stream.empty()ikke bare returnere en spesiell gjenbruk singelton Stream i stedet for å fordele nye hver gang? Ville det være en god idé, og hvis så er det noen libs / eksempler som allerede gjør det? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker Billybong
stemmer
1
svar
0
visninger
7
rhandsontable: betinget farging av rader, avhengig av celleverdien
Kjære rhandsontable guruer,

i min r Shiny app Jeg har for tiden en rhandsontable med 9 kolonner som oppfører seg som dette: Hvis den siste kolonne i tabellen (kommentarfeltet) inneholder strengen 'savnet', så den raden får gul bakgrunn (td.style.background = ' gul').

Spørsmål: I tillegg ønsker jeg en rad for å bli markert i grønn bakgrunn hvis den siste kolonnen (kommentarfeltet) inneholder strengen 'andre' (se kommentert ut kode for row_highlight2).

Varsel, vil det aldri skje at den siste kolonnen vil ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker dl7631
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Oppdater CONFIGURE_CPPFLAGS å bygge pip pakke
Jeg snubler over et lite problem som jeg ikke har funnet et svar, men jeg lurte på om noen vet hvor disse flaggene kommer fra i python system, og hvis de kan overstyres. Spesielt er den jeg ønsker å overstyre CONFIGURE_CPPFLAGS = "-Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE = 2". Jeg trenger å overstyre den variabelen fordi -Wdate-tiden ikke er støttet for gcc-4.8 og jeg trenger å bygge et pip pakke med den aktuelle kompilatoren.

$ python -m sysconfig | grep CONFIGURE
CONFIGURE_CFLAGS = "-g -fstack-protector-strong ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker Oscarin
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Hvorfor får jeg en feilmelding når jeg bruker matrisefunksjon
Jeg testet dette Autocad VBA rutine. Det funket. Ikke noe problem.

Sub Add_Line_1()
Dim n1(2) As Double, n2(2) As Double
Dim r As AcadLine
n1(0) = 100
n1(1) = 150

n2(0) = 220
n2(1) = 230
Set r = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(n1, n2)
End Sub


Men. Jeg ønsker å bruke Arrayfunksjonen. Det ikke virket. En feil oppstod.


Run-time Feil 5: Ugyldig prosedyrekall eller argument


Sub Add_Line_2()
Dim n1 As Variant, n2 As Variant
Dim r As AcadLine
n1 = Array(100#, 150#)
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker Mesut Akcan
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Oppretting numpy gruppe ved hvert punkt av et gitter
Jeg ser etter en vektorisert måte for å skape en 2D-gruppe ved hvert punkt av en 2D gitter, og har resultatet lagret i en 4D-array (eller i det minste en måte bedre enn nestede løkker).

Mer spesifikt, har jeg en funksjon som danner en matrise (2D array) gitt to tall H(x,y). Jeg ønsker å bruke denne funksjonen for å skape en matrise på hvert punkt av et (x,y)gitter, og er resultatet lagres i et 4D array. Helst, hvis vi har noe sånt

x = np.linspace(-1,1,100)
y = np.linspace(-1,1,100)

xx, yy = np.meshgrid(x ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker user1492443
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Sett en fix verdi i NLSstAsymptotic () -funksjonen
Jeg ønsker å fikse B0 i NLSstAsymptotic funksjonen til 0. Hvordan kan jeg gjøre dette? Ville dette selv fornuftig? Takk for hjelpen!

Jeg bruker funksjonen som dette:

xy<-as.data.frame(do.call(rbind, lapply(df3_new[-101], function(x)
NLSstAsymptotic(sortedXyData(expression(ID), expression(col),
data = cbind(df3_new['ID'], col = x)))))) ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker atauch
stemmer
0
svar
0
visninger
5
OpenAPI Schema avhengig enum
Jeg ønsker å skape en OpenAPI tre skjema for min API, men jeg begynner å bli litt forvirret. La oss si at jeg har et endepunkt for kjøretøy.

/vehicle:
post:
requestBody:
description: Add a new vehicle.
required: true
content:
application/json:
properties:
vehicle_type:
description: The type of vehicle
type: string
enum: ['Car', 'Aircraft']

schema:
oneOf:
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:19
bruker user7692855
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Profilering i Java Application
Jeg har veldig kompleks beregning i søknaden min. Går gjennom koden og skrive er som veldig tøft og tidkrevende. Kan noen hjelpe meg hvis jobbet på Java profilering hvor jeg kan få min søknad beregning flyt på ett sted. Som fra begynnelse til slutt hvordan flyten går. Alle hjelpe er virkelig merkbar. Jeg bruker IntelliJ og har en idé om at det har fått profiler plugin som kan skrive ut, men fast i noen problem. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:18
bruker Kushwaha
stemmer
-3
svar
1
visninger
26
python STRENG tall i en mer robust måte
Fikk en streng etter skraping et nettsted.

'<p class="NewsItemContent" style="font-size: 18px;">;As of March 18, 1999,
6 p.m. Pacific Daylight Time, there are a total of 70;events and 16;planned
in this area. This total does not include adjacent cities.</p>'


Hvordan kunne jeg analysere ut 70, 16. Bare ønsker en mer robust måte. Ordlyden kan endre seg litt, men alltid totalt {}; arrangementer og {}; planlagt. Takk. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:18
bruker newleaf
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Utvikling av ontology grafen med NET kjerne rammeverket
Jeg ønsker å utvikle en webapplikasjon hvor Cybersecurity ontologier kan generaliseres. Et eksempel kan sees her: http://ceur-ws.org/Vol-966/STIDS2012_T06_ObrstEtAl_CyberOntology.pdf .

Er det noen som har et forslag hvor kan jeg begynne? Eller er det noen biblioteker tilgjengelig for .NET? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:18
bruker Abhishek Pokhrel
stemmer
0
svar
0
visninger
21
Lag bilde og tekst rutenett med responsive css background-image
Dette online siden viser produkter i rader med 4 elementer og viser produktbilde, tittel og pris. Etter bytte fra ved hjelp av <img>en <div>med background-image(for å implementere background-blend-mode) I kampen med responsive fremvisning av bildet produktet og høyden av den kasseelementet.

Gird bruker jQuery, bootstrap og matchHeight.js

<div class="col-lg-3 col-6">
<a href="http://xd.klomfar.at/produkt/papierkorb-waeschekorb-weiss-ohne-deckel/" class="prod-box" data-mh="mh" s ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:18
bruker Florian
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Send e-post fra kontakt html-side - ikke fungerer?
Jeg ønsker å implementere en e-post-sending kontakt-side og ønsker å teste dette lokalt med XAMPP -

Dette er html-delen:

<form method="post" id="kontaktformular" name="kontaktformular" action="kontakt.php">
<div>
<label for="name">Name:</label>
<input type="text" id="name" name="name" />
</div>
<div>
<label for="absender">E-Mail:</label>
<input type="text" id="absender" name="ab ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:18
bruker Rapid1898
stemmer
1
svar
1
visninger
24
Legg kommaer som en CSV-fil med pandaer
Jeg har en fil som jeg får fra en Linux sosreport og jeg ønsker å gjøre en sektordiagram, problemet er at når du konverterer filen til CSV, betyr det ikke inneholder komma og skaper det som en kolonne.

Filen ser slik ut:

MemFree: 11988456 kB
Buffers: 47456 kB
Cached: 2304036 kB
SwapCached: 772 kB
Active: 3625348 kB
Inactive: 397832 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 16306056 kB
LowFree: 11988456 kB
SwapTotal: 8191992 kB
Swa ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker jorgeoxi
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Tensorflow.js Posenet med HTMLVideoElement returnerer posisjon 0,0
TensorFlow.js versjon

tensorflow.js 1.5.2

posenet 2.2.1

nettleserversjon

Google Chrome versjon 80.0.3987.149 (Official Build) (64-bit)

Problem

Jeg prøver å gjøre positur estimering med kameraet mitt bestått video element til posenet men posisjonen resultater i 0,0. Er video element ikke støttes? Jeg har ingen problem med lerret.

posenet.load({
inputResolution: { width: 320, height: 240 }
}).then(function(net){
net.estimateSinglePose(videoElement).then(function(framePose){
console.log ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker Rogelio Gámez
stemmer
0
svar
0
visninger
9
mens sortering fikk UnsupportedOperationException
Jeg prøver å sortere min matrise og jeg fikk UnsupportedOperationException. Jeg har gjort metoden slags hjelp Comparator jeg har i klassen student. Dette er stakksporing:

Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedOperationException
at java.base/java.util.AbstractList.set(AbstractList.java:136)
at java.base/java.util.AbstractList$ListItr.set(AbstractList.java:439)
at java.base/java.util.List.sort(List.java:510)
at java.base/java.util.Collections.sort(Collections.java:179)
at Zadani ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker Magdalena
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Velge en tilfeldig element fra et skjæringspunkt sett og fjern
Jeg har to sett og krysset av begge sett. Jeg ønsker å plukke i en 'for' sløyfe et tilfeldig element fra skjæringspunktet hver gang for Utfører. Jeg trenger en tilfeldig fra krysset for å sette en knapper matrise og jeg må fjerne elementet så neste gang For utføres Jeg har en annen tilfeldig fra krysset settet.

Set<Integer> rows = new HashSet<Integer>();
rows.addAll(Arrays.asList(new Integer[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }));

Set<Integer> columns = new HashSet<Integer>();
columns.a ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker Mauro Stancato
stemmer
1
svar
1
visninger
24
Tilordne kolonnenavn for å velge kolonner av datasett
Jeg har importert en csv på kolonnene fra # 5 og utover er datoer som må rengjøres som de har form X1.10.20, og jeg vil gjerne ha formatet YYYY-MM-DD. Jeg bruker gsub()å rense dataene inn i en gjenkjennelig form for lubridate og deretter konvertere medmdy()

library(tidyverse)
library(lubridate)

df <- read.csv("df.csv", stringsAsFactors = FALSE)
names(df) <- gsub("X", "", names(df)) #remove leading X
names(df) <- gsub("\\.", "-", names(df)) #convert . to -


De datert kolonner har ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker KVSEA
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan sende filen til klienten fra Filedialog / Socket Programming
Kan noen hjelpe meg å finne ut hvordan du kan sende en fil fra en klient til en annen klient via en server, blir filen valgt fra Filedialog, samtidig sender jeg en vanlig tekst, men jeg kan ikke finne det våre å gjøre det med en fil? Hvis det er behov for mer forklaring, er jeg klar til å gi. Takk skal du ha

Her er hva jeg har så langt

Server.py

from socket import *
from threading import *
import socket
from tkinter import *
clients = set()

def clientThread(clientSocket, clientAddress):
while True:
... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker umer selmani
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Vinkelverdien endringer for reaktive former ikke arbeider når skape form kalles etter tilbakestilt form
ngOnInit(){
this.myform.reset();
this.createMyForm();

this.myform
.get('description')
.valueChanges.pipe(
debounceTime(500),
distinctUntilChanged(),
takeUntil(this.destroyed)
)
.subscribe((value: string) => {
// do something
});
}


hvis jeg fjerne this.createMyForm (); så verdiendringer får utløst, men hvis jeg holder det da verdiendringer virker ikke. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker Deepak
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Vi bruker pmrun å kjøre ansible taktikk, men når Playbook er store det henger i lang tid
Vi bruker pmrun å kjøre ansible taktikk, men når Playbook er store det henger i lang tid. Har vi noen alternativer til pmrun. Vi kjører på RHEL. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker Kalyan Raman
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Microsoft SQL Server 2017 Installasjon Stuck
Jeg har prøvd å installere annen versjon av Microsoft SQL Server, men for noen grunn installasjons pinner på RunningAction: InitializeMsiAction. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:17
bruker Muhammad Usman Ikram
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Inkluder økt på server for eiendeler, men hindre session cookies header blir sendt for eiendeler
Noen nylig påpekte at aktiva filene ble også sende økten Cookieheader, ikke nødvendig. Jeg ønsker å få tilgang til noen arrays / variabler som er lagret i $_SESSIONpå noen av de aktiva filer selv uten å ha Cookieheader sendes til kunden for de aktiva filer.

I aktiva filer (for eksempel som Javascript) jeg bare inkludere session.phpfilen. Siden klienten initialiserer HTTP-forespørsel til aktiva filer dette er ikke bare passerer $_SESSIONsom et parameter.

Hvordan kan jeg initial og tilgang $_SESSIONmen ikke ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:16
bruker John
stemmer
0
svar
0
visninger
31
post og pre inkrement / dekrement comarison i hvis i C
#include <stdio.h>

int main(void)
{
int a = 10;
if(a == a--)
{
printf("TRUE 1");
}
a = 10;
if(a == --a)
{
printf("TRUE 2");
}
return 0;
}


Jeg trodde denne koden skal skrives ut TRUE en, men snarere produksjonen er TRUE 2. Hvorfor er det slik? Det synes det bare skjer i C fordi det samme i java skriver TRUE en. ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:16
bruker Tirthankar Bhattacharya
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Vennligst velg en 64 bit Debugger i settet innstillingene for dette settet
Jeg lastet ned qt-opensource-windows-x86-5.9.9.exe og når jeg prøvde å feilsøke min søknad med QtCreator jeg fikk:

15:11:26: C:\...\myproject\build\bin\my_program.exe is a 64 bit executable which can not be debugged by a 32 bit Debugger.
Please select a 64 bit Debugger in the kit settings for this kit.


Hvor er Qt installasjonsprogrammet for Windows 10 x64? ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:16
bruker cel mai
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Internett Utforsk CSS - Juster CSS slik at det fungerer riktig i IE og Chrome / Firefox
Jeg har noen stiler som ikke fungerer riktig bare i IE. Jeg jobber ikke med fronten, så jeg har problemer med å justere denne css å fungere riktig i IE, Chrome og Firefox.

Hvordan lage både bilder sentraliserte, som er i krom / Firefox?

IE Skjermbilde (dårlig)


Krom (fine)HTML

<div class="py-5">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="p-5 col-lg-8" style="margin-top:40px">
<div class="row">
<div class="container h ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:16
bruker AllPower
stemmer
0
svar
1
visninger
15
ViewPager ikke lasting sider etter den første gangen jeg navigere til ViewPager
Jeg har en Fragment som inneholder en ViewPager. Når jeg går til dette fragmentet ser jeg den første siden som forventet. Men hvis jeg slo tilbake, og deretter navigere til at fragment igjen, jeg deretter presentert med en blank hvit skjerm ...

Hva jeg merker i Layout Inspector er at når jeg navigerer til ViewPager Fragment andre gang, er ViewPager stede, men ingen av side fragmentene er i hierarkiet.

Her er hvordan jeg satt opp min viewPager i min ViewPagerFragment:

/**
* Variables
*/

var pageOneFra ... ►►►
Publisert på 19/03/2020 klokken 20:16
bruker BlondeSwan

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more